پارس ناز پورتال

تعبیر خواب ریزش مو | کچل شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب ریزش مو | کچل شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب ریزش مو و کچل شدن 

در این بخش تعبیر خواب ریزش مو را بررسی می کنیم. خواب ریختن مو یا کچل شدن طبق نوشته های اکثر معبران بیانگر اعتماد به نفس پایین و یا ناراحتی از طعنه های دیگران می باشد، به بیان دیگر تعبیر خواب ریزش مو ضعف های درونی و شخصیتی ما را نشان می دهد. در ادامه این مطلب تمام تعابیر مربوط به ریزش مو، کچل شدن و همچنین کوتاه کردن موها را مرور می کنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب ریزش مو چیست؟

از نظر روانشناسی ریختن موها در خواب بیانگر اعتماد به نفس پایین است، شما خود را کوچک تر از چیزی که واقعا هستید می بینید. شما در مقابل زبان دیگران از خود دفاع نمی کنید و خودخوری کردن را به دفاع ترجیح می دهید، این عوامل باعث می شوند که در خواب ببینید موهای شما ریخته یا اینکه هنگام شانه زدن تمام موهای شما از سرتان جدا می شوند.

تعبیر خواب ریزش مو | کچل شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر دیگر این است که شما از پیر شدن و از دست دادن جذابیت و زیبایی تان هراس دارید، شما دوست ندارید نقش یک انسان کهنه را در مقابل اطرافیان تان داشته باشید. شما حس می کنید که آسیب پذیر هستید و عوامل مختلفی آرامش شما را سلب می کنند. به همین خاطر شما معمولا سعی می کنید در مقابل مسئولیت ها شانه خالی کنید و انجام کارها را به افراد دیگری واگذار کنید.

 

اگر در خواب ببینید که چیزی باعث ریختن موهای سر شما می شود، مثل ماده ای سمی یا شیمیایی، این خواب نشان دهنده انسان هایی با افکار پوچ است که هیچ دلیلی ندارد آنها را در زندگی خود نگه دارید، این آدم ها با حرف ها و افکار منفی شان شما را هم دلسرد می کنند و با جملاتی مثل: نمیشه، خیلی از تو بزرگترش هست و نتونسته و… سد راه پیشرفت شما می شوند.

 

تعبیر خواب ریزش مو ابن سیرین

اگر مردی در خواب دید که موهایش ریخته و سرش به طور کامل کچل شده دلیل بر این است که از اندوه رهایی یابد، و اگر زنی در خواب ببیند که موهایش ریخته دلیل کند که در ظاهر  و زینت اش نقصی پیدا کند.

 

خواب شناسان غربی اعتقاد دارند:

تعبیر خواب ریزش مو | کچل شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

ریزش مو در خواب یعنی ناتوانی در کنترل کردن احساسات و آگاهی کم درمورد چگونگی زندگی و روابط. اگر فقدانی در زندگی خود تجربه کرده اید و حس می کنید چیزی از شما کم شده در خواب خود را ناقص می بینید، این نقص می تواند موهای سر باشد یا سایر اعضای بدن. همچنین ترس از دست دادن نشاط و سلامتی و جوانی هم موجب دیدن این خواب می شود.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

ریزش مو در خواب بیانگر ناراحتی های درونی است.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

تعبیر خواب ریزش مو | کچل شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر زنی در خواب ببیند موهای سرش ریخته و کچل شده، این خواب به این معناست که او باید برای امرار معاش تلاش کند، سرنوشت او فقط با تلاش مسیر درست را طی می کند.

 


 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو

تعبیر خواب ریزش مو | کچل شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

همانطور که موها در خواب نماد اعتماد به نفس هستند، نماد غرور و سلامت نیز می باشند. اگر در خواب ببینید که موهای خود را کوتاه می کنید یا اینکه کسی موهای شما را کوتاه می کند یعنی: حس می کنید چیزی از درون تان جدا شده، می تواند حس قدرت باشد یا اینکه غرور شما پایمال شده باشد. آینده ای که شما به آن فکر می کنید به دست خودتان در حال تغییر است و باید آن را قبول کنید.

 


 

وب سایت dream meaning

کچل شدن در خواب نشان دهنده خودباوری ضعیف است. ترس از قضاوت های دیگران و همچنین ترس از اینکه بدانید دیگران چه دیدگاهی نسبت یه شما دارند می تواند عامل دیدن این خواب باشد. اگر خواب ببینید که پیر شده اید و موهای تان ریخته یعنی دوست ندارید یک آدم تکراری و کهنه باشید که دیگر جایی در بین اطرافیانش ندارد.

تعبیر خواب ریزش مو | کچل شدن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خواب ریختن موهای سر دیگران را ببینید یعنی اعتقادات و تفکراتی دارید که باعث شده جدا از دیگران باشید، آنها شما را درک نمی کنند بنابراین در خواب شما با ظاهری ناقص دیده می شوند. دیگران نسبت به شما حس قدرت و سلطه جویی دارند اما نمی توانند درون شما را تغییر دهند. به طور کلی خواب کچل شدن دیگران برتری شما نسبت به آنها را نشان می دهد.

 

اختصاصی از سایت پارس ناز