پارس ناز پورتال

تعبیر خواب آبشار | دیدن آبشار در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب آبشار | دیدن آبشار در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب آبشار | تعبیر خواب ایستادن زیر آبشار

 

در این بخش تعبیر خواب آبشار را بررسی می کنیم. دیدن خواب آبشار بیشتر به نگاه نو و فرصت های نو در زندگی تعبیر شده است. البته برخی خواب شناسان مشهور همانند: آنلی بیتون، لیلا برایت، لوک اویتنهاو و مطیعی تهرانی این خواب را به احتمال وقوع اتفاقات جدید تعبیر کرده اند. در ادامه این مطلب با تمام تعابیر مربوط به دیدن خواب آبشار آشنا می شویم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب آبشار چیست؟

آب در خواب به معنای پاکی و تغییر پذیری است، دیدن آب در خواب به هرگونه که باشد خبر از تغییر می دهد زیرا که آب روان ترین و تغییر پذیرترین ماده جهان ما می باشد. دیدن آب ساکن و زلال خبر از آرامش می دهد اما آب روان با حجم زیاد نشان از تغییرات حتمی در حوزه ای زندگی ما می دهد، خواب آب به شرطی تعبیر منفی دارد که گل آلود باشد یا در آن حیواناتی مثل مار وجود داشته باشند.

تعبیر خواب آبشار | دیدن آبشار در خواب چه تعابیری دارد؟

برای تعبیر خواب آبشار نیز در ابتدا باید معنی آب در خواب را بدانیم. همان طور که گفتیم آب روان در خواب خبر از تغییرات می دهد. آبشار هم نمادی از حرکت و بازسازی است. اگر در خواب آبشاری را از دور مشاهده کردید یعنی، باید اجازه دهید رفتنی ها بروند. این رفتنی ها فقط آدم ها و مادیات نیستند، گاهی احساسات و خاطرات بیهوده نیز در ذهن ما جای می گیرند و باید آنها را پاک کنید.

 

اگر در خواب بالای یک آبشار ایستاده باشید و نظاره گر سقوط حجم آب به پایین باشید یعنی شما قدرت انعطاف پذیری بالایی دارید، بخصوص اگر این آبشار را در مکانی سرسبز و زیبا ببینید. شما باید به اهداف و تمایلات درونی تان ایمان داشته باشید و از حرکت و تصمیم گیری نترسید. اما اگر در خواب زیر یک آبشار ایستاده اید، یعنی شما احساس سرخوردگی دارید و تغییرات اجباری مورد پذیرش تان نیست.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که:

آبشار صاف و تمیز نشانی از خوشبختی و اتفاقات خوب می باشد یا به محلی دعوت خواهید شد که خاطرات خوبی را برای تان رقم می زند.

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

تعبیر خواب آبشار | دیدن آبشار در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب آبشار به معنای موجی از اتفاقات است که نمی توان مانع از وقوع آنها شد. هر چه اندازه آبشار بزرگ تر باشد موج اتفاقات هم قوی تر خواهند بود. اگر زیر آبشار ایستاده باشید شما هم درگیر اتفاقات جدید می شوند اما اگر از دور آبشاری دیده باشید فقط نظاره گر رویدادهای جدید خواهید بود. اگر آبشار آب صاف داشته باشد این حوادث خیر و برکت می آورند اما اگر آب گل آلود باشد، تعبیر برعکس می شود.

 

تعبیر خواب صدای آبشار 

اگر در خواب فقط صدای آبشار را بشنوید، یعنی خبرهایی درمورد رویدادهایی به شما می رسد. این خبرها روی شما تاثیرگذار خواهند بود.

 

تعبیر خواب سقوط از بالای آبشار

تعبیر خواب آبشار | دیدن آبشار در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب از فراز آبشاری سقوط کردید به این معناست که: خودتان را بیش از حد درگیر اطراف تان می کنید، این درگیری های بی مورد می تواند زندگی شما را به کلی تحت تاثیر قرار دهد. چالش ها را بپذیرید اما بیش از حد درگیرشان نشوید.

 

تعبیر خواب ترسیدن از آبشار

اگر در خواب آبشاری را مشاهده کردید و ترس را در خود احساس کردید یعنی: شما از تغییر می ترسید و دوست دارید به تمام اتفاقات اطراف تان پشت کنید. شما باید ترس را کنار بگذارید و بر اعتماد به نفس تان بیافزایید.

 

رفتن به سوی آبشار

اگر در خواب جذب یک آبشار شدید و به سمت ان رفتید یعنی: شما همیشه در مسیر تغییرات خوب قرار می گیرید اما نباید در موقع خوشحالی تصمیم بگیرید و به کسی قولی بدهید.

 

تعبیر خواب تماشای آبشار به همراه دیگران

تعبیر خواب آبشار | دیدن آبشار در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب به همراه دیگران مشغول تماشای آبشار بودید یعنی، شما موجب بروز اتفاقات می شوید. اگر افرادی که در کنارتان بودند را می شناختید، یعنی از دیگران هم کمک می گیرید اما اگر آنها را نمی شناختید یعنی کاری که انجام می دهید ممکن است دامن گیر خیلی ها شود.

 

اختصاصی از بخش سرگرمی سایت پارس ناز