پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب پلیس | دیدن خواب پلیس چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب پلیس | دیدن خواب پلیس چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب پلیس یا دستگیری توسط پلیس 

در این بخش تعبیر خواب پلیس را بررسی خواهیم کرد. بارها در خواب شاهد حضور پلیس ها بوده ایم یا اینکه خودمان تبدیل به یک پلیس شده ایم. تعبیر خواب پلیس از دید خواب شناسان، نگرانی درمورد فاش شدن برخی رازها است. تعبیر این خواب درست به مانند خواب برهنه بودن است و خبر از خطر فاش شدن برخی مسائل پنهانی می دهد. در ادامه تعبیر خواب پلیس را مرور می کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب پلیس چیست؟

پلیس نماد مبارزه با جرم های شهری است، وجود پلیس نماد امنیت برای مردم عادی و نماد خطر برای قشر بزهکار جامعه می باشد. دیدن پلیس در خواب خوب است اما تعقیب شدن، دستگیر شدن، یا درگیری با پلیس در خواب نشات گرفته از برخی ترس های درونی ما می باشد. دیدن خواب اینکه خودمان تبدیل به یک پلیس شده ایم بیانگر احساس مردم داری، آگاهی و اعتماد دیگران نسبت به ما می باشد.

تعبیر خواب پلیس | دیدن خواب پلیس چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب توسط پلیس دستگیر شدید یا تحت تعقیب بودید بیانگر رفتار بی ملاحظه شما و هم چنین بی احترامی به وظایفی است که شما مسئول انجام شان هستید. ترس از حضور پلیس در خواب همچنین بیانگر رازهای پنهانی درون ما می باشد که از فاش شدن آنها هراس داریم. آزار توسط پلیس یا درگیری با پلیس در خواب نیز بیانگر احساسات سرکوب شده یا تحقیر شدن توسط جامعه می باشد.

 

لیلا برایت می گوید:

دیدن پلیس در خواب، به این معناست که: شما باید بیشتر مراقب خودتان باشید و دچار اشتباه نشوید. اگر خواب ببینید که پلیسی به شما کمک می کند، نشانه آن است که اتفاق بدی به وقوع می پیوندد اما شما با آگاهی آن را از خودتان دور می کنید.

 


 

تعبیر خواب پلیس شدن 

تعبیر خواب پلیس | دیدن خواب پلیس چه تعابیری دارد؟

کارل گوستاو یونگ: اگر در خواب به یک افسر پلیس تبدیل شده بودید به این معناست که: شما تفاوت زیادی با گذشته دارید، آگاهی شما بیشتر شده و اخلاقیات تان بهبود یافته است. این خواب به شما می گوید که در مسیر درست زندگی قرار گرفته اید اما نباید کارهای بیهوده و اشتباهی که در گذشته انجام داده اید را دوباره تکرار کنید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خواب دیدید که خود شما پلیس یا پاسبان شده‌اید، این خواب به شما می‌گوید که: ناخودآگاه از طرف چیزی یا کسی احساس خطر می کنید و می‌ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید.

 


 

تعبیر خواب فرار از پلیس

تعبیر خواب پلیس | دیدن خواب پلیس چه تعابیری دارد؟

همان طور که گفتیم پلیس نماد امنیت و مبارزه با جرایم است. اگر در خواب از دست پلیس فرار می کردید بیانگر حس ضعیف مسئولیت پذیری شماست، شما علاقه فراوانی به فرار کردن (چه در حوزه تحصیلی و چه کاری) دارید. شما همچنین از مواجه شدن با پیامد کارهایی که انجام می دهید فرار می کنید. شما نباید قوانین زندگی تان را دور بزنید.

 


 

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس

اگر در خواب پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده اید دستگیر کند، بیانگر این است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می گیرید. اما اگر پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر کند: با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد.

 


 

تعبیر خواب یگان ویژه پلیس

تعبیر خواب پلیس | دیدن خواب پلیس چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب شاهد حضور یگان ویژه بودید یا عملیاتی توسط آنها را نظاره می کردید به این معناست که: مشکلات بزرگی وجود دارند که حل آنها نیاز به حضور افراد قدرتمندی دارد. فکر کردن درباره مشکلات بزرگ که بدون راه حل باقی مانده اند، می تواند عامل دیدن این گونه خواب ها باشد.

 


 

تعبیر خواب کلانتری 

این خواب بیانگر شخصیت عاجز ما است که همیشه به کمک دیگران نیاز دارد. مراجعه به کلانتری برای حل مشکلات بزرگ است این خواب به شما می گوید که باید سعی کنید روی پاهای خودتان بایستید. اگر در خواب با یک مامور در حال صحبت کردن بودید به این معناست که کسی با شما برخورد و نصیحت تان می کند.

 


 

تعبیر خواب زنگ زدن به پلیس

تعبیر خواب پلیس | دیدن خواب پلیس چه تعابیری دارد؟

تماس با پلیس در خواب به این معناست که: اتفاقاتی در شرف رخ دادن هستند که ما به تنهایی نمی توانیم با آنها مقابله کنیم و برای حل و فصل آنها مجبور می شویم از دیگران کمک بگیریم.

 

مطیعی تهرانی می گوید:

صحبت کردن با پلیس، در روزهای آینده مورد سئوال قرار می گیرید و لازم می شود که به پرسشی جواب بدهید. نه سئوال شما را خوشنود می کند و نه جواب را به رضایت می دهید.

 

اختصاصی از مجله پارس ناز