پارس ناز پورتال

تعبیر خواب فرار کردن | گریختن و فرار کردن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب فرار کردن | گریختن و فرار کردن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب فرار کردن و گریختن 

در این بخش تعبیر خواب فرار کردن و گریختن را بررسی خواهیم کرد. فرار کردن در خواب تعابیر زیادی دارد که نسبت به شرایط و موقعیت هایی که در خواب می بینیم تغییر می کنند، به طور کلی و از دید تعبیرگران نامداری مثل ابن سیرین و امام جعفر صادق (ع) فرار کردن در خواب نشانه رستگاری و رهایی است. در ادامه این مطلب تمام تعابیر مربوط به خواب گریختن و فرار کردن را مرور می کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب فرار کردن چیست؟

از دید روانشناسان فرار کردن در خواب بیانگر تلاش های ما برای یافتن راه حل هایی است که به مشکلات حال حاضر زندگی مان مربوط می شود. حتی گرفتار شدن توسط احساسات ناخوشایندی مثل عصبانیت یا غبطه خوردن هم می تواند عاملی برای دیدن این خواب باشد. شما نیاز دارید تا نگرش تان نسبت به برخی مسائل را تغییر دهید و به جای فرار کردن راه حلی برای مشکلات زندگی تان پیدا کنید.

تعبیر خواب فرار کردن | گریختن و فرار کردن در خواب چه تعابیری دارد؟

کارل گوستاو یونگ روانشناس مشهور سوئیسی می گوید: اگر در خواب از حیوان یا یک موجود ماوراء الطبیعه فرار می کنید، این خواب بیانگر سلامتی و کامیابی شماست، اتفاقاتی رخ خواهند داد که تغییرات دلخواه شما در زندگی را رقم می زنند. اگر در خواب از چیزی فرار می کردید اما قادر به گریختن نبودید، این خواب بیانگر ناامیدی شماست، شما حس می کنید که هیچ پشتیبانی ندارید و تنها هستید.

 

همچنین اگر شما اعتماد به نفس پایینی داشته باشید یا برعکس خودبزرگ بین باشید و اعتماد به نفس کاذب داشته باشید امکان دارد در خواب از چیزی فرار کنید اما بدن تان قادر به حرکت نباشد. اگر در جایی آشنا مثل: محله تان، خانه تان یا شهر خود از چیزی فرار می کردید (هرچیزی) یعنی: شما نسبت به مکانی که در آن زندگی می کنید حس تعلق ندارید.

 


 

تعبیر خواب تعقیبب شدن و گریختن

اگر کسی در خواب شما را تعقیب می کرد و شما در حال گریختن بودید یعنی: شما در تمام مراحل زندگی تان عاشق طفره رفتن و فرار از دست موضوعات مختلف هستید. عملکردی که در خوابتان دارید نشان از پاسخ های شما به فشارهای زندگی در دنیای بیداری است.

 


 

تعبیر خواب فرار از متجاوز

تعبیر خواب فرار کردن | گریختن و فرار کردن در خواب چه تعابیری دارد؟

شما واقعا دوست دارید فرار کنید، فرقی نمی کند که چه چیزی در خواب در حال تعقیب شماست، این تعقیب کننده می تواند یک حیوان باشد، یک متجاوز، ،یک قاتل، یک پلیس و یا یک فرد کاملا غریبه، اگر شما در تمام طول خواب در حال فرار بودید یعنی جرات رویارویی با مسائل را ندارید. اگر در خواب گرفتار تعقیب کننده شوید، یعنی توان مبارزه با مشکلات را ندارید و به کمک اطرافیان نیازمند هستید.

 


 

تعبیر خواب فرار کردن از دست یک حیوان

تعبیر خواب فرار کردن | گریختن و فرار کردن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خواب ببینید از دست یک حیوان فرار می کنید، این خواب بیانگر احساسات منفی حال حاضر در زندگی شماست. فردی یا چیزی موجب بوجود آمدن این احساسات در شما شده است و شما نمی توانید به راحتی از شر آنها راحت شوید. شما باید با احساسات خود رو به رو شوید، و همچنین زمانی را فقط به خودتان اختصاص دهید و کارهایی که دوست دارید را انجام دهید.

 


 

تعبیر خواب فرار موفقیت آمیز

تعبیر خواب فرار کردن | گریختن و فرار کردن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خواب دیدید که از کسی یا چیزی فرار می کردید و موفق به فرار شدید، به این معناست که: شما می خواهید دشمنان خود را شکست دهید و تمامی مشکلات خود را حل کنید. لحظه های خوبی فرا می رسند و شما قادر خواهید بود کنترل زندگی تان را آنگونه که باب میل تان است به دست بگیرید.

 


 

تعبیر خواب فرار کردن امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب فرار کردن | گریختن و فرار کردن در خواب چه تعابیری دارد؟

فرار کردن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد، دلیل بر رسیدن شادی و سرور است. اگر در خواب با گریه فرار می کرد دلیل بر غم و اندوه و مصیبت باشد.

 

تعبیر خواب فرار کردن ابن سیرین

فرار کردن درخواب نشانه رستگاری است، البته برخی از معبرین نوشته اند: دلیل بر پیروزی بر دشمن باشد، زیرا که موسی (ع) درخواب دید به فرعون می‌گریخت بعد از شر فرعون رستگاری یافت و بر او غلبه کرد.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب درحال فرار بودید یعنی در کارهای خود موفق می شوید. اگر در خواب ببینید كه از مکان های غریبه فرار می کنید یعنی باید منتظر اتفاقاتی غیر منتظره باشید.

 

اختصاصی از مجله پارس ناز