پارس ناز پورتال

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش انواع تعبیر خواب پله و پلکان را مرور میکنیم. دیدن راه پله در خواب بیشتر بـه پستی و بلندی هـای پیش روی مـا تعبیر شده اسـت، در اکثر تعابیر بالا رفتن از پلکان نشانه ترقی اسـت و پایین آمدن نشانه پسرفت هـای احتمالی اما همانگونه کـه خودتان هم می‌دانید موقعیت و مکان خواب می تواند تعابیر را تا حد زیادی تغییر دهد. در ادامه تمامی تعابیر درمورد خواب پله و پلکان را مرور می‌کنیم. 

 

تعبیر خواب راه پله

همه ی چيز هايي کـه مي توانند وسيله ترقي مـا قرار بگيرند ودر جامعه موجب تشخص باشند در خواب بـه شکل پله ظاهر مي شوند ازآن ازآن جمله هستند پول، تحصيلات، هنر، هوش و فراست ذاتي، نسبت و پيوند هـای خانوادگي و غيره. چنانچه در خواب پله يا پله کان ببينيم با توجه بـه وضع و موقعيتي کـه داريم خودمان مي توانيم تشخيص دهيم کـه خواب مـا از کدام وسيله صحبت مي کند و نشاني مي دهد.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

چنانچه در خواب ببينيم کـه بالاي پلکان هستيم خواب مـا مي گويد کـه ترقي مي کنيم و پيشرفت حاصل مي نمائيم و اگر در خواب ديديم کـه از پله فرود مي آئيم تنزل و تخفيف مقام پيدا مي کنيم. اگر پله در جائي تاريک بود مشکلات مـا را نشان مي دهد و اگر پله سست بود ترديد و فقدان اراده و همت خود مـا اسـت.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

پله باريک و طولاني نشان دهنده صعوبت راهي اسـت کـه در پيش داريد و اين ناگزير بايد وقت زيادي صرف کنيد و رنج بسيار بکشيد تا بـه مقصود برسيد. نرده هـای اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله ای بالا مي رفتيد يا پايين مي آمديد کـه اين طرف آن طارمي داشت و طرف ديگر پرتگاه بود خواب شـما مي گويد کـه بـه يکي از اين دو مي توانيد اميدوار و دل گرم باشيد.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

اگر دوست داريد دوستتان بـه کمک شـما مي شتابند و چنانچه فرزندان بزرگ داريد آنها پشت و حامي شـما خواهند بود. براي زنان، طارمي پله ها شوهر و فرزندان هستند. چنانچه در خواب ديديد کـه بـه سرعت و شتاب از پله ای بالا رفتيد و آن جا چيزي راکه مي خواستيد نيافتيد خواب شـما از بيهودگي تلاشي کـه مي کنيد حرف مي زند و اين کـه از زحمات خود سودي نمي بريد و ناگزير بايد از نو کارها را شروع کنيد.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

پله بي نهايت کـه تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نيکو خوابي نيست. پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجري و خشتي و گلي اسـت. پرت شدن از پلکان هم خوب نيست. اگر بالاي پله بوديد و بـه دعوت و اشاره کسي پائين آمديد فريب مي خوريد و زيان مي بينيد و اگر پائين بوديد و بـه دعوت و اشاره کسي بالا رفتيد فريب مي خوريد اما زياني متوجه شـما نمي شود. بطور خلاصه و کلی:

 

از يك پلكان بالا ميرويد:

يك موفقيت بزرگ

 

از پلكان جلوي در پائين مي آئيد:

خبرهاي بسيار خوش

 

پلكان منزل خودتان:

زندگي شـما طولاني خواهد بود.

 

پلكان منزل ديگران:

بشما خيانت مي شود.

 

از يک پلكان مارپيچ بالا ميرويد:

بـه هدفتان خواهيد رسيد.

 

از يك پلكان مارپيچ پائين مي آييد:

نگراني هـای شـما بر طرف ميشوند .

 

پلكان در آتش:

عذاب

 

جی اچ میلر میگوید:

اگر خواب ببينيد كه از پله برقى استفاده مى‏كنيد، يعنى براى رسيدن بـه هدف خود بايد سخت تلاش كنيد.

 


 

تعابیر بیشتر در مورد خواب پله و پلکان

بـه لحاظ روان‌شناختی،‌ راه پله در خواب بـه معنای تغییری اسـت کـه خودتان ایجاد می کنید. اگر در خواب راه پله ببینید، احتمالا در زندگی بیداری خودتان را مواجه با موقعیتی میبینید کـه فشار زیادی روی شـما وارد میکند: شـما باید یک راه‌حل مناسب پیدا کنید، باید تصمیم بگیرید و برای اقدام اراده کنید. راه پله سمبل تغییر موقعیت اسـت و سطوح مختلف شخصیت شـما را نشان میدهد.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

شـما بـه دنبال هدفی هستید. نکته‌ي مهم برای داشتن یک تعبیر درست، این اسـت کـه از پلکان بالا می روید یا پایین می آیید. دیگر نکات مهم برای تعبیر، متفاوت و فردی هستند. این خواب در غالب مواقع بـه معنای ورود بـه یک مرحله‌ي جدید از زندگی یا داشتن یک تجربه‌ي جدید اسـت. راه پله میتواند تغییر را در درک فرد از خود نشان بدهد. دراین صورت:

 

تعبیر خواب بالا رفتن از پلکان می‌تواند کسب دیدگاهی بهتر باشد

شـما میتوانید رویداد هـای گذشته را از زوایای متفاوت نگاه کنید. شاید بصیرت بیش‌تری یافته‌اید و افق‌هـای دیدتان را گسترش داده‌اید.

 

تعبیر خواب پاگرد

بالا رفتن از پلکان میان دو پاگرد نیز می تواند میل درونی شـما را برای رسیدن بـه سطحی بالاتر نشان دهد. از خودتان بپرسید کـه رسیدن بـه چـه هدف‌هایي در حال حاضر برای‌تان مهم اسـت.

 

تعبیر خواب جایگاه شما روی پلکان هم اهمیت دارد

اگر راه پله هنوز مقابل شـما قرار دارد، یک تغییر در زندگی شـما قریب‌الوقوع اسـت. اگر در راه حال بالا رفتن از پلکان هستید، تغییر نیز در حال رخ دادن اسـت. اگر در راه پله با مانعی مواجه شدید، معلوم می شود کـه در مسیر این تغییر با موانع و سختی‌هایي مواجه خواهید شد. بکوشید این موانع را بشناسید تا آسان‌تر بـه هدف‌تان برسید.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

اگر از پلکان پایین بروید، در واقع بـه سطح عمیق‌تری از درک خواهید رسید. شـما خودتان را می‌کاوید! گاهی اوقات رسیدن بـه این درک، آرامش را نیز بـه همراه دارد: شـما از موقعیتی دشوار بـه این‌جا رسیده‌اید. گاهی اوقات فضا در خواب بـه اسانی قابل دیدن یا تشخیص دادن نیست، شـما پا بـه ناشناخته‌ها میگذارید. این خواب میتواند نگرانی‌هایي را نشان بدهد کـه با انتهای مسیرتان مرتبط هستند.

 

تعبیر خواب تفسیر معنوی تعبیر خواب پله

در تعبیر معنوی خواب‌ها، راه پله بـه معنای پویایی و تغییر اسـت. بـه علاوه، راه پله دنیای مادی رابا دنیای معنوی ارتباط میدهد و پیوند یک سطح رابه سطح دیگر امکانپذیر می کند. حتی پایین رفتن ازآن هم میتواند معنای مثبتی داشته باشد.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

راه پله سطوح مختلف یک خانه رابه هم متصل میکند و سبب میشود کـه بالا رفتن و پایین آمدن آسان باشد. اما قرار نیست کـه بالا رفتن همیشه بدون کوشش و بـه سهولت انجام شود. شاید پله‌‌ها دچار مشکل شده‌اند یا یکی دو پله سر جای خود نیست کـه دراین صورت،‌ مانعی سر راه‌تان قرار دارد.

 

تعبیر خواب حرکت روی پله

چنان‌چـه پیش‌تر هم گفتیم برای تعبیر درست خواب راه پله مهم اسـت یادمان بیاید کـه آیا از پله‌ها بالا می‌رفتیم یا پایین می‌آمدیم. زیرا بسته بـه جهت حرکت شـما معانی متفاوتی حاصل می شود. بطور کلی بالا رفتن از پله‌ها در خواب نشانه‌ي خوبی اسـت.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

بالا رفتن از پله در خواب اساسا بـه معنای نوعی پیشرفت معنوی در جهان واقعی اسـت. دراین بافتار، میتوان گفتی کسیکه این خواب را می بیند میل زیادی برای رسیدن بـه سطح اجتماعی بالاتر یا ثروت بیش‌تر در آینده دارد. هرچند رسیدن بـه این میل و خواسته کار سهولت نیست زیرا دانه دانه‌ي پله‌ها خود تلاش و کوششی را نشان میدهند کـه فرد برای رسیدن بـه هدف‌اش باید بـه خرج بدهد.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

اینکه در خواب ببینید کـه پله‌ها رابه سهولت بالا میروید، بـه این معنا اسـت کـه مسیر بدون خطری را طی میکنید و برنامه‌تان رابا موفقیت بـه سرانجام خواهید رساند. اگر در خواب ببینید کـه راه پله رابا سختی بالا میروید،‌ معلوم می شود کـه برای رسیدن بـه هدف‌تان سختی‌ها و دشواری‌هـای زیادی را باید پشت سر بگذارید.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

مطابق با تعبیر کلی، اینکه در خواب ببینید کـه از پلکان پایین می روید، نشان میدهد کـه تمایل دارید روی جوانب ضروری زندگیتان تمرکز کنید. این خواب در عین حال احساس رضایت شـما را در زندگی نشان می‌هد. آرامش و سکون نیز معنای دیگر این خواب اسـت چرا کـه با پایین آمدن از پلکان بـه سطح زمین برمی‌گردید.

 

تعبیر خواب تفسیر روانشناختی تعبیر خواب راه پله

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه از پلکان بالا میروید، تعبیر آن بـه لحاظ وران‌شناختی این اسـت کـه در آینده باید بیش‌تر روی مسائل معنوی تمرکز کنید. پایین رفتن از پله‌ها در خواب بـه این معنا اسـت کـه باید روی احساسات و عواطف‌تان و همین‌طور ذهن ناخودآگاه‌تان تمرکز بیش‌تری داشته باشید. بـه این ترتیب در زندگی واقعی مسیر بهتری را خواهید پیمود.

 

تعبیر خواب تفاسیر کلی 

اگر یکی از پله‌ها نباشد یا راه‌پله شکننده و سست باشد، احتمالا نوعی پریشانی در وجودمان جاری اسـت. کسیکه در خواب از پلکان بالا می رود، صعودی معنوی را تجربه خواهد کرد کـه وی را فراتر از زندگی پست دنیوی خواهد برد. اما این مقام و جایگاه مستلزم تلاش اسـت، و برای رسیدن بـه آن باید موانع زیادی را پشت سر بگذارید. پایین رفتن از پله‌ها می تواند بـه معنای تسکین و آرامش هم باشد چرا کـه بـه سطح زمین می رسید.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

افتادن از پله‌ها نوعی دلسردی همراه دارد کـه با بیدار شدن از خواب هم زمان خواهد شد. راه پله در خواب عبور از موقعیت‌هـای مختلف و ارتباط بین لایه‌هـای شخصیتی متفاوت شـما را نشان می دهد. برای تعبیر درست خواب بسیار مهم اسـت کـه یادمان بماند در خواب از پله بالا می‌رفتیم یا پایین می‌آمدیم.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

اگر از پله بالا برویم، بـه این معنا اسـت کـه در راه رسیدن بـه سطح بالاتری از هوشمندی هستیم و بـه لحاظ معنوی، اجتماعی و مادی پیشرفت خواهیم داشت. اگر در خواب پلکان را رو بـه بالا برویم،‌ ممکن اسـت موقعیت مـا در زندگی بیداری التیام بیابد. پایین رفتن از پله‌ها در خواب هشداری اسـت مبنی بر اینکه احتمالا نوعی اشتباه و لغزش را تجربه خواهید کرد. تعداد پله‌ها اطلاعاتی در مورد طول مسیری کـه هنوز باید بروید، بشما میدهد.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه یک پله یا بخشی از راه‌پله وجود ندارد، بـه این معنا اسـت کـه نوعی عدم خاطرجمعی در وجودتان دارید کـه باید از بین برود. دیدن راه‌پله‌ي مارپیچ در خواب بـه معنای دشواری‌هایي اسـت کـه در سر و سامان دادن اوضاع زندگیتان دارید. راه پله بعنوان بخشی از خانه بشما اشاره دارد ودر واقع پیوند میان لایه‌هـای متفاوت شخصیت شـما را نشان می دهد. برای تعبیر این خواب، شرایط پله اهمیت بسیار زیادی دارد.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

اگر راه پله تمیز و بدون آسیب‌دیدگی باشد و پله‌ها همگی یک اندازه باشند،‌ نشانه‌ي خوبی اسـت. اگر راه پله دچار خرابی اسـت، یا یکی دو تا از پله‌ها سر جای‌شان نیستند، بـه این معنا اسـت کـه در زندگی واقعی دچار نوعی بی‌اعتمادی و تردید هستید.  بالا رفتن از پله بطور کلی بـه این معنا اسـت کـه پیشرفتی در مسیرتان خواهید داشت. این پیشرفت میتواند هم مادی و هم معنوی باشد.

تعبیر خواب پله | دیدن راه پله و پلکان در خواب چه معنایی دارد؟

پایین رفتن از پله‌ها میتواند نشانه‌ي تسکین و آرامش باشد در صورتی کـه بـه سطح زمین برسید. در واقع موقعیت شـما در حال التیام اسـت. پایین آمدن از پلکان در خواب میتواند هشداری برای نوعی عدم آگاهی از خطایی باشد کـه مرتکب می شوید. اینکه بالا رفتن از پلکان یا پایین آمدن ازآن‌ها برای‌تان سخت اسـت یا آسان،‌ احساسات فعلی شـما را نسبت بـه مشکل موجود نشان میدهد.

 

افتادن از پله‌ها:

ناامیدی، ‌سرخوردگی

 

پله‌هـای عریض و زیبا:

ثروت و شهرت

 

دیدن آدم‌هـای دیگری کـه از پلکان پایین میروند:

اتفاقات منفی مانع از تجربه‌ي خوشی خواهند شد

 

نشستن روی پله:

دشواری‌هایي کـه برای پیشرفت در زندگی دارید

 

پله‌هـای پشتی:

انحطاط ناخوشایند اجتماعی، رازها.