پارس ناز پورتال

تعبیر خواب النگو از دیدگاه معبران مختلف

تعبیر خواب النگو از دیدگاه معبران مختلف

انواع تعبیر خواب النگو 

در این پست، تعبیر خواب النگو از دیدگاه معبران مختلف را به اشتراک گذاشته ایم. تعبیر خواب النگو در این مقاله از نظر معبران مختلفی تفسیر شده است و اکثریت قریب به اتفاق بر این باورند که دیدن النگو در خواب نشان دهنده نیکخواهی، اشتیاق و داشتن روزهای پر از سعادت در زندگی می باشد. پس اگر النگو از جنس طلا باشد تعبیر ان بهتر است.

 

البته تمامی معبران تاکید می کنند که زمان دیدن خواب و شرایط بیننده ی خواب در تعبیر ان تاثیر زیادی دارد. به طور کلی دیدن النگوی طلا در خواب بیانگر پیش آمدن فرصت های خوب در زندگی است که انتخاب این فرصت ها می تواند در کسب دستاوردهای مختلف تاثیر زیادی داشته باشند.

 

تعبیر خواب النگو طلا در دست زن متاهل

تعابیر مختلفی برای النگو در خواب عنوان شده است که ارزش و اهمیت هم تعبیری است که توسط معبران عنوان شده است. این تعبیر اشاره به ارزش قائل شدن برای خانواده و پرداختن به امورات آن ها می کند. و اما، در ادامه تعبیر خواب النگو طلا برای زن متاهل از جوانب مختلف زیر بررسی شده است:

 

1. ثروت و فراوانی

باید بگوییم، دیدن طلا در خواب به معنی ثروت و فراوانی است. اگر زن متاهلی خواب النگوی طلا ببیند بیانگر افزایش رونق مالی در زندگی خانوادگی است.

 

2. مقام و قدرت

دیدن النگوی طلا در خواب زن متاهل می تواند نشان دهنده مقام و قدرت باشد. این زن نیرو و تاثیر گذاری خوبی در خانواده دارد. حتی از طرفی می تواند نشانه داشتن نقش رهبری و تصمیم گیری خوب در زندگی خانوادگی و نقش های مرتبط با آن باشد.

 

3. آرامش در زندگی

زیبایی و زندگی آرام تعبیر دیگری است که برای دیدن النگوی طلا بیان شده است. همانطور که طلا از زیبایی و براقیت خاصی همراه است. دیدن آن در خواب زن متاهل هم می تواند با داشتن زندگی آرام و رضایت بخش مرتبط باشد. این خواب می تواند با داشتن رفاه و لذت در زندگی زناشویی هم مرتبط باشد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انار | دیدن انار در خواب چه تعابیری دارد؟

 

تعبیر خواب النگوی طلا از نظر آنلی بیتون

آنلی بیتون تعبیر خوبی از النگوی طلا دارد. بر اساس نظر این معبر اگر فرد در خواب ببیند که النگویی در دست دارد که آن را از طرف یک دوست یا معشوق هدیه گرفته است نشان دهنده ی این می باشد که در آینده نزدیک امکان وصلت و ازدواج او فراهم می شود.

انواع تعبیر خواب النگو 

اگر دختر مجردی در خواب خود ببیند که النگویش گم شده است و نمی تواند آن را پیدا کند به احتمال زیاد در روزهای آینده دچار یک سری بحران ها و چالش ها شود و یا موانعی سر راه او قرار بگیرد. اما اگر در خواب خود النگویی را پیدا کردید به این معنی است که به زودی پول و دارایی زیادی به دست خواهید آورید.

 

تعبیر خواب النگو طلا امام صادق علیه السلام

تعبیر خواب النگو از نظر امام صادق علیه السلام این گونه است:

 

اگر النگو طلا در خواب ببینید به معنی دستیابی به پول و ثروت زیاد است. اما از نظر این امام برخی از رویاها می توانند تعبیر ناخوشایندی داشته باشند و همیشه دیدن النگو خوب نیست. گاها دیدن النگو بیانگر بلند پروازی و برنامه های نامناسب است که برای دستیابی به پول و ثروت از طریق راه های نامناسب است.

 

از نظر امام صادق اگر مردی در خواب در دست خود النگو ببیند اصلا خوب نیست و می تواند نشان دهنده ی پریشانی، وجود مشکل و ناراحتی در امورات مالی زندگی باشد. اما اگر زنی در خواب النگو ببیند و صاحب آن هم باشد خواب خوش یمن و پر برکتی است و می تواند نشان دهنده ی بزرگی و جلال در زندگی باشد.

 

تعبیر خواب النگو بزرگ در دست از نظر محمد ابن سیرین

تعبیر خواب النگو از نظر ابن سیرین کمی متفاوت تر از تعابیر دیگر معبرین است. از نظر این معبر بزرگ داشتن النگو در دست در خواب نشان دهنده داشتن بدهی و دیونی است که به دیگران دارید و هنوز این بدهی را پرداخت نکرده اید.

تعبیر خواب النگو ابن سیرین

اگر در خواب خود النگو را از دستتان در بیاورید به این معنی است که به زودی موفق خواهید شد تمام دیون خود را پرداخت نمایید. از نظر ابن سیرین اگر در خواب ببینید که در حال انداختن النگو به دست هستید یعنی به زودی به دیگران بدهکار می شوید.

 

تعبیر خواب النگو طلا از حضرت یوسف علیهم السلام

 

از نظر یوسف نبی علیهم سلام تعبیر خواب النگو به این صورت است:

 

اگر در خواب النگوی شکسته ببینید به این معنی است که خطری در کمین شما است و این خواب به منزله پیامی برای یادآوری بوده است. باید از این بعد در زندگی بیدار شوید و مواظب دشمنان و خطرهای اطراف خود باشید. از نظر حضرت یوسف اگر زنی در خواب النگوی سالم ببیند می تواند بیانگر داشتن عزت و احترام نزد همسرش باشد.

 

در واقع دیدن چنین خوابی می تواند نشان دهنده ی عزت و احترام والای زن پیش همسر و آشنایان است. اما از نظر این حضرت دیدن النگو در خواب مردان نشانه ی خوبی نیست. در واقع ممکن است خطری آبرو و اعتبار فرد را خدشه دار کند. در چنین حالتی فرد باید بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود باشد تا ابروی او کمتر در معرض خطر قرار بگیرد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب شنا کردن | شنا کردن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب النگو از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب النگو طلا از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی اشاره به آرایش و زیور دست است. در حقیقت دیدن النگوی طلا در خواب می تواند بیانگر رفتار و اقداماتی باشد که بیننده خواب در مورد آنها کاملا خلوص نیت دارد یعنی تمام همت خود را برای انجام کار به کار میگیرد و عزم خود را جزم می کند.

تعبیر خواب النگو طلا امام صادق

اگر در خواب خود ببینید که النگویی یا چند تا النگوی طلا همراهتان است یا در دستتان دارید به معنی عهده دار شدن مسئولیت در قبال کسی است. اگر زنی در خواب ببیند که النگویی در دست دارد که خود نمایی می کند این خواب نشان دهنده ی این است که این زن مدت هاست مسئولیت و دیونی را در قبال کسی بر عهده گرفته است.

 

اما به مرور زمان آن را از یاد برده است. این دیون همیشه دیون مالی نیست گاها دیون اخلاقی و رفتاری هم می تواند باشد که زن آن را به جا نیاورده است. از نظر تهرانی دیدن النگو در دست مرد تعبیر خوب و مفیدی ندارد.

 

تعبیر خواب النگو طلا در دست مادر

خواب النگوی طلا در دست مادر با تعابیر زیر همراه است:

 

1. نقش مادری و مراقبت

همانطور که همه ما می دانیم مادر بودن نمادی از حمایت، نگهداری، ثبات و… است. در دست داشتن النگوی طلا می تواند به نقش مادری محافظه کار و دلسوز و مهربان اشاره کند. حتی چنین خوابی می تواند این مفهوم را برساند که شما تمایل دارید از خصوصیات مثبت مادر خود الگو برداری کنید.

 

2. میراث و ارث

از آنجایی که دیدن طلا در خواب نشانه ی ارزش و ثروت است در نتیجه میراثی ارزشمند به حساب می آید. پس اگر در خواب مادرتان را با النگوی طلا دیدید اشاره به دریافت میراثی از مادرتان یا نمایندگی از ارزش ها میباشد.

 

3. قدردانی از مادر

اگر در دست مادر خود النگوی طلا انداختید یا در خواب دیدید که النگوی طلا در دست دارد می تواند نشان از ارزش بالایی باشد که شما برای مادرتان قائل هستید. در واقع این النگوی طلا در خواب می تواند نماد قدردانی شما از مادرتان باشد.

 

دیگر تعابیر خواب درمورد النگو

تعبیر خواب النگوی شکسته اشاره به ضرر و زیان است. اگر فردی در خواب ببیند که النگویی شکسته یا ترک خورده دارد نشان دهنده آن است که خطری در کمین فرد است. مثلا ممکن است دارایی فرد دچار خسران شود و یا پول و دارایی او دچار ضرر شود. دیدن خواب النگوی شکسته می تواند نشان دهنده یک پیام یا خبر به شما باشد.

تعابیر خواب درمورد النگو

مثلا ممکن است از تصمیم و برنامه شما برای ورود به کاری خبر دهد که این کار نتیجه خوبی برای شما نداشته باشد. حتی گاها ممکن است تعبیر چنین خوابی این باشد که سخنان برخی از افراد در ذهن شما خوب تلقی می شوند. احتمالا این حرف های روی تصمیمات شما تاثیر می گذارند و در نهایت با چنین تصمیماتی متضرر می شوید.

 

در تعبیری دیگر از النگوی شکسته آمده است که:

دیگران از منافع شما به نفع خودشان سو استفاده می کنند.

 

1. تعبیر خواب النگو شکسته در دست

خواب النگوی شکسته می تواند نشان دهنده یاس و ناکامی و حرمان در زندگی باشد. به احتمال زیاد با چالش هایی در زندگی مواجه شده اید که جاده رسیدن به هدف هایتان را ناهموار کرده اند و گذشته ای سخت را برایتان رقم زده اند. دیدن النگوی شکسته در خواب بیانگر این است که در یک موضوع یا رنج ناتوان هستید. احتمالا در زندگی مسائل و شرایط سختی دارید که چنین خوابی دیده اید.

 

در تعبیری دیگر برای النگوی شکسته اینگونه آمده است که شما نسبت به مشکلات ثبات کافی ندارید و از خود ضعف نشان می دهید. اما همیشه تعبیر النگوی شکسته در خواب بد نیست. در برخی تعابیر اشاره به تحولات و دگرگونی در هدف ها، مقاصد و آرزوها دارد که فرد به آن ها می پردازد. در واقع چنین خوابی می تواند پیامی باشد مبنی بر کشف مسیرهای تازه برای پیروزی و خشنودی است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب زنده شدن مرده | دیدن مردگان در خواب چه معنایی دارد؟

 

2. تعبیر خواب النگوی سالم

اما تعبیر خواب النگو در حالت های مختلف متفاوت است. از نظر یوسف نبی علیه السلام اگر زنی النگویی سالم را در خواب ببیند نشان دهنده این است که این زن شان و حرمت والایی نزد شوهرش دارد. اما اگر مردی چنین خوابی ببیند تعبیر خوبی ندارد و ممکن است عزت و اعتبار فرد در معرض خطر باشد.

تعبیر خواب النگو طلا از حضرت یوسف

3. تعبیر خواب النگو در مهمانی

تعبیر خواب استفاده النگو در مهمانی ها به معنی دریافت هدیه است. اگر در محافل و مهمانی ها از النگوی خود استفاده کردید در واقعیت شما تحفه ای دریافت خواهید کرد. اگر در مجرد باشید احتمال اینکه با فردی شایسته آشنا شوید و ازدواج کنید وجود دارد.

 

4. تعبیر خواب النگوی طلای کثیف

در تعبیر خواب النگو امده است که اگر النگوی خود را در خواب کثیف دیدید و آلودگی زیادی سطح النگو را پوشانده بود به این معنی است که در اطرافتان بدخواهان زیادی دارید که قصد دارند در منافع شما خللی ایجاد کنند. پس باید دوستان و نزدیکان قابل اعتماد خود را بشناسید و همیشه محتاطانه عمل کنید.

 

5. حمل کردن النگو در خواب

در تعبیر خواب النگو اگر ببینید که النگويي را در اختیار دارید و آن را به جای دیگری می برید، به معنی معاشرت و دیدن کسی است که شما از دیدن آن خشنود می شوید. دیدن چنین خوابی نشان دهنده دریافت خبری خوشحال کننده از دیدار و همنشینی با دوستان و اقوام است. چنین معاشرت هایی که بعد از مدت ها به صورت ناخودآگاه اتفاق می افتند و شما را این دیدار خشنود می شوید.

 

6. خریدن النگو در خواب

به طور کلی خرید النگوی طلا در خواب یا خرید طلا نشان دهنده ی رسیدن به مراتب بالا و امورات مهم در زندگی است. مثلا ممکن است در مسائل اقتصادی یا در کسب و کار خود ارتقاء پیدا کنید. با خرید طلا در خواب به دارایی و ثروت زیادی می رسید.

 

خرید النگو بیانگر کسب یک رتبه ارزشمند و دستاوردهای بزرگ است. این تعبیر تنها شامل حال بیننده ی خواب نیست بلکه اطرافیان هم از این دستاوردها بهره مند می شوند. خریدن النگوی طلا و استفاده کردن آن در خواب هم دقیقا همین تعبیر را دارد. هر چه وزن و سایز النگو بیشتر باشد دارایی شما بیشتر و پیروزی شما چشمگیرتر است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب مسافرت رفتن | سفر و مسافرت در خواب چه تعابیری دارد؟

 

7. تعبیر خواب هدیه گرفتن النگوی طلا

تعبیر النگوی طلا در خواب از جهات مختلف خوب و پسندیده است. اگر شما در خواب النگویی طلا هدیه گرفتید می تواند بیانگر قدردانی و ارزش شما باشد. دیدن چنین خوابی به این معنی است که ارزش شما نزد یک شخص بسیار زیاد است و او با اهدای النگوی طلا در خواب این ارزش را نشان می دهد. در برخی موارد دیدن النگوی طلا در خواب می تواند به روابط نزدیک و مهم اشاره کند.

تعبیر خواب هدیه گرفتن النگوی طلا

اما اگر فردی النگوی طلایی در خواب به شما هدیه دهد یعنی با این فرد رابطه نزدیکی دارید. این فرد می تواند همسر، برادر، خواهر یا یکی از نزدیکانتان باشد. همچنین، تعبیر دیگری برای هدیه دادن النگو در خواب عنوان شده که آن هم ثروت و موفقیت است.

 

باید بگوییم که هدیه گرفتن النگو در خواب نشان دهنده ی دستاوردهای مالی و موفقیت هایی است که در پیش رو دارید. همانطور که طلا نماد زیبایی و گرانبهایی است پس دیدن النگوی طلا در خواب و هدیه گرفتن آن می تواند نمادی از لذت و زیبایی در زندگی باشد. در واقع شما کارهایی انجام می دهید که به تجربه ها و دستاوردهای عظیم و خوبی منجر می شود.

 

8. تعبیر خواب النگو بدل

باید بگوییم که تعبیر خواب النگو بدل برخلاف النگوی طلا خوب نیست. اگر بیننده خواب النگویی از جنس بدل داشت به این معنی است که خطری فرد را تهدید می کند و باید با احتیاط امورات زندگی خود را پیش ببرد. اگر در خواب ببینید که شخصی النگویی بدل را به شما می دهد بیانگر این است که کسی قصد فریب شما را دارد و یا ممکن است در کاری وارد شوید که نتیجه آن به زیان منجر شود.