پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

 

در اینبخش تعبیر خواب نوزاد را مرور میکنیم. دیدن نوزاد در خواب بیشتر بـه سرگرمی ها و شادی ها زندگی تعبیر شده اسـت. نوزادان با ورود خود دنیای مـا انسانها را بزرگ تر می کنند، آن ها دلخوشی و آرزوی پدر و مادرانشان هستند. دیدن خواب نوزاد هم دلالت بر آمدن شادی ها و بزرگ‌تر شدن دنیای شـما دارد اما در برخی موارد این تعبیر فرق می کند. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب نوزاد

بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یا بچه‌هاي‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یا بچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته ‌باشید کـه‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات ‌مهمی‌ دارد. باید خودتان‌ رابه‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

در زمانی‌ کـه‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌ نوزاد خواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری ‌استعدادتان‌ بـه‌ شـما بدهد. گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و کاری‌ کـه‌ او انجام ‌می دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

در مجموع‌، بچه‌ و نوزاد در خواب‌ سمبل معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ اسـت‌ ونشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و پاک‌ترین‌ توانایی‌هاي ‌بی‌حد و حصر انسان‌ها محسوب‌ میشود. اگر درخوابتان‌ بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ را دیدید و اگر کنش‌هاي‌ متقابل‌ شـما غیر معمول‌ وحیرت‌ آور باشد، لازم‌ اسـت‌ کـه‌ بـه‌ سلامت‌ فکری‌ و روانی‌ خود بیشتر توجه‌ نمایید.

 

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب نوزاد می‏‌گوید

دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب، علامت آن اسـت كه بـه زودی سرگرمی‌ها و شادی‌هاي لذت‌بخشی تجربه خواهید كرد. اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد، نشانه آن اسـت كه متهم بـه افراط در خوشگذرانی‌هاي غیر اخلاقی خواهد شد. اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا كردن اسـت، نشانه آن اسـت كه موفق میشوید از گرفتاری و سختی جان سالم بـه در ببرید.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببینید، بیانگر آن اسـت كه روزهاى شادى را خواهید گذراند. اگر دخترى در خواب ببیند كه صاحب نوزادى اسـت، بیانگر آن اسـت كه باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب نشانه‌‏ى ناراحتى و نگرانى اسـت.

 

نکته:

خواب‌ها و رویاها طبق معمول همراه با جزئیات بسیاری می‌باشند کـه بدون درنظر گرفتن آنان نمیتوان بـه تعابیر خواب پرداخت. اکثر مادران در رویاهایی کـه نوزادی در آن مشاهده میکنند در حال انجام دادن عملی بـه مانند شیر دادن بـه نوزاد هستند یا در برخی موارد نوزادی را دیده کـه در حال صحبت کردن می باشد. تعابیر اینگونه خواب‌ها چگونه اسـت؟ تعبیر خواب نوزاد بر اساس کتاب تعبیر خواب معانی بـه شرح زیر دارد:

 

نوزاد قشنگ:

نشانه شادی و آرامش اسـت.

 

اگر زن خواب نوزاد ببیند:

علامت حاملگی اسـت.

 

اگر زن آبستن خواب نوزاد ببیند:

نشانه یک عشق پرسعادت اسـت.

 

اگر زن شوهردار خواب ببیند كه بچه دار شده:

شادی او بزرگ خواهد بود.

 

اگر زن مجرد خواب ببیند كه بچه دار شده:

عشقش وی را ترک می‌كند.

 

اگر زن بیوه خواب ببیند كه بچه دار شده:

مرتكب كارهای نامعقول خواهد شد.

 

اگر زن بیوه خواب ببیند كه آبستن شده:

موفقیت در همه ی امور نسیبش می شود.

 

نوزاد در حال مكیدن سینه مادرش:

نشانه خوشی و لذت در زندگی.

 

نوزاد در حال مكیدن سینه پرستار:

۱- نشانه یک بیماری رنج آور

۲- باید مراقب خطراتی باشید.

 

نوزاد خنده رو:

نشانه این اسـت کـه دوستان بسیار خوب دور شـما را میگیرند.

 

نوزاد زشت:

نشانه بدشانسی در آینده اسـت.

 

اگر در خواب ببینید کـه نوزاد در بغل دارید:

بـه زودی بچه دار خواهید شد.

 

نوزاد در قنداق:

۱- امید در عشق

۲- حوادث پراز شادی.

 

اگر در خواب نوزادی را ببینید كه نخستین قدم‌ها را برمی‌دارد:

مشكلات مختلف در مقابلتان پدیدار میشود.

 

اگر زنی در خواب ببیند کـه از یک بچه پرستاری می‌كند:

شخصی كه بـه او خاطرجمعی كامل دارید بشما خیانت خواهد كرد.

 

نوزاد بیمار:

نشانه یک بیماری سخت در فامیل اسـت.

 

اگر ببینید کـه نوزاد می گیرید:

نشانه مشاجره درخانواده اسـت.

 

نوزاد سرراهی:

نشانه ناكامی در عشق اسـت.

 

نوزاد در گهواره:

نشانه این اسـت کـه یک نفر مراقب شماست کـه افكار خوبی ندارد.

 

نوزاد اشخاص دیگر:

نشانه یک شكست برای مخالفان شـما اسـت.

 

دیدن تعداد زیادی نوزاد:

نشانه فراوانی در زندگی اسـت. چندقلو زایی از جمله خواب‌هاي متداولی اسـت کـه در میان بانوان دیده میشود. با دانستن و آگاهی از فضای این‌گونه خواب‌ها و تطبیق آن با شرایط زندگی می توان تصویر درستی از خواب را برای خود تصور کرد.

 


 

تعبیر خواب بچه و نوزاد «اگر در واقعیت وجود نداشته باشد»

 

در اصل رویای بچه و نوزاد نشانه احساسات بیننده شـما مانند مالکیت، شعف، کنجکاوی، واکنش بـه جهان پیرامون البته بدون استفاده از کلمات یا مفاهیم قالب گرفته اسـت. نوزاد نمایانگر عشق معصومانه، آسیب روحی دوران کودکی، وابستگی شدید یا احساس درماندگی فرد رؤیابین اسـت.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

این کودک در رؤیا میتواند شکنندگی و آسیب پذیری، عدم مسئولیت پذیری و نیاز بـه مراقبت رابه تصویر بکشد. هم چنین این تصویر در خواب میتواند بـه مرحله جدیدی از زندگی نیز اشاره داشته باشد. یک ایده نو، یک فعالیت جدید، مثلا کسی نوزادی تازه بدنیا آورده باشد نشانه یک پروژه یا فعالیت تجاری جدید اسـت. اغلب نوزاد یا بچه در خواب بخشی از شخصیت یا توانایی فرد اسـت کـه فرصت متولد شدن یا ظهور نیافته اسـت.

 

تعبیر خواب بدن بزرگسال با سر نوزاد

این خواب اشاره بـه رویکردی بـه زندگی اسـت کـه در آن افکار شـما هنوز بالغ نشده اسـت، هر چند کـه از لحاظ جسمی بالغ هستید.

 

تعبیر خواب بدن نوزاد با سر بزرگسال

این خواب نشانه تفکر منطقی و عقلانی بزرگ سالانه یا خود بزرگ سال دارد در حالیکه دارای عواطف و احساسات نابلغ و خام هستید.

 

تعبیر خواب بچه و نوزاد گریان

بچه و نوزاد گریان در خواب نمادی از نیازهای اولیه شـما در زمان حال یا گذشته کـه تأمین نشده اسـت. این نیازها شامل چیزهایی از قبیل احساس شادمانی و آرامش در محیط زندگی، مورد عشق و علاقه بودن و ارتباط با سایر مردمان اسـت.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

ممکن اسـت چیزی شـما را از لحاظ احساسی و یا نیازمندی‌هایتان اذيت دهد، هر چند کـه خود آنرا انکار می کنید. در واقع پروژه جدیدی کـه آغاز کرده اید و یا بعد نوینی از نفس شـما نیاز بـه مراقبت بیشتری دارد.

 

تعبیر خواب بچه «اگر این کودک در واقعیت وجود داشته باشد»

کودک یا بچه برخاسته از بند الفت دو نفر اسـت. بنابر این کودک در رؤیا نشان می دهد کـه این پیوند تا چـه حد موفقیت آمیز بوده اسـت.

 

تعبیر خواب بچه پسر «فرزند پسر بیننده خواب»

این رؤیا بـه جنبه خود گسترش یافته بیننده خواب برمی‌گردد. امیال مربوط بـه خودبیانگری، احساسات مربوط بـه پسر رؤیابین در واقعیت، احساس مسئولیت والدی، امیدها و برنامه‌هایي کـه برای آینده او دارید همگی از نمادهای دیدن فرزند پسر در خواب اسـت.

 

در رویای مادر:

فرزند پسر نشانه جاه طلبی رؤیابین، توان بالفعل و امیدهای اوست.

 

در رویای پدر:

بچه پسر اشاره‌اي بـه کودکی خود فرد بیننده خواب، خصوصیات فرزند پسرش، احتمالات و امکانات رؤیابین و حسادت‌ بر جوانی و فرصت‌هاي او دارد.

 

تعبیر خواب بچه دختر «فرزند دختر بیننده خواب»

در رویای مادر: فرزند دختر در رویای مادرانشان نشانه اغلب احساس حمایت و همدمی، احساس تنها نبودن در محدوده‌هاي عاطفی، مسئولیت، گره‌هاي مادرانگی، خود رؤیابین در سن دخترش و غرایز و آسیب‌هاي خود رؤیابین کـه هنوز پابرجا هستند.

 

در رویای مردان:

نشانه خود رؤیابین در جنبه احساساتی‌اش، احساسات یا دشواری‌هایي کـه فرد در برقراری و حفظ پیوند عاطفی با دخترش دارد.

 

تعبیر خواب کودک و بچه به روایت کارل گوستاو یونگ

تعبیر خواب کودک نوزاد بی گناهی، گرمی و شروع جدید اسـت. بچه‌ها سمبلی از چیزی در ماهیت دورنیتان هستند کـه خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه اسـت. اگر شـما خواب ببینید کـه بچه بشما می خندد، بیانگر این اسـت کـه شـما لذتی تام را تجربه می کنید. شـما برای این‌کـه شاد باشید انتظار زیادی ندارید.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر شـما یک بچه در خوابتان پیدا کنید، بیانگر این اسـت کـه شـما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آنرا تایید کرده اید. اگر شـما خواب ببینید کـه فراموش کرده اید کـه بچه داشتید، بیانگر این اسـت کـه شـما تلاش می کنید آسیب پذیر بودنتان را پنهان کنید، شـما نمی خواهید بـه دیگران اجازه دهید کـه ضعف‌هایتان را بدانند.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر دیگر این اسـت کـه فراموش کردن بچه بیانگر جنبه‌اي از خودتان اسـت کـه بخاطر شرایط متغیر زندگی کنار گذاشته‌اید یا رها کرده اید. خواب ممکن اسـت یادآور این باشد کـه زمان این رسیده اسـت کـه آن علاقه، سرگرمی یا پروژه‌ي قدیمی را دوباره بردارید.

 

خواب دیدن این‌کـه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی اسـت کـه یک بخش قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید، بخشی کـه حس میکردید وابسته‌تر بوده و بیشتر بـه بقیه نیاز داشتید. اگر شـما خواب ببینید کـه در راه رسیدن بـه بیمارستان بچه دار می شوید، بیانگر مسائل وابستگی و تمایلات شماست کـه کاملا مراقبشان بودید و حواس تان بهش بود.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

شاید شـما تلاش می کنید از زیر بار یکسری مسئولیت شانه خالی کنید. اگر شـما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب ممکن اسـت بـه سادگی بـه این معنی باشد کـه شـما نگرانی دارید کـه وقتی زمان فارغ شدن میرسد. خواب دیدن این‌کـه بچه گریه میکند، سمبلی از بخشی از شماست کـه مورد توجه قرار نگرفته اسـت «محروم مانده اسـت» و نیاز دارد کـه پرورش یابد.

 

تعبیر دیگر این اسـت کـه بیانگر اهداف کامل نشده‌ي شماست و این حس کـه احساس کمبود در زندگی‌تان دارید. اگر شـما خواب ببینید کـه از بچه غافل شده اید، بیانگر این اسـت کـه شـما توجه کافی بـه خودتان ندارید. شـما از کل پتانسیل خود استفاده میکنید. تعبیر دیگر این اسـت کـه خواب میتواند بیانگر ترس‌هاي شـما در مورد بچه‌هاي خودتان باشد و توانایی شـما برای حمایت ازآن‌ها و تامین مایحتاج برای آنهاست.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب دیدن در مورد این‌کـه یک بچه گرسنگی میکشد بیانگر وابسته بودن شـما بـه دیگران اسـت. شـما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز بـه لذت و توجه فوری در زندگی دارید. دیدن این‌کـه خودتان یا کس دیگری، در خوابتان بچه شده اسـت بیانگر این اسـت کـه تمایل دارید کـه مورد مراقبت قرار گیرید و پرورش یابید. تعبیر دیگر این اسـت کـه خواب ممکن اسـت بـه این معنی باشد کـه با شـما یا کس دیگری، نابالغانه رفتار می شود.

 

خواب دیدن این‌کـه بچه راه می رود یا می‌رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی اسـت کـه زندگی برای شـما نگه داشته. آینده بنظر روشن می رسد. خواب ممکن اسـت استعاره‌اي از این باشد کـه شـما نیاز دارید در رابطه‌تان، بـه سمت هدفتان، در پروژه‌ي کاریتان یا هرچه کـه در دست دارید، مثل بچه‌ها راه بروید «تاتی تاتی کنید». اگر شـما یک بچه در زندگی واقعیتان دارید، خواب، انعکاسی از امید‌هاي شـما برای آن بچه اسـت.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب دیدن یک بچه‌ خیلی خیلی کوچک، سمبلی از بی‌یاوری و ترس‌هاي شـما دراین مورد اسـت کـه بـه دیگران این اجازه را دهید کـه از نقاط ضعف شـما و ناشایستگی‌هاي شـما، آگاه شوند. شـما ممکن اسـت از این‌کـه تقاضای کمک کنید، ابا داشته باشید ودر نتیجه تمایل دارید کـه همه ی کار‌ها را شخصا انجام دهید «یه تنه پیش بروید».

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن بچه در خواب، سمبلی از پایان یک چیز اسـت کـه زمانی بخشی از شـما بوده اسـت. اگر شـما خواب ببینید کـه تلاش می‌ کنید یک بچه‌ي مرده را احیا کنید، بـه این معنی اسـت کـه شـما از وارد شدن بـه مرحله‌ي جدید زندگی‌تان سر باز می زنید. شـما دو دستی بـه گذشته تان چسبیده اید، گذشته‌اي کـه دیگر برنمی‌گردد.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب دیدن این‌کـه شـما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت «نگاه بـه گذشته» اسـت. شـما بـه گذشته‌تان می‌نگرید، جاییکه هیچ نگرانی و مسئولیتی نداشتید. تعبیر دیگر این اسـت کـه این سناریو، یادآور وقتی اسـت کـه بچه جنین اسـت ودر محل امنی قرار دارد. در حقیقت، عده اي از مادران حامله، بچه را در وان «استخر» بدنیا می‌آورند، چونکه محیط آب، شبیه سازی «یادآور» محیط رحم اسـت.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

برای نوزاد، کمتر اذيت دهنده اسـت کـه دراین دنیا، آن گونه پا گذارد. پس شاید خواب بیانگر این باشد کـه شـما بـه دنبال مکانی امن و آرام و آسان برای خود هستید. خواب دیدن این‌کـه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، بـه این معنی اسـت کـه شـما بـه خودتان اجازه میدهید کـه آسیب پذیر شوید و تقاضای کمک از جانب دیگران را بپذیرید.

 


 

تعبیر خواب نوزاد پسر چیست؟

بـه گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا تولد یا پدیدار شدن مرحله جدیدی از خود بیانگری در زمینه پیشرفت در فعالیت‌ها و رسیدن بـه هدف اسـت. اگر بیننده خواب مذکر باشد، این تصویر می تواند بـه پدیدار شدن لایه نوینی از نفس و یا جنبه‌هاي جدیدی از نفس اشاره کند.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

در تعابیر خواب جدید و امروزی دیدن فرزند یا نوزاد پسر سمبل سود و منفعتی نیکو و روبه کمال اسـت کـه انسان برای بدست آوردن آن دست بـه هر کاری می زند. رسیدن بـه این کمال همواره با حس خوشایندی همراه بوده اسـت. هدف کمالی کـه در عین نیکو بودن عقلانیت را نیز درون خود داشته باشد طبق معمولً بـه صورت خواب‌هایي درباره نوزاد پسر دیده میشوند.

 

تعبیر خواب گران قدیمی درباره دیدن نوزاد پسر در خواب چه می‌گویند؟

 

تعبیرگران کهن و اسلامی درباره نوزاد پسر گفته‌هایي متفاوت با معبرین امروزی دارند. ابن سیرین در مورد متولد شدن نوزاد پسر می گوید در حالت کلی بر خلاف نوزاد دختر، نوزاد پسر نشانه غم و اندوه بوده و اگر زنی در خواب ببیند کـه نوزاد پسر بدنیا آورده اسـت در بیداری فرزند دختر بدنیا خواهد آورد و یا این‌کـه خانواده او برای بدست آوردن چیزی بـه سختی و رنج می‌افتند.

تعبیر خواب نوزاد | دیدن نوزاد در خواب چه تعابیری دارد؟

ابراهیم کرمانی نیز نوزاد پسر را نشانه غم و اندیشه می داند ودر انتها حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند کـه اگر زنی در خواب ببیند کـه فرزند پسری بدنیا و آن نوزاد بلافاصله سخن گفت مرگ بیننده خواب نزدیک اسـت.