پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن و عروسی در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن و عروسی در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ازدواج و عروسی 

در این مطلب تعبیر خواب ازدواج را بررسی می کنیم. خواب ازدواج و عروسی کردن خبر از تحولات زندگی یا روحی ما می دهد. البته اگر قرار است ازدواج کنید، تمایل به ازدواج دارید یا اینکه برنامه های ازدواج شما بهم خورده اند ممکن است بارها این خواب را ببینید. اما چنانچه هنوز مجرد هستید یا اینکه مدت زیادی است ازدواج کرده اید این خواب حاوی پیام هایی از طرف ضمیر ناخودآگاه شما می باشد.

 

انواع تعبیر خواب ازدواج کردن و جشن عروسی

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن و عروسی در خواب چه معنایی دارد؟

در دنیای بیداری ازدواج کردن جزو بزرگترین تحولات زندگی است، جشن ازدواج و لباس های رنگارنگ مهمانان جزو شادی ها و لذت هایی است که هرگز فراموش نمی شوند. دیدن ازدواج و جشن عروسی در خواب نیز بیانگر تحولات، رضایت و رسیدن به دوره تازه ای از زندگی و درک ما می باشد. البته اگر این خواب به صورت کابوس باشد تا یک رویای خوب معنی دیگری خواهد داشت و حاوی پیام (احتیاط و تغییر) است.

 

تعبیر خواب ازدواج امام جعفر صادق

امام جعفر صادق ششمین پیشوا و رئیس مذهب شیعیان اثنی عشری، اعتقاد دارد دیدن خواب ازدواج و مراسم عروسی چهار تعبیر دارد:

1 شادی و خرمی

2 مقام و بزرگی

3 آسایش در زندگی

4 زیاد شدن مال و ثروت

 

تعبیر خواب عروس شدن

اگر در رابطه ای عاطفی هستید و در خواب با فرد مورد علاقه تان ازدواج کردید، یعنی شما تمایل به زندگی مشترک با او را دارید. اگر در خواب عروس کسی شوید که او نمی شناسید احتمالا به زودی با کسی آشنا خواهید شد و رابطه ای جدید آغاز می کنید یا اینکه از طرف یک فرد غریبه خیری به شما می رسد.

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن و عروسی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر مراسم شما در خواب خراب شد یا اینکه با پیرمرد یا ناتوانی ازدواج کردید، یعنی شما از آینده ترس دارید و مشکلات کوچک را بزرگ تر از چیزی که هست می بینید. شما می بایست زاویه دیدتان نسبت به زندگی را تغییر دهید.

 

تعبیر خواب داماد شدن

داماد شدن در خواب وجوه زیادی دارد که یکی از آنها حاصل شدن پول و مال است. هم چنین اگر در بیداری به ارتقای شغل خود یا پروژه های جدید در کار و زندگی فکر می کنید امکان دارد این خواب را ببینید و تحولاتی پیش روی شما می باشد.

 

تعبیر خواب ازدواج با مرده

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن و عروسی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب با فردی که فوت شده ازدواج کردید احتمال دارد ارثی به شما تعلق بگیرد یا از جایی که احتمال اش را نمی دهید منفعتی برای شما حاصل آید. افراد فوت شده یا غایب در خواب ما نشانی از افراد جدید یا موقعیت های دور از انتظار در بیداری مان هستند. این تعبیر برای خواب ازدواج با جنیان و پریان نیز صدق می کند.

 

تعبیر خواب ازدواج خودتان

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن و عروسی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب مراسم ازدواج خودتان را می بینید، یعنی در بلوغ دهه فعلی زندگی خود قرار دارید. افکار و عقاید شما در حال تغییر هستند و این تغییر بر روی زندگی شما تاثیر خواهد گذاشت. اگر در مراسم خود شاد و راضی بودید می توانید امور را به دست سرنوشت بسپارید و آسوده باشید. اما اگر از مراسم ناراضی بودید یا قصد فرار داشتید، باید کمی خودتان را تغییر دهید و سعی کنید وجوه منفی تان را آرام آرام کنار بگذارید.

 

تعبیر خواب ازدواج با غریبه

همان طور که در بالا هم ذکر کردیم، دیدن افراد غریبه در خواب به معنای آشنایی با اشخاص جدید در بیداری هستند. و اگر در خواب با غریبه ها ازدواج کنیم دو تعبیر پیش روی ما می باشد:

 

تعبیر اول

احتمال آشنایی با شخصی جدید در زندگی و شروع روابط عاطفی جدید می باشد.

 

تعبیر دوم

تعبیر دوم، نارضایتی ما از تنها بودن یا فردی است که در حال حاضر با او در یک چهارچوب عاطفی قرارداریم، ما برای داشتن روابط جدید آمادگی داریم.

 

تعبیر خواب ازدواج با ثروتمندان و اشخاص مشهور

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن و عروسی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب با فردی ثروتمند یا اشخاص مشهور ازدواج کنید یعنی: شما دوست دارید بر دیگران برتر باشید، شما می خواهید اطرافیان از شما پیروی کنند و غالب تفکر شما باشند. این خواب به شما می گوید: میانه رو باشید، اگر دائما در حال نصیحت کردن دیگران هستید یا اینکه علایق و سلیقه های اطرافیان تان را زیر سوال می برید، دست بردارید. آنها از شما ناراضی هستند.

 

تعبیر خواب ازدواج همسر و عشق ما با دیگری

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن و عروسی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید که همسر یا عشق فعلی شما با فرد دیگری ازدواج کرده یعنی: شما به صداقت آنها مشکوک هستید، اختلافات و یا شک و تردید در مورد همسر یا کسی که او را دوست داریم ممکن است باعث دیدن این خواب شود. اگر در این خواب خوشحال باشید یعنی: تمایل به تمام شدن رابطه تان را دارید. اگر در این خواب غمگین باشید یعنی: دوست ندارید او از شما جدا شود، شما باید با او صحبت کنید.

 

تعبیر خواب ازدواج دیگران

اگر خواب ببینید در مراسم ازدواج دیگران هستید و شادی می کنید، یعنی شما از طریق شخصی که در مراسم اش حضور دارید با افراد جدیدی آشنا خواهید شد. این آشنایی می تواند در یک دورهمی یا مهمانی خانوادگی صورت گیرد یا اینکه در محیط کاری باشد.

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن و عروسی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در مراسم ازدواج دیگران حضورداشته باشید و غمگین با عصبانی باشید تعبیر به کلی تغییر می کند: شما نمی خواهید اطرافیان تان پیشرفت کنند و بهتر از شما باشند. اگر این شخص همسر یا عشق سابق شما باشد یعنی از رفتن او ناراضی هستید و نمی خواهید او را فراموش کنید.

 

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن و عروسی در خواب چه معنایی دارد؟

حلقه ازدواج نماد همبستگی و عشق میان دو جنس مخالف است. اگر در خواب حلقه ازدواج داشته باشید یا حلقه ای پیدا کنید یعنی: شما از حالا توانایی در دست گرفتن امور را دارید و می توانید کارهای جدید انجام دهید. اگر در خواب حلقه خود را گم کردید یا اینکه حلقه شما شکسته بود یعنی، شما نگرانی هایی درباره روابط خود در جامعه یا فضای خصوصی زندگی تان دارید و باید آنها را برطرف سازید.

 

اختصاصی از بخش سرگرمی مجله پارس ناز