پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش 

دختران کرد برای دفاع از خاک و هموطنان خود سلاح به دست گرفته و مدت هاست که در مقابل داعش می جنگند. داعش به طور جدی دنبال قتل عام این دختران است. دختران کرد مبارز در سوریه _ نیروهای موسوم به “سوریه دموکرات” در راستای عملیات خود در شمال این کشور برای آزادی رقه، برای نخستین‌بار وارد مرزهای استان دیرالزور شدند.در میان نیروهای کرد زنان و دختران زیادی که برای جنگ با داعش آماده شده اند نیز دیده می شود.

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش 

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش

تصاویر دختران زیبای کرد در جبهه جنگ مقابل داعش