پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب گوسفند | دیدن گوسفند در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب گوسفند | دیدن گوسفند در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن گوسفند در خواب چه تعبیری دارد؟

گاهی برخی از خواب ها چنان ذهن ما را درگیر خود می کنند که به دنبال تعبیر آن می رویم. شل شدن ماهیچه های بدن، کاهش دمای بدن و افزایش ضربان قلب همگی از جمله عواملی هستند که موجب دیدن خواب در انسان می شود. برخی از رویا ها به عنوان رویای صادقه می توانند تعبیر های متفاوتی داشته باشند.

 

در رابطه با دیدن گوسفند زنده در خواب باید گفت: با توجه به این که گوسفند یکی از حیوانات حلال گوشت می باشد، به طور کلی دیدن آن در خواب نیکو و مبارک و نشانه ی رزق و روزی فراوان می باشد.

تعبیر خواب گوسفند | دیدن گوسفند در خواب چه معنایی دارد؟

گوسفند در خواب

تعبیر خواب گوسفند از دیدگاه محمد بن سیرین

* تعبیر خواب این حیوان نشانه ای از غنیمت می باشد.

 

* اگر فردی در خواب ببیند که تعداد زیادی گوسفند دارد نشانه ی این است که به مال و ثروت فراوانی دست می یابد.

 

* خوردن گوشت این حیوان در خواب اگر به صورت پخته شده باشد نشانه ای از دست یافتن به غنیمت می باشد.

 

* اگر فردی در خواب ببیند که پاچه این حیوان را می خورد به آن اندازه که از آن خورده باشد مال و ثروت به دست می آورد.

 

* جگر گوسفند هم نشانه ای از مال، ثروت و نعمت زیاد می باشد.

 

* خوردن کله این حیوان نشانه ای بر عمر طولانی می باشد و بیننده این خواب عمر طولانی خواهد داشت.

 

* اگر در خواب ببینی که این حیوان را قربانی یا ذبح کرده ای، اگر بنده باشی آزاد خواهی شد و اگر آزاد هستی به نوعی خلاصی و رهایی دست خواهی یافت. نشانه ی دیگر این خواب می تواند این باشد که بیننده خواب حج واجب به جا خواهد آورد. به طور کلی قربانی کردن گوسفند نشانه ی ایمنی، گشایش و رهایی از تنگنا می باشد.

 

* اگر فردی در خواب ببیند که این حیوان به او حمله کرده است می تواند نشان از شورش و حمله ی همکار، زیر دست و یا دوست علیه شما باشد. در چنین شرایطی سعی کنید با دوستان و همکارانتان به آرامی رفتار کرده و از آن ها حمایت کنید.

 

تعبیر خواب گوسفند از دیدگاه ابراهیم کرمانی

* اگر فردی در خواب ببیند که گوسفند فریاد می زند نشان از این دارد که فرد بزرگی به بیننده خواب سود و منفعت خواهد رساند.

 

* اگر در خواب این حیوان را با خر با هم ببینید مال و اموال حلالی به دارایی شما اضافه خواهد شد.

 

* خوردن کباب و گوشت پخته شده این حیوان نشان از این دارد که مال و ثروتی را با رنج و سختی زیاد به دست خواهید آورد.

 

* پوست این حیوان هم در خواب می تواند نشانه ای از رزق و روزی فراوان باشد.

 

* اگر در خواب گوسفند دنبه داری را ببینید یعنی صاحب فرزندی ثروتمند و خوشبخت خواهید شد که رزق و روزی فراوانی را با خود برای شما به همراه خواهد داشت.

تعبیر خواب گوسفند | دیدن گوسفند در خواب چه معنایی دارد؟

گوسفند در خواب نشانه ی چیست؟

تعبیر خواب گوسفند از دیدگاه امام صادق (ع)

همان طور که می دانید پیامبران و امامان معصوم از جمله معبرانی بوده اند که خداوند این علم را در اختیارشان قرار داده است. تعبیر های امام صادق (ع) یکی از مستندترین تعبیر خواب ها می باشد که افراد بسیاری برای تعبیر رویا های خود به آن مراجعه می کنند.

 

در رابطه با تعبیر خواب گوسفند، امام صادق (ع) می فرماید: دیدن این حیوان در خواب نشانه ی بزرگی، سروری و ریاست می باشد. همچنین دیگر تعبیر آن را مال و ثروت و دستیابی به جاه و مقام بیان می کنند. امام صادق (ع) در روایتی دیگر دیدن این حیوان را در خواب نشانه ی زنی بزرگ و پاکدامن معرفی کرده اند.

 

تعبیر خواب گوسفند مرده

برخلاف این که دیدن گوسفند زنده در خواب نشانه ی خیر و برکت و نعمت می باشد دیدن مرده ی آن شاید برای بیننده ی خواب چندان خوشایند نباشد. به تعبیر محمد بن سیرین دیدن مردار این حیوان در خواب این گونه است که فرد احساس آسیب پذیری خواهد کرد و در واقع نشان از فردی دارد که از بروز و آشکار کردن افکار خود می ترسد. در واقع دیدن مردار این حیوان می تواند نشان از این باشد که بیننده ی خواب هیچ پیشرفتی در آینده نخواهد داشت و فرصت های به دست آمده در زندگی را از دست خواهد داد.

 

تعبیر خواب به دنیا آمدن گوسفند

همان طور که می دانید حالات خواب بسیار متفاوت می باشند و ممکن است یک موجود یا یک پدیده در شکل های مختلف وارد خواب آدمی شوند. از همین رو لازم است در تعبیر خواب همه ی موارد مورد بررسی قرار گیرد. اگر فردی در خواب به دنیا آمدن گوسفند را ببیند تعبیر آن را می توان به خطر افتادن آینده بیننده خواب دانست. به تعبیر دیگر می توان گفت: این خواب نشان از فردی دارد که می خواهد ایده های خود را به گونه ای به شما تحمیل نموده و یا این که شما را از مقام و منصبی که دارید برکنار نماید.

تعبیر خواب گوسفند | دیدن گوسفند در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر های مختلف گوسفند در خواب