پارس ناز پورتال

تعبیر خواب خون | دیدن خون و خونریزی در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب خون | دیدن خون و خونریزی در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب خون | تعبیر خواب خونریزی | تعبیر خواب خون خوردن

 

در این بخش تعبیر خواب خون و خونریزی را بررسی خواهیم کرد. دیدن خواب خون یا خونریزی یا خواب خون خوردن معمولا به زندگی و یا ناامیدی تعبیر می شود. از نظر معبران این خواب به شرطی تعبیر دارد که شما سرخی خون را دیده باشید زیرا که خیلی ها در خواب خون را به رنگ خاکستری می بینند. بسته به موقعیت ها در خواب تعبیر این خواب تغییر خواهد کرد، در ادامه بیشتر صحبت می کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

دیدن خواب خون و خونریزی چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خون | دیدن خون و خونریزی در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب خون تعابیر مختلفی دارد، مثلا این که: شما خون دیده اید، دچار خونریزی شده اید، کلمه خون را خوانده اید، دفع یا استفراغ خونی داشته اید یا اینکه جامی از خون را نوشیده اید، همگی تعبیر جداگانه ای دارند. عالم خواب دقیقا همانند سرزمین عجایب است، این دنیای انتزاعی دقیقا همانند تابلوهای نقاشی سورئال مفاهیمی را با اشکال عجیب به ما نشان می دهد.

 

علم تعبیر خواب که از گذشته های بسیار دور در تمام سرزمین های این کره خاکی وجود داشته، این امکان را به انسانها می دهد تا بتوانند معانی خواب های خود را پیدا کنند. حضرت یوسف (ع)، امام صادق (ع) در عربستان و هم چنین کارل گوستاو یونگ خواب شناس سوئیسی آلمانی سه نفر از شناخته شده ترین ها در کشور ما می باشند. در ادامه نظرات مشهورترین خواب شناسان را مرور می کنیم.

 

تعبیر خواب خونریزی و زخمی شدن

تعبیر خواب خون | دیدن خون و خونریزی در خواب چه تعابیری دارد؟

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر زخمی شود و از بدن خون خارج نشود یعنی سخن سختی از کسی می شنود اما در آن ثوابی وجود دارد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

تعبیر خواب خون | دیدن خون و خونریزی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در دعوایی بدن ما خون آلود شود یعنی مردم درمورد ما بد گویی می کنند، اگر بر اثر دلایل دیگری در خواب بدن ما زخمی شود یعنی بین ما و دیگران غم و غصه ای حاصل می شود.

 

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر بی دلیل خون از بدن جاری شود یعنی کاری بر خلاف معمول انجام دهد، اگر صاحب مقامی باشد کسی به او پیشنهاد رشوه می دهد. 

 

حضرت یوسف می گوید:

دیدن خون در خواب غم و غصه است اما دیدن خون ریزی و خون کم کردن بدن دلیل تندرستی و بیرون آمدن از غم و غصه می باشد.

 


 

تعبیر خواب خون بالا آوردن یا استفراغ خونی

لیلا برایت می گوید: خونریزی بدن به معنای بدست آوردن فرصتی در زندگی می باشد، خون بالا آوردن هم می تواند هشداری باشد که شما را از تهدید یک بیماری آگاه می کند.

 


 

تعبیر خواب خونریزی شدید

تعبیر خواب خون | دیدن خون و خونریزی در خواب چه تعابیری دارد؟

آنلی بیتون می گوید: خونریزی شدید در خواب نشانه هشدار است.

 

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب شمشیر خورد یا با جسم تیزی زخمی شود و خون از بدن وی جاری شود یعنی مردم نسبت به او بدگویی کنند اما ثوابی در آن وجود دارد.

 


 

تعبیر خواب خون دماغ شدن

تعبیر خواب خون | دیدن خون و خونریزی در خواب چه تعابیری دارد؟

مطیعی تهرانی می گوید: خون دماغ شدن در خواب نشانه گرفتاری های احتمالی در جامعه یا پیشنهاد مال حرام می باشد.

 


 

تعبیر خواب خونریزی دهان یا دندان

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب دچار خونریزی دندان شویم و یا از دهان خون خارج شود یعنی از طرف خانواده یا خویشان اندوهی زبانی به ما خواهد رسید.

 


 

تعبیر خواب خون خوردن

ابراهیم کرمانی می گوید: خون خوردن در خواب به معنای مال حرام می باشد.

 


 

تعبیر خواب گودال یا استخر خونی

جابر مغربی می گوید: اگر در خود را در منجلابی از خون دید در امری دخالت کند که گرفتاری برایش حاصل شود. این خواب هشدار می دهد که در کارهایی که ارتباطی به شما ندارد مداخله نکنید و اگر کسی خواست شما را به عنوان شاهدی با خود ببرد امتناع کنید.

 


 

تعبیر خواب لباس خونی

تعبیر خواب خون | دیدن خون و خونریزی در خواب چه تعابیری دارد؟

مطیعی تهرانی می گوید: لباس خونی در خواب به معنای تهمت می باشد. این خواب همچنین شما را از وجود سخن چینان در محل کار و زندگی تان آگاه می کند. اگر لباس شما بر اثر زخمی شدن خون آلود شده باشد می تواند نشان از بدست آوردن مال حرام باشد.

 

اختصاصی از بخش سرگرمی سایت پارس ناز