پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب 

آقای رئیس جمهور که از کار سنگین ریاست جمهوری فارغ شده است اکنون به همراه همسر و خانواده اش مشغول گذراندن تعطیلات می باشد. باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا پس از فراغت از ۸ سال ریاست جمهوری، به همراه ریچارد بارانسون، میلیاردر معروف در منطقه ویرجین آیلند انگلیس به اسکی روی آب پرداخت.

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب

تعطیلات لوکس اوباما و همسرش در جزایر کارائیب