پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب خانه تکانی | تمیز کردن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خانه تکانی | تمیز کردن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خانه تکانی | تمیز کردن خانه در خواب 

در این بخش تعبیر خواب خانه تکانی را مرور می کنیم. تمیز کردن خانه در خواب از دید اکثر معبران به پس انداز و جمع کردن مال تعبیر شده است و از دید علم روانشناسی این خواب به معنای تمیز کردن افکار منفی در ذهن می باشد. در ادامه این مطلب با تمام تعابیر و معانی خواب تمیز کردن خانه از دید خواب شناسان و روانشناسان آشنا خواهیم شد. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب تمیز کردن خانه چیست؟

از دید خواب شناسانی که دیدگاه نو دارند تمیز کردن خانه در خواب به معنای از بین بردن افکار منفی و سمی ذهنی ما می باشد. این خواب به شما نشان می دهد که در حال وارد شدن به مرحله جدیدی در زندگی تان هستید و تغییرات مثبتی را تجربه می کنید. این تغییرات هم جنبه روحی دارند و هم جنبه مالی.

تعبیر خواب خانه تکانی | تمیز کردن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر خواب ببینید که در حال تمیز کردن یک میز هستید یعنی: بار سنگین مسئولیت ها و بدهی های شما سبک خواهند شد و یک دوره جدید و آزاد را تجربه می کنید که قدردان آن خواهید بود. اگر در خواب ببینید که در حال تمیز کردن یک شی کوچک هستید یعنی خودتان تصمیم می گیرید که مشکلات تان را حل کنید و از کوچک ترین ها شروع می کنید.

 


 

وب سایت healtholino

تعبیر عمومی شست و شو و نظافت در خواب: پشتکار و سخت کوشی شما می باشد. کارهایی که انجام داده اید به همراه روابط دوستانه شما دست به دست هم می دهند تا پاداش سخت کوشی های خودتان را دریافت کنید.

 

تعبیر خواب تمیز کردن پرده ها و پارچه ها

تعبیر خواب خانه تکانی | تمیز کردن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب مشغول شستن پرده ها و پارچه ها بودید یعنی: شما انسان وظیفه شناسی هستید و تحمل ندارید ببینید که خودتان یا زندگی تان دچار لکه و آلودگی شده است. این خصلت شما در بسیاری از مراحل زندگی نجات بخش تان خواهد بود. این خواب به شما گوشزد می کند که: همیشه وظیفه شناس و محتاط باشید.

 


 

تعبیر خواب خانه تکانی دیگران

تعبیر خواب خانه تکانی | تمیز کردن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

ابن سیرین: اگر در خواب ببینی که دیگران مشغول جارو کردن خانه خود هستند یا خودت خانه غریبه را جارو می کنی یعنی صاحب مال و اموال فرد دیگری می شوی یا این که از طریقی که انتظارش را نداری ارثی به تو خواهد رسید.

 

تعبیر خواب جارو زدن خانه

مطیعی تهرانی می گوید: جارو زدن خانه در خانه به معنای جمع کردن مال است، خصوصا اگر مردی در خواب ببیند که خانه ای را جارو می کند. این خواب فقط در صورتی جنبه منفی دارد که شما مشغول جارو زدن دیوارهای خانه باشید.

 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب خانه تکانی | تمیز کردن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر زنی ببیند که آشپزخانه خود را تمیز می کند یعنی اقبال به او رو خواهد کرد. اگر دختری ببیند که تخت خود را مرتب و تمیز می کند یعنی به سعادت و خوشبختی می رسد. تمیز کردن خانه در خواب نشانه یافتن ثروت می باشد.

 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب مشغول تمیز کردن چیزی بودید یعنی: باید مراقب رفتارهای خود باشید. تمیز کردن اثاثیه خانه در خواب نشانه بهبود وضع اقتصادی تان است. تمیز کردن دیوارهای خانه در خواب یعنی: کسانی پشت سر شما بدگویی می کنند.

 

اختصاصی از قسمت تعبیر خواب مجله پارس ناز