پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب خرگوش | دیدن خرگوش در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب خرگوش | دیدن خرگوش در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب خرگوش چیست؟ 

در این بخش تعبیر خواب خرگوش را بررسی خواهیم کرد. از نظر معبران غربی تعبیر خواب خرگوش نشانی از موفقیت و دوستان جدید است، اما از نظر معبران مسلمان این خواب نشانه ای از اعمال گمراهانه ما می باشد، اما اگر کسی در خواب گوشت خرگوش بخورد نشان نعمت فراوان است. در ادامه این مطلب با روانشناسی و تمام تعابیر مربوط به دیدن خواب خرگوش آشنا می شویم. با پارس ناز همراه باشید.

 

روانشناسی خواب خرگوش

از دید علم روانشناسی خرگوش در خواب نشانه ای از شانس و موفقیت در زندگی می باشد. خرگوش همچنین نمادی از باروری تلاش های شماست که بزودی ثمره می دهند. خرگوش سفید در خواب نماد عشق و سرسپردگی است و خرگوش سیاه نماد ترس های شما درمورد روابط تان.

تعبیر خواب خرگوش | دیدن خرگوش در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خرگوشی در خواب شما می پرد و سریع حرکت می کند یعنی شما تعهد کافی برای کارها و زندگی تان را ندارید و دائما در حال پریدن از شاخه ای به شاخه دیگر هستید. اگر یک خرگوش در خواب به سمت شما حمله می کند یا اینکه شما را گاز می گیرد و چنگ می زند یعنی: در روابط عاطفی خود دچار مشکل خواهید شد.

 


 

وب سایت نماد شناسی خواب ها

در وب سایت my dream symbolism آمده است: خرگوش ها در خواب نماد خوش شانسی هستند، تعقیب خرگوش ها نشان پیدا کردن مسیر درست زندگی است اما در مواردی خواب خرگوش ها می تواند نامبارک باشد، تعبیر درست این خواب بستگی جزئیات خواب شما دارد.

 

تعبیر خواب خرگوش های زیاد

تعبیر خواب خرگوش | دیدن خرگوش در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب خود خرگوش های زیادی را مشاهده کردید دو تعبیر داشته باشد: 1. اینکه شما در بخت و اقبال خود فرزندان زیادی دارید و 2. اینکه شما به جایی بهتر برای زندگی کوچ می کنید. اگر در خواب خرگوش ها را تعقیب می کردید تعبیر دوم درست است و اگر در خواب خرگوش ها در خانه شما بودند و از آنها مراقبت می کردید تعبیر اول درست است.

 

تعبیر خواب شکار خرگوش

اگر در خواب خود خرگوش شکار می کردید یا اینکه به دنبال خرگوشی دویدید و او را گرفتید یعنی: شما به خاطر رفتار بد خود با فردی عذاب وجدان دارید و بزودی از او دلجویی می کنید، یا اینکه افرادی که از شما کینه به دل دارند قصد دارند بزودی از شما انتقام بگیرند.

 

تعبیر خواب کشتن خرگوش

تعبیر خواب خرگوش | دیدن خرگوش در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب یک خرگوش را بکشید یعنی دعوایی به پا خواهید کرد. شما آغازگر نزاعی خواهید بود که در آن هم شهرت خود را خدشه دار می کنید و هم دچار ضرر مالی خواهید شد.

 

تعبیر خواب خرگوش مرده

خرگوش ها در خواب نمادی از روابط ما با اطرافیان مان نیز می باشند. اگر یک خرگوش مرده در خواب دیدید یعنی: باید رفتار خود را اصلاح کنید، اگر همین منوال را ادامه دهید، عزیزان تان از شما دور خواهند شد و تنها می مانید.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش

اگر در خواب گوشت خرگوش میل می کردید یعنی از نزدیکان خود پیشی می گیرید. شما ممکن است شغل بهتری پیدا کنید یا سود مالی قابل توجهی را کسب کنید. از نظر تمام معبران جهان خواب خوردن گوشت خرگوش خوابی مبارک است.

 


 

تعبیر خواب خرگوش ابن سیرین

تعبیر خواب خرگوش | دیدن خرگوش در خواب چه تعابیری دارد؟

ابن سیرین می گوید: خواب خرگوش خواب نامبارکی است. خرگوش در خواب دلالت بر وجود زنی بد دارد. اگر در خواب بچه های خرگوش را دید دلیل کند که از طرف اولاد به او رنجی رسد.

 

حضرت یوسف (ع) می فرمایند:

دیدن خرگوش در خواب یعنی بهره یافتن از زنان. یا فرزندی حاصل می شود و یا چیزی به او خواهد رسید که موجب خوشحالی او می شود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

خواب خرگوش خوش یمن نیست، خرگوش در خواب نشانه اعمال گمراهانه ای است که ما انجام می دهیم. خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می‌دهد که خوب است از او دوری کنید.

 

لیلا برایت می گوید:

خوردن گوشت خرگوش نشانه سود مالی است. خرگوش سیاه نشانه ای از شنیدن اخبار بد و ناگوار است، اگر در خواب خرگوشی گرفته اید یا کسی خرگوشی به شما می دهد یعنی با افراد جدیدی همنشین خواهید شد.

 

اختصاصی از بخش تعبیر خواب مجله پارس ناز