پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب دیر رسیدن | تاخیر داشتن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب دیر رسیدن | تاخیر داشتن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب دیر رسیدن یا نرسیدن به جایی 

در این بخش تعبیر خواب دیر رسیدن و تاخیر داشتن در خواب را بررسی خواهیم کرد. از نظر روان شناسان تعبیر خواب دیر رسیدن موانعی در زندگی ما می باشد که با آنها رو به رو هستیم. ما در هر ماه و سال در زندگی با یک مشکل خاص رو به رو می شویم، این موانع می توانند عامل دیدن خواب تاخیر داشتن باشند. در ادامه به طور کامل تعبیر خواب دیر رسیدن را مرور می کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب دیر رسیدن چیست؟

دیر رسیدن در خواب به معنای موانع کوچک در زندگی است، اما بسته به شرایط خواب این تعبیر می تواند متغیر باشد، مثلا دیر رسیدن به جلسه امتحان یا محل کار بیانگر نگرانی ما درمورد ضررهای کاری یا تحصیلی است. وقتی ضمیر ناخودآگاه شما حس کند مسیری را اشتباه رفته اید یا ممکن است در آینده ضربه ای تحصیلی یا کاری را متحمل شوید، با این نماد در خواب به شما هشدار می دهد.

تعبیر خواب دیر رسیدن | تاخیر داشتن در خواب چه تعابیری دارد؟

کارل گوستاو یونگ خواب شناس مشهور سوئدی اعتقاد دارد: تجربه تاخیر و دیر رسیدن در خواب های ما به این معناست که موانعی پیش روی ما قرار دارند که وجودشان الزامی است و باید با آنها رو به رو شویم. اگر در خواب به دوران گذشته و تحصیل برگردیم و خواب دیر رسیدن یا نرسیدن به مدرسه و جا ماندن از امتحان را ببینیم بیانگر این است که: ما از قضاوت ها و پیش داوری های اطرافیان آزرده شده ایم.

 

اگر در خواب قرار ملاقاتی دارید و دیر به آنجا می رسید یا اصلا محل ملاقات را گم می کنید و صحنه خواب تان تغییر پیدا می کند بیانگر بد قول بودن شما است، شما به وقت شناسی اهمیتی نمی دهید اما اگر کسی در مقابل شما این گونه رفتار کند به تندی برخورد خواهید کرد. ابن سیرین اعتقاد دارد: دیر رسیدن به معنی رنجش خانواده یا ضرر و زیان در کار و حرفه بیننده خواب است.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

دیر رسیدن به جلسه: موانع غیر قابل عبور

تاخیر داشتن: مشورت با دیگران

تاخیر دیگران: ضرر مالی

تاخیر داشتن زیر دستان: دردسرهایی در پیش رو هستند

تاخیر دوستان: رنجیدن از اطرافیان

 


 

تعبیر خواب دیر رسیدن به جلسه امتحان

تعبیر خواب دیر رسیدن | تاخیر داشتن در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب شناسان غربی می گویند: نبود زمان یا مهارت‌های کافی در زندگی بیداری ما می‌تواند در خواب به شکل جلسه امتحان و یا ناتوانی در پاسخگویی به سوالات خود را دیده شود.  اگر در رویا برگه خود را سفید تحویل دادید نشانه‌ این است که شما نگران رویارویی با مشکلات در طول زندگی هستید. اگر در خواب وقت امتحان تمام شده بود و شما چیزی ننوشته بودید، با ترس هایی ناگهانی رو به رو می شوید.

 


 

تعبیر خواب دیر رسیدن به عروسی و مهمانی

تعبیر خواب دیر رسیدن | تاخیر داشتن در خواب چه تعابیری دارد؟

شیخ طوسی می گوید: دیر رسیدن به مجلس عروسی به این معناست که تغییراتی خوشایند در پیش رو است یا اینکه از راه حرام پول های زیادی به دست می آورید.

 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب به مجلس عروسی یا جشنی دعوت شدید اما دیر رسیدید بیانگر این است که شما دچار ضرر و زیان مالی خواهید شد اما نه به قدی که ورشکست شوید.

 


 

تعبیر خواب دیر رسیدن به مسجد

تعبیر خواب دیر رسیدن | تاخیر داشتن در خواب چه تعابیری دارد؟

خالد اصفهانی اعتقاد دارد: دیر رسیدن به مسجد و صف نماز در خواب یعنی: گرفتاری هایی در پیش رو هستند که باید آمادگی رویارویی با آنها را داشته باشید این گرفتاری می تواند نشان از یک بیماری هم باشد.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر کسی ببیند که قصد رفتن به مسجد دارد و هنگامی حضور پیدا می کند که سایرین در حال خواندن نماز هستند نشانه آن است که غریبه ها با رفتاری چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد. و اگر در خواب عمدا کاری کند که دیر برسد نیز به معنی جدایی وی از دوستانش می باشد.

 


 

تعبیر خواب دیر رسیدن به محل کار

تعبیر خواب دیر رسیدن | تاخیر داشتن در خواب چه تعابیری دارد؟

معبران غربی می گویند: اگر مرد و یا زنی خواب ببیند که به سر کارش دیر می رسد و او را سرزنش می کنند نشانه آن است که برخلاف انتظارش خود به یک خوشنودی دست خواهد یافت. تعبیر دیگر این است که: شما دوست ندارید وقتی که احساسات تان مسخره می شوند، از آنها دفاع کنید.

 


 

تعبیر خواب عجله داشتن

علامه طباطبایی می گوید: عجله در خواب نیکوست، امکان دارد به دیگران خیری برسانی و در عوض کاری که انجام دادی پاداش خوبی چه مادی چه معنوی دریافت کنی.

 

اختصاصی از مجله پارس ناز