پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب عید نوروز | جشن سال نو در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب عید نوروز | جشن سال نو در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب عید نوروز | جشن سال نو 

در این بخش تعبیر خواب عید نوروز را بررسی خواهیم کرد. از نظر معبران دیدن عید و نو شدن سال در خواب نیکو است و اگر در خواب عیدی بگیرید به معنی گشایش روزی شما می باشد. از نظر معبران غربی و شرقی نیز دیدن جشن سال نو در خواب به معنای سعادت در زندگی زناشویی و حرفه شغلی است. در ادامه با تمام تعابیر مربوط به خواب عید نوروز و جشن سال نو آشنا می شویم.

 

روانشناسی خواب جشن سال نو

تعبیر خواب عید نوروز | جشن سال نو در خواب چه معنایی دارد؟

کارل گوستاو یونگ می گوید: سال در خواب یعنی گذر زمان و چرخه رشد و یاد گیری، دیدن خواب سال جدید و جشن تحویل سال به معنی موفقیت، شروع تازه و فرصت های جدید در زندگی انسان می باشد. در سطح روحانی این خواب به معنای نگاهی تازه به زندگی و درک کامل تر آن است.

 


 

تعبیر خواب عید نوروز چیست؟

تعبیر خواب عید نوروز | جشن سال نو در خواب چه معنایی دارد؟

یکی از تعابیر این خواب انتظار کشیدن برای رویداد مهمی است که به طور حتمی اتفاق می افتد. عید نوروز در خواب یعنی شروع فصل جدید زندگی و به دست آوردن فرصت های تازه برای رشد و بلوغ، کسانی که در خواب دیده اید را به خاطر بسپارید زیرا که ممکن است در موفقیت ها یاری دهنده شما باشند.

 


 

تعبیر خواب سفره هفت سین

تعبیر خواب عید نوروز | جشن سال نو در خواب چه معنایی دارد؟

در نوشته های معبران ایرانی آمده: هفت سین به خواب دیدن دلیل بر فرصت های گوناگون و انتخاب های زیاد می باشد. لذت های گوناگون بر شما فرود می آیند و اتفاق مهمی رخ خواهد داد.

 


 

تعبیر خواب عیدی گرفتن

معبرانی از جمله مطیعی تهرانی گفته اند: اگر در خواب شما عید بود و شما از کسی عیدی گرفتید، صرف نظر از اینکه چه عیدی را در خواب دیده اید، نعمت خداوند بر شما گسترده خواهد شد و روزی تان فراخ می شود.

 


 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر خواب دیدی که نزدیک به عید نوروز است یعنی با یک مرد عاقل معامله خواهی کرد. اگر در خواب ببینی که عید شده و مردم خود را آراسته اند شرافت شان بیشتر می شود و اگر در بند زندگی گرفتار شده ای به زودی آزاد خواهی شد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

تعبیر خواب عید نوروز | جشن سال نو در خواب چه معنایی دارد؟

خواب عید به هر ترتیب خواب نیکویی است. اگر در خواب عید بود و شما ناراحت و گریان بودید یعنی از پریشانی و غم نجات پیدا می کنید. اگر در خواب عید بود و شما و دیگران لباس نو پوشیده بودید یعنی زندگی روی خوب خودش را به شما نشان می دهد.

 

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب جشن نوروز را دیدید یعنی تغییرات خوشایندی را در پیش روی خود دارید.

 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب عید نوروز | جشن سال نو در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب جشن سال نو را مشاهده کردید یعنی زندگی زناشویی شما با سعادت همراه خواهد بود. اگر در خواب در روزهای سال نو بودید و احساس کسالت داشتید و خسته بودید یعنی در مسیر شغلی خود با موانعی رو به رو می شوید.

 

اختصاصی از بخش تعبیر خواب مجله پارس ناز