پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصورات نادرست رایج درباره ورزش کردن

تصورات نادرست رایج درباره ورزش کردن

تصورات نادرست رایج درباره ورزش کردن

باروهای اشتباهی درمورد ورزش وجود دارند که باید اصلاح شوند. ورزش کردن و تندرستی برای سلامت ما خوب هست به شرطی که اصولی انجام گردد. امروزه ورزش معروفیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده هست. از میان هر دو نفر یک نفر به باشگاه مي رود یا در منزل ورزش یوگا تمرین مي کند

 

و یا به پیاده روی مي رود. اما تصورات غلط بی شماری وجود دارد که مردم درمورد تناسب اندام دارند.مي توانید در عکس های زیر این اشتباهات و حقیقت انها را مشاهده نمایید.

تصورات نادرست رایج درباره ورزش کردن

تصورات نادرست رایج درباره ورزش کردن

تصورات نادرست رایج درباره ورزش کردن

تصورات نادرست رایج درباره ورزش کردن

تصورات نادرست رایج درباره ورزش کردن

تصورات نادرست رایج درباره ورزش کردن

تصورات نادرست رایج درباره ورزش کردن

تصورات نادرست رایج درباره ورزش کردن

تصورات نادرست رایج درباره ورزش کردن