پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

تصاویر برهنه رئیس جمهور کرواسی جنجال به پا کرد

تصاویر برهنه رئیس جمهور کرواسی جنجال به پا کرد

تصاویر برهنه رئیس جمهور کرواسی جنجال به پا کرد 

اخیرا تصاویر برهنه از یک زن در سواحل منتشر شده هست که آن را به رئیس جمهور کرواسی نسبت می‌دهند و در خبرگزاری ها حسابی منتشر شده هست.رئیس جمهور کرواسی «کالیندا کیتاروویچ» چند روز آینده به ایران سفر می‌کند این زن 47 ساله که بینظیر ترین مقام کشور کرواسی می باشد به ایران خواهد امد.

 

گرچه وی سال قبل نیز به ایران سفر کرد و با مقامات ایران دیدارهای گوناگونی انجام داد.کالیندا کیتاروویچ که تصویر هاي نیمه لخت او در شبکه هاي مجازی بسیار ازدحام به پا کرده بود یکبار دیگر خبر اول رسانه هاي کشورمون قرار گرفته هست.

تصاویر برهنه رئیس جمهور کرواسی جنجال به پا کرد

تصاویر برهنه رئیس جمهور کرواسی جنجال به پا کرد

تصاویر برهنه رئیس جمهور کرواسی جنجال به پا کرد

در کشورهای اروپایی بیشتر زنان در کنار سواحل دریا با پوشش زننده و نیمه عریان ظاهر می‌شوند که این فرمایش در این کشورها عادی می‌باشد و زنان اروپایی از این که عکس هاي نیمه عریان آن ها منتشر می‌شود غمگین نخواهند شد چرا که فرهنگ حاک بر کشورهای اروپایی درمورد چنین اقداماتی خلاف رسم نیست.

تصاویر برهنه رئیس جمهور کرواسی جنجال به پا کرد

تصاویر برهنه رئیس جمهور کرواسی جنجال به پا کرد

تصاویر برهنه رئیس جمهور کرواسی جنجال به پا کرد

تکذیب عکس های برهنه رئیس جمهور کرواسی

به گزارش پارس ناز بعد از انتشار خبر سفر رئیس جمهور کرواسی به شهر تهران عکس هاي نیمه لخت این چهره سیاسی در شبکه هاي مجازی به سرعت دست به دست شد اما این عکس هاي فقط تشابه چهره یک مدل امریکایی با بانو رئیس جمهور کرواسی هست.

 

تصویر هاي زن نیمه لخت اي که در شبکه هاي مجازی دست به دست می‌چرخد مربوط به یک مدل آمریکایی می باشد که فقط چهره اش شبیه بانو رئیس جمهور هست.

 

مدل امریکایی که شبیه رئیس جمهوری کرواسی هست

تصاویر برهنه رئیس جمهور کرواسی جنجال به پا کرد

تصاویر برهنه رئیس جمهور کرواسی جنجال به پا کرد

تصویر لخت رئیس جمهور زن کرواسی،تصویر هاي لخت کنار دریا رئیس جمهور زن کرواسی،تصویر لخت رئیس جمهور