پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس 

زندگی قدیم و جدید در ایران تفاوت هایی با هم دارند که در این مطلب آنها را به طور جالبی به روایت عکس آورده ایم . مقایسه عکس‌های تاریخی از زندگی مردم در گذشته و حال، نشان از تغییر و تحول جالب و گاه از سکونی عجیب در زندگی ایرانیان دارد. عکس‌هایی از دیروز و امروز که خود سخن می‌گویند و نیاز به توضیح زیادی ندارند.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسدیروز
در ایام گذشته فقط افراد متمول و ثروتمند بودند که اسب داشتند.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسامروز
حالا اما وضعیت زندگی ثروتمندان کاملا تغییر کرده است. این روزها فقط این افراد متمول و ثروتمند هستند که پورشه سوار می‌شوند.

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسدیروز
زندانیان در”غل و زنجیر”.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

امروز
حال حکایت غل و زنجیر تمام شده است، اما حکایت زندان و زندانی نه. از جمله می‌گویند که “تقصیر ماهواره” است.

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسدیروز
پنبه‌زنی، لحاف و تشک دوزی.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسامروز
پنبه‌زنی، لحاف و تشک دوزی، شغلی که امروز تقریبا فراموش شده است. اما کماکان در گوشه و کنار کشور می‌توان شاهد صحنه‌هایی از این دست بود.

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسدیروز
صنایع دستی در اصفهان.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسامروز
صنایع دستی در اصفهان هنوز در شمار جاذبه‌های توریستی است. اما کارگاه‌های صنایع دستی امروزه روز به این شکل در آمده‌اند.

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسدیروز
دلاک‌ها در گرمابه.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

امروز
دلاک‌ها در معدود گرمابه‌هایی که باقی مانده‌اند. نقش گذر زمان را بر چهره فرسوده گرمابه‌های امروز می‌توان مشاهده کرد.

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسدیروز
مکتب‌خانه (مدرسه) در گذشته در کنترل روحانیون بود.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسامروز
گرچه مدارس در ایران مدرن شدند، اما امروز نیز سایه سیاست و تبلیغات سیاسی بر مدرسه‌ها مشهود است.

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسدیروز
قرن‌ها حمل کاه در ایران با گاو و گاری صورت می‌گرفت.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

امروز
با ورود تراکتور چهره کشاورزی کشور تغییر کرد.

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس
دیروز
در آن ایام قلیان کشیدن زنان تنها در اندرونی مجاز بود.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسامروز
امروز زنان قلیان کشیدن را از اندرونی به فضای باز و پیک‌نیک‌ها کشانده‌اند که البته با مخالفت‌هایی روبه‌روست که ربط چندانی به مضرات دخانیات ندارد.

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسدیروز
سفره غذا در آن ایام.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسامروز
سفره همان سفره است، اما با کمی تغییرات. هنوز بسیاری سر سفره می‌نشینند و جمعی غذا می‌خورند. اما نوشابه‌های گاز دار نیز به سفره‌ها افزوده شده‌اند.

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسدیروز
بنای “امام‌زاده شاه‌رضا” در شهرضا.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

امروز
بنای “امام‌زاده شاه‌رضا” و بسیاری از بناهای مذهبی ظرف سالیان اخیر مورد توجه خاص مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسدیروز
چهره ورزش باستانی در آن ایام.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکسامروز
گرچه توجه عمومی به ورزش باستانی در دهه‌های گذشته کاهش یافته است، هنوز جوانان در برخی از نقاط کشور به این ورزش می‌پردازند.

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

 

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس
دیروز
مراسم نیایش ارامنه در اصفهان.

تضاد زندگی قدیم و جدید در ایران به روایت عکس

امروز
چهره امروزین مراسم نیایش ارامنه.