پارس ناز پورتال

بچه های آسمان
قاصدک 24

بچه های آسمان

تعبیر خواب حمام کردن | استحمام در خواب چه معنایی دارد؟

مجموعه : اخبار سینما
تعبیر خواب حمام کردن | استحمام در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب حمام کردن 

دراین پست تعبیر خواب حمام کردن را مرور می‌کنیم. حتماً برای شـما هم بارها پیش آمده کـه در خواب خود، در حال استحمام باشید. دراین مورد باید بگوییم کـه هم از دید معبران و خواب شناسان و هم از دید روانشناسان معانی و تعابیری برای این خواب ارائه شده اسـت. همانند تمام خواب هاي دیگر، حمام کردن در خواب هم می تواند تعبیر مثبت یا منفی داشته باشد کـه بستگی بـه موقعیت خواب شـما دارد.

 

تعبیر خواب حمام کردن چیست؟

تعبیر خواب حمام کردن | استحمام در خواب چه معنایی دارد؟

حمام نشانه کسب آرامش، پاک شدن و آرزوی پاک شدن از گناه اسـت. این شستشو و پالایش، تغییرات درونی شخص یا بخشش «پاک شدن دل از کینه‌هاي کهنه» رابه تصویر می کشد. گاهی اوقات رویاها استحمام رابه مثابه مناسکی برای آماده شدن فرد برای چیزی خاص، مثلاً تغییری بنیادین نشان می دهند. برخی دیگر حمام رفتن را پاک شدن از آلودگی‌ها و گناهان می دانند.

 

تعبیر خواب حمام یوسف نبی 

دیدن گرمابه و حمام رفتن رنجوری پدید آید.

دیدن حمام غم واندوه بود.

 

علی بن محد بن العنبری می گوید:

ممکن اسـت بر زن دلالت داشته باشد. اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بیننده این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند. اگر حمام آن گونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

 

تعبیر خواب دوش گرفتن با لباس

تعبیر خواب حمام کردن | استحمام در خواب چه معنایی دارد؟

علامه طباطبایی: آب روشنی اسـت دیدن چنین رویایی نشانگر صبور بودن و شرکت در امور خیریه اسـت. اگر زن بود نشانگر آرزوی داشتن ظاهر خوب، برای رسیدن بـه موفقیت و خوشبختی‌ اسـت. غالبا بر اساس غرایز جنسی دمی باشد. اگر مرد یا پسر بود نامزدی یا ازدواج با اشخاص جوان میباشد و برای افراد مسن از لحاظ مادی خوش اقبال اسـت.

 

تعبیر خواب استحمام

تعبیر خواب حمام کردن | استحمام در خواب چه معنایی دارد؟

علامه مجلسی «ره» حمام رفتن را توفیق زیارت امام میداند کـه مایه پاک شدن روح از آلودگی و گناه اسـت. در برخی خواب‌ها دیدن استحمام و یا شستن بدن بـه معنای غسل کردن اسـت. اینگونه‌ خواب‌ها میتواند تعابیر متفاوتی داشته باشد کـه دانستن این تفاسیر ضروری اسـت.

 

تعبیر خواب حمام کردن در رودخانه و چشمه

تعبیر خواب حمام کردن | استحمام در خواب چه معنایی دارد؟

آب تنی و شستشو در آب دریا، نشانه آن اسـت کـه بعد از کسب دانش، شغلی مورد علاقه بـه دست خواهید آورد. اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید، دلالت بر آن دارد کـه دشمنان در نزدیکی شـما هستند.

 

تعبیر خواب چرک بدن در حمام

مطیعی تهرانی: اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی ازبدن شـما گرفت کـه لوله لوله روی پوستتان دیدید خواب شـما می گوید کـه خرج شـما زیاد میشود و هزینه زندگی‌تان بالا میرود.

 

روانشناسی خواب حمام کردن

تعبیر خواب حمام کردن | استحمام در خواب چه معنایی دارد؟

نخستین تعبیر از دیدن حمام در خواب یا رفتن بـه حمام در خواب این اسـت کـه چنین خوابی نشان دهنده نوعی چالش با احساسات و عواطفی اسـت. باید با آنها خداحافظی کنید و خودتان را از شر آنها خلاص کنید. این خواب شـما را از نیاز درونی خودتان بـه پاک‌سازی عاطفی درونی آگاه تر می سازد.

 

خواب حمام کردن جلوی چشم دیگران

تعبیر خواب حمام کردن | استحمام در خواب چه معنایی دارد؟

احتمالا شـما بـه خلوت و حریم خصوصی بیشتری نیاز دارید. یا بدلیل توجه بـه نیازهای دیگران از نیازهای خودتان غافل شده اید. هم چنین این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما از اعتماد بـه نفس کافی برخوردار نیستید. قضاوت ها و نظرات دیگران شـما را نگران می‌کند. بهمین دلیل، دائما در نتیجه برخی عادت ها یا الگوهای احساسی قدیمی خودتان را سرکوب می‌کنید.

 

خواب ورود به حمام جنس مخالف

اگر در خواب ببینید کـه بـه حمام جنس مخالف وارد می‌شوید، این خواب نشان دهنده گذار و عبور کردن از محدودیت ها و مرزها در زندگی واقعی تان اسـت. برخی افراد این خواب را نشانه قانون شکنی و عبور شـما از خط و مرزها در برخی موقعیت ها و شرایط خاص می دانند.

 

تعبیر خواب حمام کثیف و آلوده

تعبیر خواب حمام کردن | استحمام در خواب چه معنایی دارد؟

اگر حمام کثیف یا توالتی مسدود شده را در خواب ببینید، این خواب اغلب نشان دهنده مشکلات کلی شـما برای مدیریت کردن احساسات، موقعیت ها و افراد منفی در زندگی واقعی تان اسـت. شـما در مرحله نخست و فارغ از ترس ها و ناامنی ها برای برطرف کردن، حذف کردن یا بیرون کردن چیزهای منفی و ناخوشایند از زندگی خود تلاش بسیار زیادی می‌کنید.

 

تعبیر خواب وان حمام 

تعبیر خواب حمام کردن | استحمام در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن سینک و وان حمام در خواب با نیاز واقعی شـما بـه پاک‌سازی یا خلاصی روانی و احساسی شـما در ارتباط اسـت. این خواب بـه معنای آن اسـت کـه شـما وادار هستید بـه معنای واقعی کلمه خودتان را از الگوها و افکار ناخوشایند پاک کنید. اگر در خواب آب یا مواد لازم دیگر را نمیبینید، این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما همان‌ گونه با این مسائل دست و پنجه نرم می‌کنید.