پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب موش | دیدن موش در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب موش | دیدن موش در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب موش | دیدن موش در خواب چه تعابیری دارد؟

 

در اینبخش تعبیر خواب موش را بررسی میکنیم. از دید خواب شناسان تعبیر خواب موش دو وجه دارد: یکی نمادی از درون گرایی و خجالتی بودن بیننده خواب اسـت و دیگری یک دزد ناشی اسـت کـه نمیتواند خسارت زیادی وارد کند. البته معبران اسلامی موش را نشان دعوای خانوادگی هم می‌دانند. در ادامه تمام تعابیر مربوط بـه خواب موش را مرور خواهیم کرد. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب موش چیست؟

موش در خواب تعابیر بسیاری دارد، این موجود کوچک کـه قدرت تولید مثل شگفت انگيز اي دارد بیشتر در مکان هاي آلوده همانند فاضلاب هاي شهری پیدا میشود. اگر پای موش بـه خانه باز شود و کاری نکنید بـه زودی باید برای مقابله با بسیاری از انها دست بکار شوید. موش در خواب سمبل ناراحتی ها و مشکلات کوچک اسـت، اما اگر راه حلی برای مقابله پیدا نشود می‌تواند بـه مسئله بزرگی تبدیل شود.

تعبیر خواب موش | دیدن موش در خواب چه تعابیری دارد؟

همچنین این خواب درون گرایی و پنهان کاری هاي خودتان را هم نشان می‌دهد. رازهای کوچکی کـه در خود نگاه داشته اید و حاضر بـه فاش کردن شان نیستید میتواند برای دیگری دردسرساز شود. اگر بخواهید بهمین روش زندگی کنید بـه زودی بازرسی اوضاع از دست شـما خارج خواهد شد. البته خواب موش بهمین جا ختم نمی‌شود بلکه میتواند معانی بسیار بیشتری داشته باشد.

 


 

تعبیر خواب موش در خانه

تعبیر خواب موش | دیدن موش در خواب چه تعابیری دارد؟

کتاب سرزمین رویاها: تهدیدهایی در زندگی شـما جریان دارند اما هویت انها پنهان اسـت. همچنین دیدن نیمه پنهان خودتان و نیمه بدی کـه همه ی مـا در خود داریم باعث دیدن خواب موش در خانه میشود. همانطور کـه بیان کردیم موش تهدیدات مخفی زندگی اسـت کـه می‌تواند مربوط بخود مـا باشد یا این کـه عامل و انسانی در بروز آن نقش داشته باشد.

 

آنلی بیتون میگوید:

موش در خواب اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان اسـت. اگر دختری این خواب را ببیند دشمنی وی را فریب خواهد داد و اگر از لباس و دامن او موش بـه زمین بیافتد نشان از یک رسوایی دارد.

 


 

تعبیر خواب گرفتن موش

تعبیر خواب موش | دیدن موش در خواب چه تعابیری دارد؟

مطیعی تهرانی میگوید: اگر در خواب سوراخ موشی ببینید مالی کوچک از شـما دزدیده می‌شود اما قادر بـه اثبات آن نیستید، سارق مال شـما یک زن می‌باشد.

 

جابر مغربی میگوید:

اگر خواب ببینی موشی را گرفته اي یعنی با زنی نابکار ازدواج می کني.

 


 

تعبیر خواب تله موش

لوک اویتنهاو: اگر در خواب موشی را ببینید کـه در تله افتاده یعنی: دشمنان شـما شکست خورده اند.

 


 

تعبیر خواب فرار کردن موش

تعبیر خواب موش | دیدن موش در خواب چه تعابیری دارد؟

وب سایت آمریکایی خواب و رویا: فرار کردن موش در خواب نشان از خیانت و زخم زبان هاي نزدیکان شـما می‌باشد. آن ها چیزی گفته اند کـه شـما را عمیقا ناراحت کرده و شـما احساس تنهایی می‌کنید. همچنین اگر در خواب موش هاي زیادی را ببینید نشان از بد شانسی هاي احتمالی در روزهای پیش روی تان می‌باشد.

 


 

تعبیر خواب موش سفید

تعبیر خواب موش | دیدن موش در خواب چه تعابیری دارد؟

موش سفید در خواب و از دید تمام معبران و خواب شناسان بـه معنی ازدواج اسـت، رنگ سفید در خواب همیشه معنای خیر و نیکی را دارد. دیدن موش سفید در خواب همچنین نشانی از طول عمر و جاودانگی نیز می‌باشد.

 


 

تعبیر خواب کشتن موش

تعبیر خواب موش | دیدن موش در خواب چه تعابیری دارد؟

کارل گوستاو یونگ میگوید: کشتن موش در خواب بیانگر این اسـت کـه دیگران در مورد مسائل کوچک زندگی شـما از کاه کوه می سازند و همه ی چیز را بزرگ نشان می‌دهند.

 

آنلی بیتون میگوید:

کشتن موش در خواب غلبه بر دشمنان دو روی شـما می باشد.

 


 

تعبیر خواب خوردن موش

جابر مغربی میگوید: خوردن گوشت موش در خواب، خوردن و تصرف مال و اموال زنی نابکار می باشد.

 


 

تعبیر خواب ترسیدن از موش

تعبیر خواب موش | دیدن موش در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب موشی ببینید و احساس ترس کنید یا پای بـه فرار بگذارید یعنی: شـما در زندگی خصوصی و اجتماعی خود همواره احساس خجالت دارید، شـما بیش از حد درون گرا هستید و باید کمی شخصیت خودرا تغییر دهید زیرا کـه این اوضاع باعث پسرفت شـما در زندگی تان میشود.

 

اختصاصی از سایت پارس ناز