پارس ناز پورتال

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش انواع تعبیر خواب دندان را بررسی می کنیم. دندان ها در خواب بیشتر بـه عمر تعبیر شده اند، مثلاً این حکایت را شنیده اید کـه میگویند: اگر خواب ببینید دندان تان افتاده یکی از اطرافیان تان را از دست می دهید! البته نمیتوان راجع بـه درستی این تعابیر با صراحت حرف زد اما بسته بـه نوع خواب حتی افتادن دندان، می تواند تعبیر دیگری غیر از مرگ! داشته باشد. با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

بنا بـه گفته تونی کریسپ آفريننده کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن دندان در خواب اشاره بـه موضوعاتی هم چون پرخاشگری، دفاع، توانایی مـا برای “با چنگ و دندان چسبیدن بـه زندگی”، توانایی مـا برای بدست آوردن انچه میخواهیم، سخنانی کـه از دهانمان خارج می شوند یا “فرو داده می شوند”، نحوه‌ي حضور مـا در اجتماع دارد. این رویا میتواند نشانه‌اي از سن و سال فرد رویابین نیز باشد. «مثلاً دیدن دندان‌هاي شیری و غیره»

 

تعبیر خواب افتادن دندان

از نظر فروید، خواب افتادن دندان بـه سرکوبی یا سرخوردگی جنسی و اشتیاق برای بزرگ شدن مربوط می شود. این نوع خواب‌ها بیشتر در قبل و بعد از دوره‌هاي بلوغ جسمی و یا ذهنی فرد اتفاق می‌افتد.

 

معانی منفی

سستی، بـه خصوص درباره تصمیمات مهم زندگی

نگرانی زیاد درباره تجربه یک رابطه جنسی

یک توافق یا مصالحه کـه برای شـما هزینه‌ زیادی دارد

تغییرات مهم در زندگی و افزایش درد‌هاي روحی

ترس از پیر شدن

 

معانی مثبت

نشانه‌اي برای بزرگ شدن شخصیت

آرزو یا نیاز برای اصلاح رفتار خود بـه بهترین شکل ممکن

رشد توانایی مدیریت احساسات و افزایش اعتماد بـه نفس

 

سستی، به خصوص درباره تصمیمات مهم زندگی

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

در حوزه تعبیر خواب، افتادن دندان می تواند با از دست دادن یا تغییر موقعیت‌هاي مهم زندگی همراه باشد. این خواب نشان ازآن دارد کـه فرد در برابر اتفاقات یا تصمیمات زندگی از خود سستی نشان میدهد. این تصمیمات تاثیر زیادی در جهت دهی بـه زندگی او دارند. شاید بین یک دوراهی قرار گرفته اید؛‌ این انتخاب میتواند بـه از دست دادن ناگهانی یک دارایی یا حتی پایان دادن بـه یک رابطه یا تغییر شغل منجر شود.

 

نگرانی زیاد درباره تجربه یک رابطه جنسی

طبق نظریه کلاسیک فروید، خواب افتادن دندان می تواند بعنوان نشانه‌اي از اختگی و ترس از سلامت آلت تناسلی درنظر گرفته شود. برای مردها مانند زن‌ها، این نوع خواب‌ها میتواند بـه استرس درباره رابطه جنسی یا عدم رضایت از تجربه جنسی با همسر مربوط شود.

 

یک توافق یا مصالحه که برای شما هزینه‌‌ بر است

افتادن دندان میتواند بـه موقعیتی مربوط شود کـه رضایت شـما را جلب نکرده اسـت. این موقعیت میتواند با عدم تعادل و بـه هم ریختن روال عادی زندگی شـما همراه باشد. توجه ناگهانى و دلسردى ناگهانى نسبت بشخص يا چيزى از تعابیر مهم افتادن دندان اسـت.

تشریح مفهوم معانی مثبت رویای افتادن دندان

مفاهیم جدید تعبیر خواب بر این باور اسـت کـه افتادن دندان نشانه‌ رشد فرد و بزرگ شدن شخصیت اوست. از دست دادن یک دندان در دوران کودکی طبق معمول نخستین باری اسـت کـه از دست دادن یک عضو ازبدن را تجربه می کنیم. افتادن دندان نوعی رشد تلقی میشود. افتادن دندان در خواب بـه تغییر، رشد و وارد شدن بـه یک مرحله جدید از زندگی اشاره دارد.

 

آرزو یا نیاز برای اصلاح رفتار خود به بهترین شکل ممکن

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

در زمان کودکی، مـا موظف بـه انجام کارهای مهم خانه و خانواده نبوده‌ایم. خواب افتادن دندان می تواند زمانی اتفاق بیافتد کـه در حال دست و پنجه نرم کردن با یک مشکل حل نشدنی هستید. مواجهه با تصمیمات چالش برانگیز زندگی نیز نشانه‌اي از خواب افتادن دندان اسـت. دراین زمان بـه صورت امکان این وجوددارد کـه بـه اصلاح رفتار و شخصیت خود فکر کرده باشید.

 

رشد توانایی مدیریت احساسات و افزایش اعتماد به نفس

دید سنتی نسبت بـه دندان در ویژگی‌هاي مربوط بـه اعتماد بـه نفس و افزایش قدرت مدیریت خلاصه میشود. از دید سنتی، ارتباط بین دندان و ظرفیت مدیریت رفتار، احساسات ودر نتیجه بالا رفتن اعتماد بـه نفس تایید شده اسـت. بنابر این افتادن دندان در خواب می تواند نشانه قدرت و مهارت شخصی شـما برای رسیدن بـه موفقیت باشد.

 

نکته بسیار مهم درباره تعبیر خواب افتادن دندان

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

خواب افتادن دندان ممکن اسـت نوعی یادآوری برای یک یک رخداد مشابه در زندگی کنونی شـما باشد. وقتی خواب می‌بنیید کـه دندان شـما افتاده اسـت، نسبت بـه پیشرفت خود در زندگی حساس‌تر شوید، روش‌هایي را برای بالا بردن تجربه خود برای انجام دادن کارهای مهم زندگی پیدا کنید. برای تصمیم گیری در موقعیت‌هاي مهم زندگی با دیگران مشورت داشته باشید. بیشتر از از حدود گذشته خود تلاش کنید.

 

تعبیر خواب دندان شکسته «شکسته شدن یک یا چند دندان»

دندان شکسته در خواب نشانه چالش‌هاي دشوار زندگی و استرس زیاد اسـت. شکسته شدن دندان در خواب یا دیدن دندانه شکسته نشان از مشکلاتی اسـت کـه با تصمیمات خود دچار آن شده‌اید یا خواهید شد. تعابیر خواب شکسته شدن دندان همگی منفی هستند.

 

تعابیر عمومی دیدن دندان شکسته در خواب

مشکلات احتمالی اعتماد و خاطرجمعی بـه یک فرد

احساس گناه و نگرانی بخاطر شکستن یک قول یا عهد

ترس بخاطر از دست دادن خود یا دیگر عزیزان یا یک چیز مهم

نوعی هشدار برای نگاه بهتر بـه زندگی شخصی و ایجاد تغییر

مشکلات احتمالی اعتماد و خاطرجمعی بـه یک فرد

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

یک دندانه شکسته یا شکستن دندان بـه چیزی غیرقابل خاطرجمعی در زندگی اطلاق می شود. این خواب می تواند بخود شـما یا یکی از اطرافیان شـما مربوط شود. هم چنین خواب شکستگی دندان میتواند شک و نگرانی حول سلامت بدن، پیر شدن و شکل ظاهری تلقی شود. از طرف دیگر، این خواب میتواند بـه حرف‌‌ها یا قول‌هاي شـما کـه بـه آن‌ها عمل نکرده اید و احساس گناه می کنید مربوط شود.

 

ترس به خاطر از دست دادن یک فرد عزیز یا چیز مهم

شکسته شدن دندان نشانه از دست دادن یک چیز مهم در زندگی اسـت. شاید همین حالا شاهد تغییرات مهمی در زندگی خود هستید. شاید تغییر شغل یا پایان دادن بـه یک رابطه عاطفی یا خانوادگی تعبیر خواب شکسته شدن دندان باشد.

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

از طرف دیگر، خواب شکسته شدن دندان یک نشانه معمول بر مسئله از دست دادن یک فرد یا چیز مهم یا یک تغییر تاثیرگذار اسـت. ترس از آسیب احساسی یا فیزیکی ناشی از این تغییر یا بروز یک موقعیت مخاطره‌‌آمیز میتواند تعبیر خواب شکسته شدن دندان باشد.

 

نوعی هشدار برای نگاه ایجاد تغییر در زندگی

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

این خواب میتواند نشان از این داشته باشد کـه شـما بدون میل در حال تلاش برای کسب رضایت فرد یا افرادی هستید، و می دانید کـه انتهای این داستان شـما را راضی نخواهد کرد. پس می توان این برداشت را داشت کـه خواب شکستگی دندان بـه انتخاب مسیر و جهت زندگی مربوط می شود، انتخابی کـه رضایت قلبی شـما در آن اسـت. شاید بین یک دوراهی قرار گرفته اید و فقط باید یکی را انتخاب کنید.

 

تعبیر خواب کج شدن یا کجی دندان‌ ها

تعبیر متداول خواب کجی دندان‌ها ناراحتی‌ها و استرس‌هاي شخصی درباره جذابیت ظاهری یا طرز نگاه مردم بـه شماست. در تعابیر دیگر علت خواب کجی دندان‌ها را میتوان ناراحتی ناشی از حرف یا کاری کـه انجام داده‌اید، اشاره کرد.

 

تعابیر عمومی خواب کجی دندان‌ ها

احساس نگرانی و شرمندگی بخاطر وضعیت ظاهری و طرز نگاه مردم بشما

چیزی در زندگی شـما درست نیست «یه جای کار می‌لنگه!»

احساس عدم کفایت، بـه خصوص در مسائل اجتماعی

ضعف و نگرانی درباره توانایی‌هاي شخصی

نگرانی بخاطر وضعیت ظاهری

 

چیزی در زندگی درست نیست

اگر نگاهی بـه ریشه لغت کجی دندان بیاندازیم، میتوانیم بـه ناراست بودن اشاره کنیم. عدم صداقت یا عدم راستی نیز تعابیری اسـت کـه از کجی دندان‌ها برداشت میشود. تعبیر خواب کجی دندان دراین زمینه بـه چیزی مربوط میشود کـه شـما در گذشته گفته‌اید یا قصد گفتن آنرا دارید. این سخن با اعتقادات شخصی شـما مغایرت دارد.

 

ضعف و نگرانی درباره توانایی‌ های شخصی

خواب کج بودن دندان‌ها میتواند مشکلات شـما را در زمینه توانایی‌هاي شخصی تعریف کند. این تصویر نشان ازآن دارد کـه بخشی از شخصیت یا رفتار شـما ضعیف اسـت یا بـه اندازه سایر ویژگی‌ها نیرومند نیست.

 

تعبیر خواب خرد شدن یا فرو ریختن دندان‌

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

خواب خرد شدن یا فرو ریختن قسمتی از یک دندان یا دندان‌ها «برای مثال وسط دندان فرو بریزد» طبق معمول بـه احساس ضعف اشاره دارد. این میتواند بـه یک دوراهی در زندگی مربوط شود کـه تاثیر منفی زیادی بر زندگی شـما می گذارد. بـه زندگی خود نگاهی بیاندازید و ببینید چـه چیزی در حال تضعیف یا جدا شدن ازآن اسـت،‌ و قبل از این‌کـه دیر شود، دست بکار شوید. برای التیام زندگی خود تلاش کنید.

 

تعابیر عمومی خواب خرد شدن دندان‌

یک تصمیم مهم در زندگی

چیزهایی در حال جدا شدن از زندگی شـما هستند

احساس ضعف، از دست دادن قدرت

ترس از اثرات افزایش سن بر روی سلامت بدن

ناامنی‌هایي کـه در حال حاضر در زندگی خود احساس می کنید

 

یک تصمیم مهم در زندگی

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

خرد شدن دندان در خواب می تواند بـه یک انتخاب دشوار کـه شـما در گذشته نه چندان دور انجام داده‌اید، اشاره داشته باشد.بـه گزارش پارس ناز شاید این انتخاب باعث بروز هزینه‌هاي زیادی در زندگی شـما شده اسـت. برای مثال در انتخاب شغل با عجله عمل کرده‌اید ودر حال حاضر از وضعیت خود راضی نیستید، استعداد شـما در حال هدر رفتن اسـت. یا انتخابی کرده‌اید کـه تبعات آن زمان زیادی از وقت شـما را گرفته اسـت.

 

چیز‌هایی در حال جدا شدن از زندگی شما‌ هستند

خرد شدن دندان در خواب میتواند بـه شرایطی اطلاق شود کـه بازرسی آن از دست شـما خارج شده اسـت. شاید عده اي از چیزهای مهم شـما تحت فشار زندگی در حال آسیب دیدن هستند.

 

احساس ضغف و از دست دادن قدرت

خرد شدن یا فرو ریختن دندان یا قسمتی ازآن می تواند بـه قرار گرفتن در شرایطی از زندگی اشاره کند کـه بعلت فشار زیاد احساس ضعف میکنید. شاید شرایط یا قوانین خاصی بـه مدت طولانی بر زندگی شـما حاکم بوده اسـت، اما با یک تغییر ناگهانی همه ی چیز عوض شده اسـت. این عامل احساس ضعف شـما خواهد بود.

 

تعبیر خواب دندان لق

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

اصولا خواب دندان لق بـه این مسئله اشاره دارد کـه شـما در حال مواجهه با یک تصمیم یا تغییر دشوار هستید. در بیشتر موارد این داستان‌ها در خواب دندان لق برای فرد پیش می آید؛ دیدن لق شدن چند دندان یا خواب پی بردن بـه لق شدن یک دندان و ترس ناگهانی. این عکسهای بـه نگرانی‌ درباره پایه‌ها، اصول و اساس زندگی مربوط می شود. شاید چیز مهمی در حال جدا شدن از زندگی شماست.

 

تعابیر عمومی خواب دندان لق

ناپایداری در زندگی

دلسردی درباره یک تصمیم یا یک مسیر در زندگی

 

ناپایداری در زندگی

خواب دندان لق بـه یک موقعیت، تصمیم یا توافق اشاره دارد کـه هزینه‌هاي زیادی برای شـما ایجاد کرده اسـت. برای مثال،‌ تحمل بیش از حد یک رابطه غلط یا قبول مسئولیت‌هاي شغلی کـه مایل بـه انجام آن‌ها نبوده اید. شاید بـه معامله اي وارد شده اید،‌ و هر چـه از مراحل این معامله می‌گذرد، احساس نگرانی، ترس و اضطراب شـما بیشتر میشود. تعبیر خواب دندان لق دراین باره بـه سودمند نبودن معامله اشاره می کند.

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

نکته قابل توجه: عکسهای خواب دندان لق خود میتواند بـه تصمیم گیری شـما کمک کند. اگر یکبار دیگر این خواب را دیدید، سعی کنید احساساتی کـه تجربه می کنید را بیاد آورید. احساس پس از بیدار شدن نیز بسیار مهم اسـت. بین عکسهای و نشانه‌هاي خواب و زندگی حال خود ارتباط برقرار کنید.

 

تعبیر خواب بی دندان بودن «نداشتن همه دندان‌ها»

خواب بی دندان بودن و نداشتن هیچ یک از دندان‌ها بـه عدم وجود قدرت و توانایی شخصی، و هم چنین نگرانی بر سر یک مشکل مهم در زندگی ایجاد اطلاق می شود.

 

تعابیر عمومی خواب نداشتن دندان

احساس فقدان یک چیز مهم در زندگی

نیاز زیاد بـه حمایت از طرف دیگران

آرزو برای بازگشت بـه دوران پاک کودکی

ضعف و از دست دادن قدرت

 

یکی از متداول‌ترین تعبیرات برای خواب بی دندان بودن احساس عمیق نسبت بـه فقدان یا از دست دادن یک شخص یا چیز ضروری در زندگی اسـت. نداشتن دندان بـه معنای پریشانی ناشی از عدم حمایت توسط دیگران اسـت.

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

از طرف دیگر، نداشتن دندان یا بی دندان بودن در خواب می تواند بـه ضف، عدم اعتماد بـه نفش و عدم خودباوری اشاره داشته باشد. فرد در لحظات حساس زندگی شجاعت چندانی از خود نشان نمیدهد و قافیه رابه سایر رقبا می بازد. برای مثال، دریک رقابت شغلی همه ی توان خودرا برای بـه دست آوردن موقعیت استفاده نمیکند، و از خود ضعف نشان میدهد.

 

تعبیر خواب کشیدن دندان

خواب کشیدن دندان نشانه از یک تغییر اساسی در زندگی دارد. تصویر کشیدن دندان در خواب بـه این مسئله اشاره دارد کـه موقعیت زندگی بیداری شـما چقدر دشوار و سخت اسـت.

 

تعابیر عمومی خواب کشیدن دندان

لحظه یا لحظات تغییر کـه دردناک و بـه دشواری صورت می‌پذیرد

تجدید حیات، زندگی دادن بـه یک چیز جدید، خودبینی

تغییرات دردناک و دشوار

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

خواب کشیدن دندان یعنی یک تغییر مهم و بزرگ! سختی‌هاي کشیدن دندان در خواب معادل اسـت با سختی‌ها و درد ناشی از تغییرات مهم زندگی. از نشانه‌هاي تجربه این تغییرات در زندگی بیداری می توان بـه رفتن‌ آبرو، احساسات شدید عاطفی و شرایط سخت زندگی اشاره کرد.

 

تجدید حیات و خودبینی

طبق مطالعات کارل یونگ، اگر درباره کشیدن دندان یا دندان‌ها خواب ببینید، و شـما یک زن باشید، این خواب مژده تولد یک نوزاد رابه شـما میدهد. البته این تولید یا تجدید حیات میتواند برای خود شخص نیز درنظر گرفته شود.

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

از طرف دیگر، خواب کشیدن دندان بـه این معنی اسـت کـه آگاهی شـما درباره مسائل احساسی در حال افزایش اسـت. شـما رشدکرده‌اید و بـه خودبینی عمیقی دست پیدا کرده‌اید،‌ البته امکان تجربه سختی ها برای تحقق این ویژگی شخصیتی وجوددارد.

 

تعبیر خواب دندان پوسیده و خراب

در حوزه تعبیر خواب دندان پوسیده نشانه چیزی در زندگی یا بخشی از خود شماست کـه ترجیح می دهید آنرا نادیده بگیرید، اما نمیتوانید. هر چیزی کـه هست از نگاه کردن و اهمیت دادن بـه آن بیزار هستید. هم چنین، خواب دندان پوسیده بـه مشکلاتی اشاره دارد کـه در یه بازه زمانی مشخص شـما را اذيت داده اند و توانایی شـما برای مقابله با آن‌ها کامل و کافی نیست.

 

تعابیر عمومی رویای دندان پوسیده

یک فقدان یا از دست دادن

مواجهه با نارضایتی

ترس از مواجهه با مشکلاتی کـه دیر حل می شوند

نوعی هشدار برای تمام کردن کار تمام نشده و نصفه کاره

فقدان یا از دست دادن

 

دیدن دندان پوسیده در خواب نشانه از دست دادن چیزی در زندگی اسـت. این خواب میتواند بـه نوعی از دست دادن سمبلیک اشاره داشته باشد، برای مثال از دست دادن واقعی چیزی کـه شـما بـه آن نیاز داشته اید و بر آن تکیه دارید و برای شـما مهم اسـت.

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

ندان پوسیده در خواب هم چنین می تواند بـه چیزی در زندگی اشتاره داشته باشد کـه بـه آهستگی در حال از بین رفتن و تغییر اسـت. دندان میتواند نشانه سلامت یا زیبایی ظاهری، قدرت و توانایی شـما باشد. شاید در حال از دست دادن این موارد هستید.

 

نارضایتی

خواب دندان پوسیده می تواند نوعی هشدار برای آگاهی دادن بشما تلقی شود. آگاهی از چیزی کـه در زندگی رضایت شـما را جلب نکرده اسـت. موقعیت زندگی خودرا بررسی کنید، حرف‌هاي دیگران رابه خوبی گوش کنید یا بـه رفتارهای خود نگاه بهتری بیاندازید. شاید یکی از این موارد بدون میل شـما در حال آسیب رساندن بـه زندگیتان اسـت.

 

مشکلاتی که دیر حل می‌شوند

دیدن دندان پوسیدن در خواب نشان از چیزی اسـت کـه شـما را اذيت می دهد،‌ اما شـما آنرا نادیده می گیرید، چراکه حل این مشکل دشوار اسـت و توجه بـه آن حس کينه شـما را شعله ور می کند.

 

تعبیر خواب مثبت از دندان پوسیده

همانطور کـه گفتیم دیدن دندان پوسیده در خواب بـه معنای یک دعوت نامه برای تمام کردن کار نیمه کاره اسـت. بـه زندگی خود نگاهی بیاندازید، در انجام کدام کارها کوتاهی کرده‌اید؟ حتی شاید بـه شخص خاصی توجه کافی نداشته اید و احساسات وی را بـه خوبی پاسخ نداده اید؛ فرزندان،‌ پدر و مادر ، دوست و همسر میتوانند آن فرد باشند.

 


 

دیدگاه روان شناسانه درباره دیدن خواب دندان

تعبیر خواب دندان از دیدگاه تعبیرگران غربی و روان شناسان نشانه پرخاشگری، دفاع یا توانایی برای چسبیدن بـه زندگی و آنچه کـه میخواهیم بدست آوریم. افتادن دندان در خواب نیز میتواند نشانه سستی در تصمیمات مهم زندگی، عدم رضایت از توافق در مورد کاری و … باشد.

 

خواب درد کردن دندان

دندان درد داشتن نشانه‌ي آن اسـت کـه ممکن اسـت با مشکلاتی مربوط بـه زندگی شخصی‌تان روبه‌رو شوید. این مسائل میتواند مدتی ادامه پیدا کند و ممکن اسـت حل کردن‌شان زمان ببرد. در واقع، احتمالی وجوددارد کـه این‌ مشکلات مدتی در زندگی شـما ادامه داشته باشند و آزارتان بدهند.

 

اگر خواب دندان خودتان را ببینید

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

خواب دیدن دندان‌هاي خودتان درون آینه هشداری ترسناک اسـت درباره‌ي تجربه کردن بیماری طولانی یا ناراحتی‌هاي ناگوار.بـه گزارش پارس ناز این خواب می تواند بـه پریشانی‌هایي در زندگیتان بـه سبب کارهایی کـه بعضی از آدم‌هاي آزارنده انجام داده‌اند اشاره داشته باشد.

 

تعداد درستی دندان داشتن

این‌کـه یک دست دندان کامل و سالم در دهان‌تان داشته باشید نشانه‌ي خوبی اسـت. این خواب بـه معنی آن اسـت کـه بعد از گذراندن دوران سختی در زندگیتان دوباره اوضاع‌تان روبراه خواهد شد. طرح‌ها و برنامه‌هاي‌تان وقتی دوباره سر پا شدید بعد از یک دوره‌ي زمانی سخت بخاطر عوامل خارج از نظارت‌تان دوباره بـه روال خواهند افتاد.

 

تعبیر خواب مسواک کردن دندان‌ هایتان

خواب مسواک کردن دندان را دیدن یا شستشو با دهانشویه نشانه‌اي ازآن اسـت کـه برای حفظ سطح خوشبختی و شادمانی کنونی‌تان بعضی چیزها را قربانی می کنید. هم چنین اگر بخواهید سلامتی‌تان بهمین ترتیبی کـه هست حفظ شود بـه انجام تلاش‌هاي فراوانی نیاز دارید.

 

تعبیر خواب دندان مصنوعی دیدن

بجای دندان‌هاي خودتان دندان مصنوعی داشتن در خواب هشداری بر رویداد هـای منفی یا بدشگون اسـت کـه ممکن اسـت در زندگیتان رخنه کنند. ممکن اسـت با اثرات این رویدادها مدتی دست و پنجه نرم کنید و رهایی یافتن ازآن‌ها ممکن اسـت مدتی زمان ببرد.

 

تعبیر خواب ببینید بر اثر ضربه دندانتان بیفتد

این‌کـه خواب ببینید دندان‌تان بر اثر دعوا یا حمله‌ از جا کنده می شود یک هشدار اسـت. لازم اسـت بیشتر مراقب شیوه‌ي مدیریت کردن امور یا مسئولیت‌هاي کسب و کاری در زندگی باشید. در غیر این صورت، ممکن اسـت زیان‌هاي بسیاری را در زندگی کاری یا شخصی‌تان تجربه کنید.

 

تعبیر خواب ببینید خودتان دندانتان را می‌کشید

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

این‌کـه خواب ببینید خودتان دندان‌تان را میکشید پیشگویی از قرار گرفتن در شرایط خوفناکی از زندگی اسـت. ممکن اسـت سختی‌هایي را تجربه کنید کـه میتوانند شـما را در شرایط بدی مثل احساس گرسنگی یا دچار سو هاضمه شدن قرار دهند.

 

تعبیر خواب دندان های سفید و سالم

داشتن دندان‌هاي سالم و سفید در خواب نشانه‌ي مثبتی اسـت. گرداگرد شـما را دوستانی قابل اعتماد و صادق فرا خواهند گرفت. این خواب هم چنین بـه این اشاره دارد کـه زندگی شاد، رضایتمند و موفقی را در پیش داشته باشید چون رویاها و آرزوهای‌تان تحقق پیدا خواهند کرد.

 

تعبیر خواب ایمپلنت دندان

دیدن خواب ایمپلنت دندان نشانه‌اي خوشایند و نویدبخش در رابطه با زندگی مالی اسـت. ممکن اسـت بـه صورت غیر منتظره‌اي کمی سود یا عایدی بیشتر نصیب‌تان شود. این امر در آینده‌اي نزدیک اتفاق خواهد افتاد.

 

تعبیر خواب دندان های ساخته شده از طلا

خواب دندان‌هاي طلا نشانه‌اي از بـه دست آوردن ثروتی غیر منتظره اسـت. در دوره‌ي زمانی کوتاهی توفیقات مادی نصیب‌تان خواهد شد و این امر شـما را فردی ثروتمند خواهد ساخت. ممکن اسـت چنین ثروتی را بر اثر رویدادهایی پیشبینی نشده مانند ارثیه یا برنده شدن لاتاری بـه دست بیاورید.

 

خواب پر کردن دندان

تعبیر خواب دندان | دیدن دندان سالم یا پوسیده در خواب چه معنایی دارد؟

پر کردن دندان در خواب نشانه‌اي ازآن اسـت کـه اوضاع و کارهای‌تان بـه روال خواهند افتاد. زندگی شخصی یا حرفه‌اي‌تان طبق برنامه‌اي کـه ریخته‌اید پیش خواهد رفت و همه ی چیزی همانطور کـه می خواهید خوب پیش خواهد رفت. بهتر از همه ی آنکه، قادر خواهید بود این سطح از نظم و انضباط را در زندگیتان حفظ کنید.