پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش تعبیر خواب مهمانی رفتن و میزبان میهمان بود را مرور میکنیم. بارها شده کـه خواب جشن و می مانی را دیده باشیم، گاهی اوقات در خواب میزبان مهمانان هستیم، گاهی بـه میهمانی و یا جشن میرویم و گاهی هم بـه مهمانی دعوت می شویم. معبران اسلامی شادی و مهمانی را دلیل بر غم و اندوه دانسته اند و معبران غربی با دلایل منطقی و روانشناسانه این خواب را معنا می کنند.

 

معبران اسلامی چه می گویند؟

با دیدن مهمان در خواب شادی اي دوطرفه ایجاد میگردد. هم مـا از دیدن مهمان شاد میشویم و هم او از دیدن مـا. بنابر این نوعی بهره دوجانبه اسـت. مهمان و مهمانی دادن در خواب تعابیر مختلفی دارد کـه بایستی همه ی جوانب و محوریت خواب درنظر گرفته شود. چگونگی رفتار با مهمان و برخورد آن تأثیر بسزایی در تعبیر خواب داشته و معبرین بایستی با توجه بـه شرایط و ویژگی‌ هاي هر شخص بـه تفسیر خواب بپردازند.

 

تعبیر خواب جشن عید نوروز

خواب جشن سال نو خواب انتظار اسـت، شاید برای رویداد مهمی لحظه شماری میکنید کـه بطور قطع اتفاق خواهد افتاد. شاید این رویداد یک پروژه، کسب و کار، یا رابطه‌ي جدید باشد کـه در شرف آغاز اسـت.

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

این لحظه‌شماری برای وقوع آن رویداد فصول جدیدی از زندگی را درسال نو برای‌تان بـه بار خواهد آورد. آدم‌ هایي راکه با آن‌ها در جشن سال نو وقت می‌گذرانید بـه یاد بسپارید چون آن‌ها آدم‌هاي مهمی هستند کـه باعث موفقیت و پیشرفت شـما در زندگی خواهند شد.

 

ابن سیرین می گوید:

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مهمان کردن، جمع شدن برای چیزی می باشد. اگر در خواب ببینی گروهی را مهمان کرده‌اي، تعبیرش این اسـت کـه مشغول کاری میشوی کـه بخاطر آن نمیتوانی بـه کارهای دیگر رسیدگی کنی. اگر ببینی تـو را برای مهمانی بـه باغی پر از میوه برده‌اند در جنگ با دشمنان دین شهید می شوي.

 

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می باشد، تعبیرش مصیبت اسـت. اگر خواب ببینید بـه منزل شـما مهمان آشنا آمده و صحبت‌هاي آنان مهربانانه و دوستانه اسـت، دوستان زیادی خواهید داشت. اگر مهمانان شـما غریبه بودند، و صحبت‌هاي آنان مهربانانه بود، در کاری با دیگران بـه توافق خواهید رسید.

 

اگر رفتار مهمانان با شـما بـه صورت اغراق آمیزی با خوش و بش و شادمانی همراه بود، دشمنانی دارید کـه بر علیه شـما رفتار سویی در سر می‌پرورانند. اگر خواب ببینید در مهمانی، دیگران با شـما دعوا کردند، از رفتار و اعمال شـما در بیداری تمجید خواهد شد و شـما رابه نیکویی یاد خواهند کرد.

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی بـه مهمانی رفته، و بـه خوردن شیرینی مشغول اسـت، درگفتگویی بـه رفع اختلافات مردم میپردازد. اگر ببیند وی را در باغی بـه مهمانی بردند ودر آن باغ میوه بسیار بود، دلیل کـه در جنگ شهید شود. اگر کسی ببیند کـه در ضیافتی با شکوه شرکت دارد، تعبیرش این اسـت کـه دوستان با محبتی دارد کـه در صدد لطف و ابراز محبت بـه او هستند.

 

اگر ببینید کسانی کـه در آن ضیافت هستند همگی لباس‌هاي شاد و رنگی بر تن کرده‌اند ودر ظروف گرانبها غذا میخورند، نشانه این اسـت کـه در هر راهی کـه قدم بر می‌دارید، نیکی و خیر و منفعتی برایتان وجود خواهد داشت و دوستان شـما نیز انسان‌هاي خوب و با محبتی هستند.

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر ببینید در ضیافتی حضور دارید کـه همه ی در آن بـه قهقهه مشغول هستند و رقص و پایکوبی می کنند، تعبیرش رسیدن مصیبت بـه کسی اسـت کـه آن ضیافت را ترتیب داده اسـت و اگر ببینید کـه دیگران در آن ضیافت، افرادی نا آشنا هستند و روی میزها خالی از ظروف زیبا و غذا اسـت، موردی نا خوشایند مانند سوء تفاهم یا نا امیدی، در بیداری پیش خواهد آمد.

 

تعبیر خواب مهمان سرزده

مهمان سر زده بـه دوست یا خواستگار تعبیر می شود و کاری پیش خواهد آمد کـه موجب می شود از زندگی و کار روزمره خود، کمی عقب بمانید. این کـه رفتار مهمان سر زده با بیننده خواب چگونه باشد، در تعبیر خواب بسیار مؤثر اسـت. اگر مهمان سرزده، مرتب بـه بوسیدن و فشار دادن شـما در آغوش خود پرداخت، از جانب شخصی کـه انتظار آنرا ندارید، با شـما رفتاری خواهد شد کـه باعث آزردگی شـما از او می شود.

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر مهمان سرزده، کاملاً آرام و با متانت با شـما برخورد کرد، دوستی‌هاي جدیدی در زندگی شـما برقرار خواهد شد کـه پایدار و طولانی مدت خواهد بود. اگر مهمان ناخوانده با شـما دعوا کرد و یا با شـما بـه فحاشی و زد و خورد پرداخت، دیگران در بیداری بـه تعریف و تمجید از شـما خواهند پرداخت و بشما لطف و محبت و یاری خواهند رسانید.

 

تعبیر خواب پذیرایی کردن و غذا دادن به مهمان

اگر بـه مهمان خود غذا می دهید، بسته بـه نوع غذایی کـه می دهید بـه دیگران خیر و برکت خواهید رساند. اگر خواب ببینید از مهمانان خود با غذا هاي خوب و شیرینی و میوه پذیرایی می کنید، از جانب شـما بـه دیگران محبت و خیر و نیکویی خواهد رسید. اگر بـه مهمان خود نان بدهید، روزی پاک و تمیز و برکت بـه آنان خواهد رسید. اگر غذای چرب و پر روغنی بـه آنان بدهید، موجب خواهید شد تا دیگران بـه ثروت و مال فراوان برسند.

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

پذیرایی با غذا هاي گوارا و نوشیدنی‌هاي شیرین نشانه رسیدن خبر هـای خوب و شاد کامی و نوشیدنی‌هاي تلخ یا غذا هاي شور نشانه خبر هـای بد و رسیدن اختلافات با کسانی اسـت کـه در خواب دیده‌اید. اگر غذای چرب تناول کنید بـه ثروت میرسید. غذای شیرین خوردن بـه تعبیر پایداری در دوستی و حل مشکلات اسـت. نان زیاد نشانه برکت و شربت نوشیدن، نشانه شاد کامی اسـت.

 


 

معبران غربی چه می گویند؟

اگر آن جشن بد یا ناراحت کننده باشد، میتواند بـه کمبود اعتماد بـه نفس‌تان در موقعیت‌هاي اجتماعی مربوط باشد. در کل، تعبیر خواب جشن و مهمانی میتواند بـه ترس‌ها یا شادی‌هاي‌تان در قبال جشنی کـه پیش رو دارید نیز اشاره داشته باشد. احتمال آنکه خواب شرکت کردن در مهمانی و جشن را در زمستان ببینید بیشتر اسـت چون رویدادها و دورهمی‌هاي اجتماعی دراین فصل زیاد هستند.

 

تعبیر خواب جشن

زمانی کـه خواب‌هاي مربوط بـه جشن و مهمانی میبینید بـه بافتار اجتماعی و آدم‌هایي کـه در هر یک از خواب‌ها ظاهر میشوند توجه داشته باشید و بـه کارها و احساساتی کـه در طول این خواب‌ها انجام می دهید و تجربه میکنید اهمیت بدهید. برای کمک بـه تفسیر خواب‌هاي مربوط بـه جشن و مهمانی همه ی‌ي آن‌ها را باید لحاظ کرد.

 

تعبیر خواب برنامه ریزی کردن برای جشن

خواب برنامه ریزی کردن برای یک جشن و لباس پوشیدن نشانه‌ي آن اسـت کـه بیش از اندازه روشمند بوده‌اید ودر زمینه‌ي تجربه‌اي کـه در زندگی کسب میکنید خود انگیخته‌تر و خودجوش‌تر عمل کنید.

 

تعبیر خواب دعوت کردن به جشن

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

خواب ارسال دعوتنامه‌ و دعوت کردن دوستان بـه یک جشن نشانه‌ي آن اسـت کـه می خواهید حلقه‌ي اجتماعی‌تان را گسترده‌تر کنید. بـه شخصی کـه در خواب وی را بـه مهمانی دعوت می کنید توجه داشته باشید، شاید تماس‌تان رابا کسی از دست داده‌اید و می خواهید برای جوش دادن مجدد رابطه‌ي دوستی‌تان تلاش کنید. اگر در خواب از شـما دعوت شد، این خواب پیشگویی می کند کـه دوست‌تان ممکن اسـت در حال فکر کردن بشما باشد.

 

تعبیر خواب میزبان جشن بودن

خواب مهمانی و جشن گرفتن برای غریبه‌ها و میزبانی کردن در منزل‌تان نشانه‌ي آن اسـت کـه باید موانع و موارد بازدارنده‌ي مسیر زندگیتان را از میان بردارید. ممکن اسـت زمان آن رسیده باشد کـه آغوش استقبال خودرا بگشایید تا سایرین بتوانند بشما نزدیک شوند.

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

این خواب‌ها منعکس کننده‌ي نیازهای اجتماعی خاصی برای ملاقات و آشنایی با افراد جدید اسـت. اگر جشن با افراد نزدیک خانواده و دوستان‌تان برگزار می شود خواب جشن بـه ارتباط دوستی قدیمی مربوط می شود.

 

تعبیر خواب تعطیل کردن یک جشن یا مهمانی

اگر جشنی کـه در خواب میبینید خارج از بازرسی شود و خلاف میل‌تان پیش برود، و شـما یا آن جشن را تعطیل کنید یا انکه ازآن خارج شوید، این خواب می تواند نشانگر آن باشد کـه زندگی یا آدم‌هاي اطراف‌تان ممکن اسـت از نظارت خارج بشوند.

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

شـما احساس میکنید کـه دیگر دراین حلقه‌ي اجتماعی جایی ندارید. بـه طریقی رشدکرده و خودتان را احیا کرده اید ودر عمق وجودتان احساس میکنید کـه دیگر بـه آن جماعت تعلق ندارید.

 

تعبیر خواب دربارۀ غذای جشن

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در طول جشنی کـه در خواب میبینید توجه‌تان بـه کیفیت غذا معطوف شده باشد و فارغ از توجه بـه سایرین باشید این خواب نشانه‌ي تفریط بیش از حد شـما در بیداری نسبت بـه نیازهای دیگران اسـت. شاید سرتان بکار و بار خودتان گرم شده اسـت و ارتباطات‌تان با سایر آدم‌ها کمرنگ شده اسـت.

 

تعبیر خواب جشن و مهمانی‌ های غافلگیر کننده

خواب جشن‌هاي غافلگیر کننده نشانگر آن اسـت کـه می توانید از توجه یا شناخت مثبت‌تان نسبت بـه محیط اطراف استفاده ببرید. شاید احساس می کنید آدم‌هاي اطراف‌تان بشما کم محلی می کنند و شـما را چندان جدی نمیگیرند.

 

تعبیر خواب جشن بزرگ و شلوغ

خواب یک جشن بزرگ، عظیم و شلوغ میتواند نشانه‌ي اوقات شاد جشن و پایکوبی عالی باشد. بـه احساسی کـه در چنین رویدادی دارید توجه دقیق داشته باشید، اگر خوشحال هستید یعنی با دیگران پیوند می خورید ودر شادی‌شان سهیم می شوید.

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

شاید از گروه اجتماعی کـه در آن هستید رضایت دارید و با اکثر دوستان‌تان در ارتباط هستید. اما، اگر در خلال خواب جشن بزرگ احساس تنهایی می کنید، این خواب نشانه‌ي آن اسـت کـه نسبت بـه آدم‌هایي کـه خودتان رابه نحوی با آن‌ها مرتبط کرده اید تفکر و احساساتی متفاوت دارید.

 

تعبیر خواب رقصیدن در جشن

در خواب رقصیدن در جشن و مهمانی، بـه ریتم و مراحل بخصوصی از زندگیتان مربوط می شود. سعی کنید نوع رقص یا ریتمی کـه در خواب دیده‌اید رابه یاد بیاورید.

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

این میتواند سرنخی باشد درباره‌ي نحوه‌‌اي کـه ذهن‌تان برای در پیش گرفتن زندگی برای‌تان متصور می شود. آیا یک رقص عاشقانه‌ي آرام اسـت؟ یا یک رقص گروهی؟ ممکن اسـت با برداشتن قدم‌ها یا حرکات درست رقص بـه دنبال تایید گرفتن از جایی یا کسانی باشید.

 

تعبیر خواب جشن تولد

خواب جشن تولد خودتان بازتاب دهنده‌ي آن اسـت کـه قدر زندگی و انچه را دارید میدانید. اگر خواب جشن تولد کس دیگری را ببینید، نشانه‌ي آن اسـت کـه درباره‌ي دوست‌تان خبر هـای خوبی خواهید شنید.

 

تعبیر خواب جشن فارغ التحصیلی

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

جشن‌هاي فارغ التحصیلی در خواب نشانه‌ي مراحل جدید زندگی هستند کـه در شرف آغاز آن‌ها قرار دارید. انتظار تجارب و محیط جدیدی راکه بزودی حاصل می شود داشته باشید. بسته بـه احساسی کـه در خواب دارید، این خواب می تواند پیشبینی کننده‌ي آن باشد کـه آیا برای تحولات چالش برانگیز جدید آمادگی دارید.

 

تعبیر خواب جشن خداحافظی یا بازنشستگی

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

جشن خداحافظی یا جشن بازنشتگی در خواب از خداحافظی خوب با آدم‌هاي زندگیتان حکایت دارد. این خواب نشانه‌ي آن اسـت کـه شـما قدردان کمک کسی هستید کـه در طول زندگی‌ کمک‌تان کرده اسـت. یا این کـه یادآور آن اسـت کـه می توانید موانع پیش رو را از میان بر دارید و تا آخر دوام بیاورید.

 

تعبیر خواب جشن مجردی «قبل از ازدواج»

خواب یک جشن مجردی دیوانه وار و خارج از بازرسی بـه جشن‌هاي دقیقه‌هاي آخر قبل از سازگار شدن‌تان با یک سبک زندگی جدید اشاره دارد.

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

شاید احساس میکنید زندگیتان چیزی کم دارد، و میخواهید برنامه‌ي روتین و معمول خودرا تنوعی ببخشید. اگر فردی متاهل باشید ممکن اسـت در زندگی واقعی‌تان وسوسه‌هایي وجود داشته باشد کـه شـما رابه سمت خیانت و روابط عاشقانه بخاطر کمبود عشق و احساسات فعلی‌تان اغوا می کنند.

 

تعبیر خواب جشن نامزدی یا جشن عروسی

خواب جشن عروسی نشان می دهد کسیکه می‌شناسیدش بزودی عروسی خواهد کرد. از ته دل، آرزو دارید فردی کـه در خواب میبینید هرچه زودتر عروسی کند.

 

تعبیر خواب مهمانی در فصل تعطیلات

تعبیر خواب مهمانی | میزبان بودن و مهمانی رفتن در خواب چه معنایی دارد؟

خواب حضور یافتن در مهمانی هاي تعطیلات، نشانگر رابطه‌ي عاشقانه‌اي اسـت کـه احتمال دارد در انتظارتان باشد. ذهن‌تان دارد بشما میگوید کـه وقت بیشتری رابا عزیزان‌تان در طول فصل تعطیلات بگذرانید. بهتر اسـت بـه فکر مرخصی گرفتن از محل کار و گذراندن زمانی لذت بخش و شاد با آن‌ها باشید.