پارس ناز پورتال

تعبیر خواب سیگار کشیدن | سیگار کشیدن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب سیگار کشیدن | سیگار کشیدن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب سیگار کشیدن و دود سیگار 

در این بخش تعبیر خواب سیگار کشیدن را بررسی خواهیم کرد. برای همه ما پیش آمده که در خواب خود را در حال سیگار کشیدن ببینیم. از نظر معبران تعبیر خواب سیگار کشیدن و دود سیگار، عصبانیت ها و کسالت های زودگذر می باشد. برخی نیز این خواب را نمادی از عادات غلط و مضر انسان می دانند. در ادامه تمام تعابیر مربوط به خواب سیگار کشیدن را مرور می کنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب سیگار کشیدن چیست؟

تعبیر خواب سیگار کشیدن | سیگار کشیدن در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب سیگار کشیدن تقریبا 2 تعبیر دارد، یکی برای افراد سیگاری و یکی برای افراد غیر سیگاری. البته اگر شما قصد ترک سیگار را دارید یا اینکه کمی قبل سیگار را ترک کرده اید، دیدن این خواب بدیهی است. سیگار یک عامل تقریبا آرام بخش و یک عادت مضر است که کنار گذاشتن آن کاری بسیار دشوار می باشد، سیگار در خواب می تواند نماد عادات، تجربه های جدید و یا احساس خشم باشد.

 

در کتاب فرهنگ و تفسیر رویا آمده:

سیگار کشیدن در خواب نمادی از تلاش برای کنترل اعصاب می باشد. سیگار کشیدن عدات خیلی از افراد است، این عادت در خواب هم می‌تواند بیانگر عاداتی باشد که بر تصمیمات آن فرد تاثیرگذار است. دود سیگار در خواب نشانه کسالت ها و ناآرامی های ذهنی زودگذر می باشد.

 


 

تعبیر خواب سیگار مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: سیگار می تواند نشان دهنده تلخ کامی باشد. هرچه قد سیگار در خواب کوتاه تر شد و شما بیشتر سیگار کشیدید نشان دهنده کوتاه شدن عمر شما می باشد.

 


 

تعبیر خواب سیگار کشیدن برای غیر سیگاری ها

اگر شما سیگاری نیستید و خواب دیدید که در حال سیگار کشیدن هستید، یعنی شما حس کنجکاوی زیادی دارید و نمی خواهید دیگران به حریم خصوصی شما وارد شوند. این خواب هم چنین می تواند بیانگر یک عادت مخرب در زندگی و یا یک وسواس عجیب باشد که شما به آن مبتلا هستید، البته باید نظر خود درمورد استعمال دخانیات را هم در نظر بگیرید.

تعبیر خواب سیگار کشیدن | سیگار کشیدن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر ببینید که یک شخص سالم و غیر سیگاری در خواب تان سیگار می کشد، این خواب می تواند بیانگر نوعی نفاق و دعوای کوچک باشد. اگر شما مخالف استعمال دخانیات هستید، دیدن خواب سیگار کشیدن دیگران می تواند نمادی از اختلاف نظر شما با اطرافیان تان باشد که اگر ادامه داشته باشند می توانند به جر و بحث و دعوا تبدیل شوند.

 


 

تعبیر خواب سیگار کشیدن برای افراد سیگاری

اگر شما خودتان سیگار مصرف می کنید، این خواب نشان دهنده حالت آرام جسمی و روحی شماست. افراد سیگاری معمولا با مصرف سیگار ذهن خود را آرام می کنند و این در خواب هم صدق می کند. این خواب نشان می دهد که در حال حاضر درون شما کنترل احساسات و اشتیاقات شما را بر عهده دارد.

تعبیر خواب سیگار کشیدن | سیگار کشیدن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعارف کردن سیگار به دیگران در خواب می تواند نشان دهنده نیاز شما به کمی استراحت و آرامش ذهنی می باشد. هم چنین خواب سیگار کشیدن می تواند به وابستگی ها شما نیز اشاره داشته باشد. اگر شما سیگار می کشید اما بازهم مخالف مصرف آن هستید و از عوارض آن به خوبی خبر دارید، این خواب بیانگر نقد شما نسبت به خودتان است. شما دائما در حال تجزیه و تحلیل خودتان هستید.

 


 

تعبیر خواب سیگار کشیدن در مکان عمومی و ممنوع

اگر در خواب در مکان هایی که سیگار کشیدن در آنها ممنوع است مشغول سیگار کشیدن بودید یعنی، شما دوست دارید چیزی را داشته باشید که متعلق به شما نیست. این خوای همچنین بیانگر حس ماجراجویی شماست، شما از تجربه های جدید زندگی به شدت استقبال می کنید.

 


 

تعبیر خواب سیگار کشیدن با دوستان

تعبیر خواب سیگار کشیدن | سیگار کشیدن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب مشغول سیگار کشیدن به همراه دوستان خود بودید، یعنی شما باید خودتان را از یک نفر خاص در زندگی دور نگه دارید. شاید بیش از اندازه با کسانی وقت می گذرانید که اصلا شباهتی به شما، باورها و سلایق تان ندارند. دامنه دوستان و اطرافیان تان را کمی کوچکتر کنید و کسانی را نگه دارید که واقعا برای شما اهمیت قائلند.

 


 

تعبیر خواب سیگار کشیدن شخصی

تعبیر خواب سیگار کشیدن | سیگار کشیدن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب از سیگار کشیدن لذت می بردید و خوشحال بودید، بیانگر صلح و روال خوب زندگی شما می باشد. اگر سیگار شما دود زیادی داشت، یعنی اعتماد به نفس خوبی دارید زیرا که افراد با اعتماد به نفس پایین همیشه در رویاها مضطرب هستند و همیشه با یک سد رو خواب های شان مواجه می شوند. دیر می رسند، کسی دنبال آنهاست یا کسی در حال کاری مچ شان را می گیرد.

 

اختصاصی سایت پارس ناز