پارس ناز پورتال

تعبیر خواب جنگ | دیدن جنگ و خرابی در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب جنگ | دیدن جنگ و خرابی در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب جنگ | تعبیر خواب جنگیدن | تعبیر خواب ویرانی

 

در این بخش تعبیر خواب جنگ و ویرانی را بررسی خواهیم کرد. تعبیر خواب جنگ در نظر اکثر خواب شناسان به معنای کشمکش های درونی ما یا مسائل و گرفتاری های روزمره مان می باشد. حتما پیش آمده که در خواب نظاره گر جنگ باشید، از جنگ هراس داشته باشید یا خود مشغول جنگیدن باشید. در ادامه این مطلب تمام تعابیر مربوط به خواب جنگ و پیکار را مرور می کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب جنگ و آوارگی

خواب جنگ نشان دهنده مشغله ها و کشمکش های درونی شماست، البته مسائل حل نشده یا درگیری های خانوادگی و اجتماعی نیز می تواند دلیلی بر دیدن این خواب باشد. ناخودآگاه شما می گوید: نیاز دارید تا تصمیم گیری کنید. پرونده های بلاتکلیف در ذهن شما نیاز به حل و فصل دارند، ذهن شما نیاز به آرامش دارد. باید خشم را کنار بگذارید و سعی کنید مسیر درست را در دوراهی های ذهن تان پیدا کنید.

تعبیر خواب جنگ | دیدن جنگ و خرابی در خواب چه تعابیری دارد؟

هم چنین گاهی تلاش برای سرکوب میل غریزی یا فراموش کردن یک خاطره بد یا یک دوست و معشوق هم می تواند موجب شود در خواب خود را در مرکز یک جنگ بزرگ ببینید و سعی در فرار داشته باشید. شما باید مشغله های درونی و بیرونی ذهن خود را روی یک کاغذ یادداشت کنید و به مرور به حل و فصل آنها بپردازید. در ادامه تعابیر خواب شناسان معتبر جهان در مورد خواب جنگ را می خوانیم.

 

تعبیر خواب جنگ ابن سیرین

اگر کسی خواب بجنگد و در جنگ پیروز شود در جدال های زندگی در بیداری هم پیروز خواهد بود، اگر نه باید ترس خود را کنار بگذارد.

 

تعبیر خواب جنگ حضرت یوسف

خواب جنگ می تواند غم و اندوه در بیداری باشد.

 

تعبیر خواب جنگ مطیعی تهرانی

اگر در خواب شاهد جنگی باشید یعنی: روح شما نگرانی های خود را بروز می دهد. روح شما از غم و اندوه های احتمالی زندگی هراس دارد.

 

تعبیر خواب بودن جبهه جنگ

مطیعی تهرانی می گوید: اگر در خواب خود در حال جنگیدن بودید اما سلاح و زرهی نداشتید یعنی: شما به یک پشتیبان در زندگی تان نیاز دارید، شما احساس تنهایی و بی کسی می کنید.

تعبیر خواب جنگ | دیدن جنگ و خرابی در خواب چه تعابیری دارد؟

حضرت یوسف می گوید: دیدن خود در جنگ یعنی حذر از دشمنان. زبان خود را از غیبت و بدگویی نگه دار تا در آینده آزرده خودت خاطر نشوی.

 

تعبیر خواب پیروز شدن در جنگ

مطیعی تهرانی می گوید: اگر کشور شما پیروز جنگ باشد یعنی: در اطراف خود شاهد صلح و دوستی خواهید بود و اگر کشور شما در جنگ شکست بخورد یعنی: می ترسید منافع شما و خانواده تان در زندگی به خطر افتد.

 

تعبیر خواب جنگ جهانی

تعبیر خواب جنگ | دیدن جنگ و خرابی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب شاهد وقوع جنگ جهانی جدید بودید یا در زمان گذشته و جنگ های جهانی اول و دوم قرار داشتید یعنی: اتفاقات غیر منتظره در حال وقوع هستند و شما احتمال این اتفاق را می دهید.

 

تعبیر خواب ارتش

کارل گوستاو یونگ می گوید: ارتش مخالف در خواب به معنای نیروی قدرتمندی است که خلاف شما حرکت می کند. اگر در خواب جزو ارتشی بودید یعنی: شما دوست دارید صاحب قدرت و مقامی باشید و این خواب ناشی از حس برتری طلبی درونی شماست. اگر شما عضو ارتش هستید یا قبلا بوده اید این خواب براساس خاطرات است و برای شما تعبیری ندارد.

 

تعبیر خواب بمباران در جنگ

اگر در خواب خود شاهد بمباران بودید و سعی در فرار یا پیدا کردن پناهگاهی داشتید یعنی: ترس های تان در زندگی را کنار بگذارید و به جای فرار کردن از مسئولیت های کاری و خانوادگی که به عهده شماست سعی کنید انجام شان دهید.

 

تعبیر خواب ویرانی پس از جنگ

تعبیر خواب جنگ | دیدن جنگ و خرابی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب خود در میان ویرانه ها و آبادی های تخریب شده قرار داشتید یعنی: چیزهای باارزشی در زندگی از دست داده اید و به خاطرشان ناراحت هستید و یا حسرت نبودشان را می خورید. شما نیاز دارید تا کمی با خودتان کنار بیایید.

 

تعبیر خواب اعلام جنگ

تعبیر خواب جنگ | دیدن جنگ و خرابی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب خود شاهد اعلام جنگ بودید یعنی: موقعیت هایی در زندگی پیش روی شما قرار خواهند گرفت که پذیرفتن شان بار مسئولیت سنگینی را به شما تحمیل می کنند، اما اگر در انجام آن موفق باشید تبدیل به چهره ای محبوب می شوید. ناخودآگاه شما می گوید: قبل از قبول پیشنهادات یا بردوش نهادن مسئولیت ها کمی فکر کنید و اگر از عهده انجام شان بر نمی آیید آنها را قبول نکنید.

 

اختصاصی از بخش سرگرمی سایت پارس ناز