پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب پریود شدن | قاعدگی زنان در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب پریود شدن | قاعدگی زنان در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب پریود شدن 

در این بخش تعبیر خواب پریود شدن را بررسی می کنیم. از دیدگاه معبران تعبیر خواب پریود شدن یا دیدن خون قاعدگی برای مردان گناه و برای زنان بدست آوردن مال و پول است. معبران غربی اعتقاد دارند دیدن خواب قاعدگی بیانگر تنش ها و نگرانی های درونی است. در ادامه این مطلب تمام تعابیر و نشانه شناسی های مربوط به دیدن خواب پریود شدن را مرور می کنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب پریود شدن چیست؟

از دیدگاه روانشانسی: قاعدگی در خواب تخلیه تنش ها و انرژی های درونی است. این خواب بیانگر رسیدن به آرامش است و انرژی های خلاق درون شما آزاد خواهند شد. البته اگر در دوره عادت ماهیانه باشید یا درمورد پریود شدن بیش از حد فکر کنید طبیعی است که این خواب را ببینید. 

تعبیر خواب پریود شدن | قاعدگی زنان در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در دوران بارداری هستید و در خواب حس کنید که پریود شده اید یعنی نیاز دارید تا راحت تر زندگی کنید و همه چیز را به خودتان و بقیه سخت نگیرید. اگر شما به سن یائسگی رسیده اید و این خواب را دیده اید یعنی دوست دارید به شور و نشاط جوانی تان باز گردید، شما از گذر زمان و پیر شدن هراس دارید.

 


 

تعبیر خواب پریود شدن ابن سیرین

تعبیر خواب پریود شدن | قاعدگی زنان در خواب چه تعابیری دارد؟

قاعدگی در خواب برای مردان ماندگاری در انجام گناه و برای زنان بدست آوردن مال می باشد، بسته به اندازه خون قاعدگی در خواب مردان دچار گناه شده و زنان منافعی بدست خواهند آورد. اگر مردی در خواب ببیند که همسرش عادت شده، گمان می کند که کارهای دنیا بر وی بسته شده و به دنبال راه نجات می گردد. اما اگر ببیند که زنش پاک شد، کارها بر وی آسان خواهند شد.

 


 

جابر مغربی می گوید:

ارتباط با زن حائض (زنی که پریود شده) در خواب دلیل بر بد شدن کار مرد دارد. او از آلوده به گناه شدن هراسی ندارد.

 


 

وب سایت تعبیر خواب Dream meaning

اگر شما نگران باردار شدن هستید یا برای رهایی از انجام وظایفی وانمود به پریود شدن می کنید، ممکن است خواب پریود شدن را ببینید. همچنین اگر شما متاهل هستید، این خواب می تواند به این معنی باشد که از زن بودن ناراضی هستید و می خواهید دوباره به دوران دخترانگی تان بازگردید. 

 

تعبیر خواب خون قاعدگی

تعبیر خواب پریود شدن | قاعدگی زنان در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید که پریود شده اید اما لباس تان کثیف نشده یعنی بی دلیل نگران مسائل اطراف تان هستید، اگر در خواب ببینید که لباس های تان به خون قاعدگی آلوده شده یعنی در گذشته ها زندگی می کنید و همچنین از اظهار نظر دیگران درمورد ظاهر و باطن خود بیزار هستید. اگر در خواب خون قاعدگی لخته شده را ببینید یعنی خودتان را باور ندارید و دائما در حال حسادت ورزیدن به دیگران هستید.

 

تعبیر خواب پریود شدن دختر مجرد

تعبیر خواب پریود شدن | قاعدگی زنان در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر دختر جوانی هستید و در خواب ببینید که خون قاعدگی تان تمام لباس های تان را آلوده کرده یعنی بیش از حد در زندگی خود استرس دارید، اگر در خواب ببینید که پریود شده اید و با کسی رابطه جنسی دارید یعنی از انجام برخی کارها احساس گناه و پشیمانی می کنید، به طور کلی این خواب پیامی درونی برای دختران جوان دارد: تنش ها را رها کنید و دست از بزرگ کردن مسائل اطراف خود بردارید. 

 

تعبیر خواب پریود شدن همسر

تعبیر خواب پریود شدن | قاعدگی زنان در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر مردی در خواب ببینید که همسرش پریود شده بیانگر این مسئله است که در زندگی کاری خود تحت فشار قرار دارد. شما به دنبال راه حلی برای تسهیل در معیشت خود هستید و این افکار ممکن است به صورت تخلیه ای درونی مثل قاعدگی در خواب دیده شوند.

 

تعبیر خواب پریود شدن مرد

اگر مردی خواب ببیند که خودش در خواب پریود شده به این معنا است که او دروناً تمایل دارد کارهایی ناپسند انجام دهد.

 

اختصاصی از بخش تعبیر خواب مجله پارس ناز