پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب لیوان | دیدن لیوان در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب لیوان | دیدن لیوان در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب لیوان و لیوان شکسته 

در اینبخش تعبیر خواب لیوان را مرور می‌کنیم. دیدن لیوان در خواب از دید معبران اسلامی بـه اتفاقات خوب و از دید معبران غربی بـه مشکلات خانوادگی تعبیر شده اسـت، روانشناسان اعتقاد دارند کـه لیوان در خواب بـه معنی قضاوت هاي اشتباه بیننده خواب می‌باشد. البته بسته بـه موقعیت و شرایط تعبیر خواب شـما ممکن اسـت تغییر کنند. در ادامه این مطلب با تمام تعابیر مربوط بـه خواب لیوان آشنا خواهیم شد. 

 

تعبیر خواب لیوان چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی: ليوان دوست و مصاحب شماست و کسي اسـت کـه با او مشورت مي کنيد و از او کمک مي خواهيد ودر شرايط سخت نياز شـما را بر طرف مي کند. اگر در خواب ببينيد ليواني کوچک و فلزي داريدتنگ روزي مي شويد ودر معاش شـما مضيفه مي افتد و چنانچه در خواب ببينيد ليواني بزرگ و خوش رنگ داريد معاش شـما تامين مي شود.

تعبیر خواب لیوان | دیدن لیوان در خواب چه تعابیری دارد؟

رنگ ليوان هر چـه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر اسـت. ليوان بلور روشن و صاف کامروائي و خوشبختي اسـت بـه خصوص اگر مرد جواني در خواب ببيند ليواني از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد با زني دلخواه ازدواج مي کند. زني کـه مصاحب او خواهد بودو نيازهايش را جواب خواهد گفت.

 

همين تعبير هست براي دختران جوان و دم بخت بـه خصوص اگر ازآن ليوان آبي صاف و روشن و خوش گوار بنوشند بسيار خوب اسـت. اگر در خواب ببينيد کـه ليوان خودرا زديد و شکستيد دوست و مصاحب خوبي را از دست مي دهيد يا چنانچه همسرتان صديق و صميمي اسـت بين شـما اختلاف مي افتد. توجه داشته باشيد کـه مصاحبت و صميميت در ديدن ليوان مستقر اسـت.

 

خالد محد العنبری

لیوان در خواب، نشانه زن یا خدمتکار اسـت و لیوان پر بـه زن حامله تعبیر می‌شود.

 

تعبیر خواب لیوان «کتاب سرزمین رویاها»

تعبیر خواب لیوان | دیدن لیوان در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب لیوان : شانس

یک زن فروش: خوشبختی استثنائی

یک لیوان آب مینوشید: ازدواج میکنید

دریک لیوان نوشابه می‌نوشید: یک خطر

لیوان خالی را می شکنید: علامت مرگ یک زن

آب یک لیوان را می ریزید: مرگ یک بچه

یک لیوان شراب را می ریزید: خبر هـای خوش

یک لیوان آب می‌نوشید: سلامتی فرزندان

یک لیوان کثیف: خبر هـای خوش

یک لیوان هدیه: تولد یک نوزاد

آب یک لیوان روی لباستان می ریزد: مرگ یکی از آشنایان شـما

 

تعبیر خواب شکستن لیوان

تعبیر خواب لیوان | دیدن لیوان در خواب چه تعابیری دارد؟

علامه طباطبایی میگوید: همیشه شکستن لیوان‌هاي آب خوری و از جنس شیشه نشانه‌ي روشنی ایمن شدن در مقابل خطرات نجات یافتن در لحظه‌هاي سخت زندگی رها شدن از چنگ دشمنان و حتی نجات یک شهر یا دیار از دست ظالمین و ستمکاران اسـت

 

خالد اصفهانی می گوید:

شکسته شدن لیوان بلوری بـه نشانه‌ي این اسـت کـه شـما دراین روز‌ها سخت مشغول خودنمایی و یا فخر فورشی هستید بیشتر اوقات دلالت بر پز دادن و یا چشم روی هم چشمی اسـت کـه سرانجام آن پشیمانی اسـت اگر دیدی لیوان بلور را در دست دیگران شکسته دیدی نشانه‌ي این باشد کـه بـه تیپ رفتار و یا زندگی اطرافیان نزدیکت حسادت می کني.

 

تعبیر خواب پاک کردن لیوان

تعبیر خواب لیوان | دیدن لیوان در خواب چه تعابیری دارد؟

معبرین غربی گویند: پاک کردن لیوان در خواب بـه این معناست کـه شـما از نتیجه کار راضی نیستید. اینروزها روی پروژه‌اي سخت مشغول کار هستید ولی نتیجه دلخواهتان بدست نمی آید. بسیار مایوس و مایوس شده‌ و توان ادامه کار را ندارید. نگران نباشید بزودی همه ی مشکلات رفع شده و با قدرت بـه کارتان ادامه خواهید داد.

 

تعبیر خواب هدیه دادن لیوان

معبرین غربی گویند: بخشیدن لیوان در خواب بـه این معناست کـه اگر لطفی در حق دیگران انجام می دهید نیازی نیست با صدای بلند برای همه ی تعریف کنید.

 

تعبیر خواب لیوان پلاستیکی

تعبیر خواب لیوان | دیدن لیوان در خواب چه تعابیری دارد؟

معبرین غربی گویند: دیدن لیوان پلاستیکی در خواب سمبل گذراندن لحظات خوش با کسی اسـت کـه دوستش دارید. شاید دراین زمان یکی از دوستانتان شـما رابه جشن تولد یا عروسی دعوت کند. شـما از این دعوت بسیار استقبال خواهید کرد چرا کـه نیاز بـه اینچنین جشنی در خود می دیدید.

 

تعبیر خواب لیوان کاغذی

تعبیر خواب لیوان | دیدن لیوان در خواب چه تعابیری دارد؟

معبرین غربی گویند: دیدن لیوان کاغذی در خواب نشان دهنده برخورد با فردی جذاب اسـت. این فرد بـه همراه تیمش آن چنان شـما را مجذوب می کنند کـه ممکن اسـت بـه تیم‌شان پیوسته ودر آن مجموعه مشغول بکار شوید. قطعا دراین برخورد دوستانی عالی پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب لیوان شیشه ای

تعبیر خواب لیوان | دیدن لیوان در خواب چه تعابیری دارد؟

معبرین غربی گویند: لیوان شیشه اي در خواب سمبل هشدار اشتباهی اسـت کـه در رابطه با عزیزانتان مرتکب شده‌اید. شـما با تصور این کـه شریک زندگی‌تان بشما خیانت کرده، رابطه‌تان را قطع کرده اید در صورتیکه بـه او فرصت دفاع از خود نداده‌اید. مانند یک کودک لجباز عمل نکرده و برای گفت و گو پا پیش گذارید.