پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب جالب آرایشگاه | تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت

تعبیر خواب جالب آرایشگاه | تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت

تعبیر خواب جالب آرایشگاه | تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت

 

– دیدن آرایشگاه در خواب، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت.

 

– اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد.

 

– دیدن آرایشگر در خواب، برای یک زن علامت آن است که از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .

 

– اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ میکند، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد.

 

– اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست میکند، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی میکند نظر مردم را به خواسته های‌ خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت.

 

– دیدن آرایشگاه در خواب، نشانگر آن است که اگر کمى دقت و تلاش کنید، پیروزى‏هاى بزرگى در زندگى نصیب شما خواهد شد.

 


حتماً بخوانید :  نتیجه تعبیر خواب توسط حضرت یوسف


 

تعبير خواب آرایشگاه در کتاب سرزمین رویاها

– به آرایشگاه می‌روید: در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که میکنید به موفقیت و شهرت می‌رسید.

 

– با یک دوست به آرایشگاه می روید: دوستان به شما حسد می برند.

 

– فقط به موهایتان مدل میدهید: به سفر خواهید رفت.

 

– موهایتان را طلایی میکنید: از کارهایتان پشیمان خواهید شد

 

– موهاینان را سیاه می‌کنید: یک راز کشف میشود.

 

– موهاینان را حنایی می‌کنید: یک دوست را از دست می‌دهید.

 

– موهایتان را بلوطی می‌کنید: موفقیت شما به تاخیر می افتد

 

– رنگ موهایتان را از بین میبرید « دکلره میکنید »: درآمد بسیار خوبی خواهید داشت.

 

– دخترتان را به آرایشگاه می‌برید: خبرهای خوش از راه دور می‌رسد.

 

– سلمانی برای شما یک کلاه گیس می سازد: یک خطر در نزدیکی شماست.

 

– شما آرایشگر هستید: موفقیت بزرگی نصیبتان می شود.

 

– موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه میکنید: در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان می شود.

 

– آرایشگر ریشتان را می تراشد: ضرر مالی.

تعبیر خواب جالب آرایشگاه | تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت

تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت

اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد.

 

اصلاح کردن در آرایشگاه

لیلا برایت می‌گوید: اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضرری بزرگ خواهید شد.

 

دیدن رفتن به آرایشگاه در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 

به آرایشگاه می‌روید: در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که میکنید به موفقیت و شهرت می رسید.

 

با یک دوست به آرایشگاه می‌روید: دوستان به شما حسد می برند.

 

فقط به موهایتان مدل می‌دهید: به سفر خواهید رفت.

 

دخترتان را به آرایشگاه می‌برید: خبرهای خوش از راه دور

 

سلمانی برای شما یک کلاه گیس می‌سازد: یک خطر در نزدیکی شماست.

 

تعبیر خواب جالب آرایشگاه | تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت