پارس ناز پورتال

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

در ماشین بنزین معمولی یا سوپر بزنیم +تفاوت

دراین پست راجع بـه تفاوت و فرق بین بنزین سوپر و بنزین معمولی صحبت میکنیم، سوالی کـه ذهن خیلی از رانندگان رابه خود مشغول می کند، خصوصا کسانی کـه بتازگی صاحب اتومبیل شده اند. بـه اسانی میتوان فرضیاتی در مورد آن مطرح کرد کـه بنظر منطقی میرسند، اما وقتی آزمایشات علمی و عملی دخیل شوند، درست نبودن این فرضیات مشخص خواهد شد. یک نمونه از این تجارب در درجه بندی اکتان اسـت.

 

اول از این جا شروع میکنیم، شماره اکتان چیست؟

توانایی متراکم شدن سوخت قبل از احتراق خود بـه خودی را شماره اکتان می گویند. بـه زبان ساده‌تر هرچه اکتان یک سوخت بیشتر باشد آن سوخت در مقابل پدیده احتراق ویرانگر مقاوم‌تر اسـت. یک سوخت خوب باید فقط پس از جرقه شمع مشتعل گردد و شعله احتراق آن بـه‌صورت آرام‌سوز سرتاسر اتاقک احتراق را طی نماید تا انرژی مفیدی بر تاج پیستون وارد آید. شعله احتراق بـه صورت یک موج از شمع شروع می شود، سپس بـه‌ صورت یکنواخت تمامی اتاقک احتراق را دربر می گیرد.

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

اگر بخواهیم گسترش شعله احتراق را مجسم کنیم باید آن رابه موجی کـه در اثر برخورد یک قطره آب بـه سطح یک حوض بـه وجود می آید تشبیه کنیم؛ پس از برخورد قطره آب بـه سطح آب راکد حوض یک موج کوچک دایره شکل تولید میشود کـه هر لحظه بزرگ تر می شود تا بـه تمامی پیرامون حوض برسد. گسترش شعله احتراق بـه این شکل سبب برخورد موج انفجاری یک دست، قوی و یکنواخت بر تاج پیستون می گردد.

 

حال چنان‌چـه قطرات متعددی بر مناطق مختلف سطح آب حوض برخورد نماید امواج دایره‌اي شکل متعددی در مراحل گوناگون تولید میشود کـه پس از گسترش و رشد بـه یک دیگر برخورد می کنند و بر هم اثر متقابل می گذراند و گاه هم دیگر را خنثی می کنند. امواج احتراق ویرانگر درست بـه مانند امواج سطح چنین حوضی میشوند:

 

در مراحل مختلف تولید شده و آثار متقابل بر هم اعمال می کنند و یک دیگر را خنثی می کنند. دراین حالت فشار داخلی اطاقک احتراق همراه با ارتعاشات زیان بار بالا می رود و دمای زیاد، انرژی مکانیکی موتور را اتلاف می کند.

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

در صورتی کـه سوخت از اکتان صحیحی «مطابق با نظر سازنده و نسبت تراکم موتور» برخوردار نباشد زودتر از زمان مقرر محترق گشته و قبل از رسیدن پیستون بـه نقطه مرگ بالا و هم چنین قبل از جرقه شمع مشتعل میشود کـه عواقب این امر پر واضح اسـت.

 

تفاوت بنزین سوپر با نوع معمولی

تفاوت بنزین سوپر با معمولی در شماره اکتان آن بوده کـه در نوع معمولی ۸۷ ودر سوپر ۹۵ اسـت. اکتان بالاتر یعنی انفجار در فشار بالاتر، یعنی بنزین سوپر دیرتر از بنزین معمولی منفجر میشود. هر ماشین با توجه بـه نوع موتور خود، نیازمند بنزینی با اکتان متفاوت اسـت کـه در دفترچه‌ي راهنمای اتومبیل بدان اشاره شده اسـت. دانستن شماره اکتان مناسب و استفاده‌ي آن در هنگام سوخت‌گیری امری مهم اسـت کـه سبب استفاده‌ي بهینه از موتور و افزایش عمر مفید آن می شود.

 

توجه بـه این نکته در مورد خودرو هـای با اکتان بالا ضرورت بیشتری می یابد، زیرا اگر بـه خودرویی کـه بـه بنزین معمولی احتیاج دارد، بنزین سوپر زده شود فقط از توان اتومبیل کاسته می شود ولی اگر بـه خودرویی کـه بـه بنزین سوپر احتیاج دارد، بنزین معمولی زده شود، هر بار قبل از رسیدن پیستون بـه بالاترین نقطه در سیلندر، بنزین اشتعال پیدا کرده و پیستونی راکه هنوز حرکت سر بالایی خودرا کامل نکرده بـه پایین می راند.

 

نتیجه‌ي آن، فشار بـه مجموعه‌ي پیستون، شاتون، میل‌لنگ و سوپاپ‌هاست و طبق معمولً با صدای خشنی همراه اسـت و عدم توجه بـه این مورد در دراز مدت سبب آسیب بـه موتور و کاهش عمر مفید آن می شود. نکته مهم این اسـت کـه انها با بنزین سوپر بهتر کار می کنند، بنابر این وقتی شـما بـه ماشین خودتان بنزین سوپر میزنید احساس شتاب بالاتر بـه سبب افزایش قدرت انفجاری و بهره‌وری بیشتر در عملکرد موتور را شاهد خواهید بود.

 

عوامل موثر بر شماره اکتان، ارتفاع از سطح دریا:

هرچه ارتفاع از سطع دریا بالاتر باشد سوخت دیرتر دچار خودسوزی می شود کـه مانند این اسـت کـه شماره اکتان بنزین بالاتر باشد. اگر با خودروی خود بـه مناطق کم‌ارتفاع هم چون شمال کشور سفر کرده باشيد حتماً با افزايش شديد صدای موتور روبه‌رو شده‌ايد کـه دليل آن نيز تاثیر ارتفاع بر اکتان سوخت میباشد. برای رفع این مشکل با تنظيم دلکوی ماشین، تنظيم موتور با دستگاه و فيلرگيری میتوان خودسوزی سوخت را دراين خودروها مرتفع و صدا را برطرف کرد.

 

ميزان رطوبت و دمای هوا:

هرچه قدر کـه بـه میزان رطوبت هوا اضافه شود شاهد بالا رفتن شماره اکتان هستیم و هم چنین هر چـه‌قدر کـه دمای هوا کاهش پیدا کند دوباره شاهد افزایش این شماره اکتان خواهیم بود.

 

سایر عوامل:
نسبت تراکم موتور، آوانس و ريتارد دلکو، میزان کارکرد موتور، دمای موتور، نسبت بنزين و هوا کـه البته ماشین هـای مجهز بـه ECU چون می توانند نسبت هوا و سوخت رو اندازه‌گیری کنند و سوخت متناسب با دور موتور، دمای هوا، غلظت اکسیژن و… را وارد موتور کنند کمتر دچار مورد سوم میشوند.

 

چه نوع بنزینی را بیشتر استفاده کنیم؟

با توجه بـه پايين بودن كيفيت سوخت موجود در كشور و بالاتر بودن قيمت بنزين سوپر و اين‌كه موتور تمام خودروهاي سواري در حال حاضر در ايران بر مبناي بنزين سوپر با اكتان 95 طراحي شده‌اند «بـه جز پيكان»، بنابراين استفاده از بنزين با اكتان بالا بهتر اسـت و استفاده از بنزين معمولي با اكتان 87 در دراز مدت خسارات جبران ناپذيري بـه موتور اتومبیل وارد مي‌نمايد.

 

در استان تهران كه بسيار بالاتر از سطح دريا مي‌باشد استفاده از بنزين معمولي بهتر اسـت و برعکس در شهرهاي شمالي ايران كه هم‌سطح دريا هستند استفاده از بنزین سوپر توصیه میشود. اگر مي‌خواهيد از بنزين معمولي استفاده كنيد بهتر اسـت كه بـه ازاي هر 3000 كيلومتر از محلول پاك‌كننده انژكتور استفاده كنيد تا هميشه سوزن‌هـای انژكتور خودروي شـما تميز باشد.

 

و در ادامه نیز: دو راهی استفاده از بنزین سوپر و معمولی

یکی از باورهای رایج میان مردم درباره افزایش سلامت و کارکرد بهتر موتور اتومبیل استفاده از بنزین سوپر بجای بنزین معمولی اسـت. از آنجا کـه بنزین سوپر قیمت بالاتری نسبت بـه بنزین معمولی دارد بنابر این تعداد زیادی از مالکان اتومبیل کـه توان پرداخت هزینه‌هـای بنزین سوپر را ندارند بعد از پرکردن سه باک بنزین معمولی یک باک خودروی خودرا با بنزین سوپر پر می کنند تا کارکرد اتومبیل بـه خصوص موتور آن بهتر شود.

 

تعداد زیادی از مالکان اتومبیل در حالی بـه این روش باک بنزین خودرا پر میکنند کـه تا کنون درست یا نادرست بودن این باور عمومی مشخص نشده اسـت. شاید شکل گیری این تصور رایج بدلیل آن باشد کـه تعداد زیادی از مالکان ماشین کیفیت بنزین سوپر را از بنزین معمولی بهتر میدانند.

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

دراین میان تولید بسیار زیاد بنزین معمولی در برابر بنزین سوپر نیز در شکل گیری این تصور نقش دارد ودر نهایت این کـه قیمت بالاتر بنزین سوپر در برابر بنزین معمولی موجب شده کـه بسیاری کیفیت آنرا بهتر و استفاده ازآن در خودرو هـای خودرا مطلوب‌تر ارزیابی کنند.

 

بنابر این در شرایطی کـه بنظر میرسد، مالکان ماشین براساس توان مالی‌شان میان استفاده از بنزین معمولی و سوپر دست بـه انتخاب می زنند اما همین موضوع نیز موجب شده کـه آن ها بدلیل گران بودن بنزین سوپر بـه‌صورت دوره‌اي از بنزین سوپر در خودروی خود استفاده ‌کنند؛ موضوعی کـه موجب شده بحث درخصوص استفاده از بنزین معمولی و سوپر داغ شود. تعداد زیادی از کارشناسان فنی ماشین در پاسخ بـه این پرسش کـه بنزین معمولی استفاده کنیم یا بنزین سوپر؟

 

یا این کـه بعد از استفاده از چند بار بنزین معمولی باید از بنزین سوپر استفاده کنیم، معتقدند برای روشن شدن این موضوع در ابتدا باید تعریفی از این دو نوع بنزین داشته باشیم تا بتوانیم اثر آنرا در کارکرد اتومبیل مورد بررسی قرار دهیم. تفاوت بنزین سوپر با معمولی در شماره اکتان آن بوده کـه در نوع معمولی 87 و در سوپر 95 اسـت. توانایی متراکم شدن سوخت قبل از احتراق خود بـه خودی را شماره اکتان میگویند.

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

بنابر این اکتان بالاتر یعنی انفجار در فشار بالاتر، یعنی بنزین سوپر دیرتر از بنزین معمولی منفجر می شود. بـه زبان ساده‌تر هرچه اکتان یک سوخت بیشتر باشد آن سوخت در مقابل پدیده احتراق ویرانگر مقاوم‌تر اسـت. یک سوخت خوب باید فقط پس از جرقه شمع شعله‌ور شود و شعله احتراق آن بـه‌صورت آرام‌ سرتاسر اتاقک احتراق را طی کند تا انرژی مفیدی بر پیستون وارد شود.

 

شعله احتراق بـه‌صورت یک موج از شمع شروع میشود، سپس بـه‌صورت یکنواخت تمامی اتاقک احتراق را دربر میگیرد.به گزارش پارس ناز براین اساس هر اتومبیل با توجه بـه نوع موتور خود، نیازمند بنزینی با اکتان متفاوت اسـت کـه در دفترچه راهنمای اتومبیل بـه آن اشاره شده اسـت و مالک باید براساس آن از سوخت‌هـای موجود در بازار استفاده کند. براین‌اساس کارشناسان تاکید دارند:

 

در خودروهایی کـه از سوی کمپانی تولید کننده توصیه شده کـه بنزین بدون سرب یا همان بنزین سوپر استفاده کنند؛ حتی‌ الامکان بهتر اسـت کـه بنزین سوپر زده شود. این موضوع ازآن رو اهمیت دارد کـه کیفیت سوخت در کشور مـا پایین اسـت. بنابر این با توجه بـه پایین بودن کیفیت سوخت موجود در کشور و بالاتر بودن قیمت بنزین سوپر، استفاده از بنزین با اکتان بالا بهتر اسـت و استفاده از بنزین معمولی با اکتان ۸۷ در دراز مدت خسارات جبران ناپذیری بـه موتور ماشین وارد می کند.

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

بهمین دلیل عده اي از مالکان اتومبیل بعد از استفاده سه بار از بنزین معمولی از بنزین سوپر استفاده می کنند تا از این طریق بتوانند بـه نوعی در کاهش آسیب‌هـای وارد شده بـه خودروی خود پیشگیری کنند پس در صورتی کـه مالکان ماشین توانایی مالی برای استفاده از بنزین سوپر را دارا باشند بهتر اسـت کـه از این بنزین استفاده کنند. داوود اسماعیلی، کارشناس فنی اتومبیل می‌ گوید:

 

دانستن شماره اکتان مناسب و استفاده‌ آن در هنگام سوخت‌گیری امری مهم اسـت کـه سبب استفاده‌ بهینه از موتور و افزایش عمر مفید آن می شود. توجه بـه این نکته در مورد خودرو هـای با اکتان بالا ضرورت بیشتری دارد. زیرا اگر بـه خودرویی کـه بـه بنزین معمولی احتیاج دارد، بنزین سوپر زده شود فقط از توان اتومبیل کاسته میشود ولی اگر بـه خودرویی کـه بـه بنزین سوپر احتیاج دارد، بنزین معمولی زده شود.

 

هر بار قبل از رسیدن پیستون بـه بالاترین نقطه در سیلندر، بنزین اشتعال پیدا کرده و پیستونی راکه هنوز حرکت سر بالایی خودرا کامل نکرده بـه پایین می راند. در نتیجه‌، فشار بـه مجموعه‌ پیستون، شاتون، میل‌لنگ و سوپاپ‌ها وارد میشود کـه طبق معمول با صدای خشنی همراه اسـت و عدم توجه بـه این مورد در درازمدت سبب آسیب بـه موتور و کاهش عمر مفید آن میشود.

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

اسماعیلی یکی از مزایای استفاده از بنزین سوپر را احتراق بهینه عنوان می کند و میگوید: بنزین سوپر عوارض ویرانگر زیست‌محیطی کمتری نسبت بـه بنزین معمولی دارد. در موتورهایی با ضریب کمپرس بالا استفاده از بنزین سوپر مصرف سوخت را کاهش داده و بـه لحاظ اقتصادی هم بـه صرفه‌تر اسـت. پس مالکان اتومبیل نباید نگران گرانتر بودن بنزین سوپر باشند.

 

چرا کـه استفاده از بنزین معمولی در آن گونه موتورها باعث خودسوزی زود هنگام مخلوط بنزین و هوا در محفظه سیلندر شده و پس از مدتی آسیب‌هـای جدی بـه موتور وارد می کند. وی معتقد اسـت، بنزین معمولی با شماره اکتان پایین باعث میشود کـه ماشین دچار لرزش شود؛ هم چنین می تواند بر صدای اضافه موتور بیفزاید. شماره اکتان پایین بنزین معمولی بر میزان آلایندگی ماشین هم موثر اسـت.

 

هر چند آلایندگی خودروها باوجود نصب کاتالیست، آن قدرها ملموس نیست، اما شماره اکتان پایین بنزین معمولی هم عمر کاتالیست را پایین می‌آورد و هم منجر بـه احتراق ناقص سوخت می شود کـه در هر صورت نتایج بلند مدت آن هم مصرف کننده و هم کل جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. دراین میان اما کارشناسان تاکید دارند کـه خودرو هـای جدید و مخصوصا موتورهای با پایه گازسوز با بنزین سوپر بهتر کار می کنند.

 

و اما: عوارض استفاده از سوخت‌ اشتباه در خودرو

نتایج از یک مورد بـه مورد دیگر بـه‌طور گسترده‌اي متغیر اسـت اما باید درباره‌ي سوخت مورد استفاده در خودرویتان مراقب باشید و از اثرات استفاده‌ي آن آگاه شوید. استفاده از سوختی اشتباه در ماشین بـه‌طور شگفت‌آوری یک اشتباه عادی اسـت اما نگران نباشید مـا راه‌حل‌هایي برای برگشت دوباره داریم.

 

استفاده از سوخت دیزل در خودرویی بنزینی

بعلت تفاوت نوع نازل‌هـای استفاده شده برای سوخت‌هـای بنزین و دیزل در جایگاه‌ها طبق معمولً اشتباه گرفتن این دو سخت اسـت. مهم ترین چیز این اسـت کـه راندن اتومبیل را متوقف کنید. ماشین را پارک کرده و آنرا خاموش کنید و با اینکار میتوانید خسارت رخ‌داده را محدود نمایید. در غیر این صورت اتومبیل از باقی‌مانده‌ي بنزین باک استفاده کرده و سپس ماشین خاموش خواهد شد زیرا پیشرانه‌هـای بنزینی نمی توانند از سوخت دیزل استفاده کنند.

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

چیزی کـه باید انجام دهید این اسـت کـه باک سوخت، شیلنگ‌هـای سوخت رسانی، ریل‌هـای سوخت و انژکتورها را از سوخت دیزل پاکسازی نمایید. خودتان میتوانید اینکار را انجام دهید اما یک مکانیک اینکار را بهتر انجام می دهد. طبق معمولً خسارت همیشگی وجود نخواهد داشت اما این نوع از تعمیر هزینه‌هایي را روی دستتان خواهد گذاشت.

 

استفاده از سوخت بنزین در خودروی دیزلی

استفاده از سوخت بنزین در خودروی دیزلی بسیار مضرتر و خطرناک‌تر اسـت. دیزل نه تنها یک سوخت اسـت بلکه بعنوان یک روان کننده نیز عمل می کند بنابر این شـما می توانید با استفاده از سوخت اشتباهی واقعاً بـه پمپ انژکتور آسيب بزنید. این مورد تنها اشکال ایجاد شده نخواهد بود.

 

سوخت بنزین و دیزل خواص احتراقی متفاوتی دارند بـه این معنی کـه بنزین خیلی زودتر از دیزل شعله ور می شود. بعنوان نتیجه، با استفاده از سوخت اشتباه باعث از کار افتادن پیشرانه خواهید شد کـه هزینه‌هـای زیادی را برای تعمیر و تعویض قطعات روی دستتان خواهد گذاشت.

 

استفاده از سوخت اتانول E85 در خودروی بنزینی

در برخی کشورها، جایگاه‌ها E85 نیز عرضه میکنند. E85 مخلوطی رقیق از اتانول اسـت. برخی خودروها بعنوان خودروهایی با استفاده از سوخت‌هـای متنوع FFV شناخته میشوند و می توانند از E85 و سوخت‌هـای معمولی بدون هیچ مشکلی استفاده کنند اما اگر بـه‌طور تصادفی از E85 در خودرویی معمولی استفاده کنید شاید متوجه برخی مشکلات شوید. در ابتدا چراغ چک ماشین روشن خواهد شد.

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

البته یکی از مسئولان انجمن سوخت‌هـای تجدید پذیر می گوید کـه یکبار استفاده از سوخت اشتباه خسارت طولانی‌مدت نخواهد داشت. حتی چراغ چک ماشین نیز پس از حل مشکل و استفاده از سوخت صحیح خاموش خواهد شد. این مسئول هم چنین اشاره میکند کـه استفاده اشتباه از اتانول همانند سوخت دیزل نیست کـه منجر بـه خاموش شدن پیشرانه شود و هزینه‌هـای گزافی رابه مالک تحمیل نماید. مالکان طبق معمولً با مشکلات کوچک‌تری مواجه خواهند شد.

 

استفاده از بنزین ممتاز «سوپر» در خودرویی کـه بـه آن نیاز ندارد

برخی افراد فکر میکنند کـه استفاده از سوخت ممتاز در خودرویی کـه بـه آن نیاز ندارد اتومبیل رابه هیولایی تبدیل می کند کـه میتواند آسفالت را بخورد! شرمنده کـه حباب شـما را ترکاندیم اما مورد چشمگیری دراین باره بـه دست نخواهید آورد. شاید در برخی موارد همانند یدک کشی و یا در آب‌وهوای گرم و خشک کمی مزیت را مشاهده کنید.

 

استفاده از بنزین معمولی در خودرویی کـه بـه سوخت ممتاز نیاز دارد

از طرف دیگر استفاده از سوختی با اکتان پایین در خودرویی کـه بـه سوخت ممتاز نیاز دارد میتواند منجر بـه آسیب‌هـای داخلی جدی پیشرانه شود. خوشبختانه کامپیوترهای پیشرانه میتوانند بـه منظور محدود کردن آسیب‌ها زمان‌بندی خودرا تنظیم کنند اما یقیناً کاهش جدی عملکرد اتومبیل و مصرف سوخت زیاد را مشاهده خواهید کرد.

 

و در آخر نیز: با باک خالی چند کیلومتر می توانید رانندگی کنید؟

باک بنزین چقدر بنزین می گیرد؟چرا نباید باک بنزین را خالی بگذارید؟ چرا پمپ بنزین می سوزد؟ آیا ته باک رسوب می گیرد؟ آیا استفاده از تینر فوری داخل باک مجاز هست؟ هر راننده اي گهگاهی اجازه می دهد کـه باک خودرویش بـه اندازه اي خالی شود کـه چراغ اخطار بنزین روشن شود. با این کـه همه ی مـا میدانیم کـه در حالت ایده آل باید قبل از این کـه باک بـه ¼ برسد آنرا پر کنیم ولی گهگاهی با باک ¼ رانندگی می‌کنیم.

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

قبل از این کـه مجددا با باک خالی رانندگی کنید، ارزشش را دارد کـه بدانید پس از روشن شدن چراغ اخطار بنزین واقعا چند مایل می توانید با خودروی خود رانندگی کنید. هم چنین دراین مقاله از خودروبانک بـه اطلاعاتتان اضافه می شود کـه بدانید رانندگی با باک ¼ کدام قسمتهای دیگر ماشین را در دسترس خطر قرار می دهد.

 

بخش اول:

آیا رانندگی با چراغ اخطار بنزین روشن خطرناک اسـت؟ بیشترین نگرانی هنگام رانندگی با چراغ بنزین روشن احتمال تمام شدن بنزین و گیر کردن در جاده اسـت کـه نه تنها یک دردسر اسـت بلکه گیر افتادن دریک شرایط خطرناک نیز اسـت. احتمال دارد در بزرگراه خودروی شـما از حرکت باز ایستد در حالی‌کـه خودرو هـای کناری با سرعت بیش از ۷۰ مایل «۱۱۲ کیلومتر در ساعت» در حال حرکت هستند.

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

یا ممکن اسـت دریک پیچ کور در بزرگراه خودروی شـما متوقف شود و یک اتومبیل از پشت با شـما تصادف کند. راندن اتومبیل با باک ¼ هم چنین می تواند بـه خودروی شـما آسیب بزند. اگر بنزین تمام کنید ممکن اسـت بـه کاتالیزور شـما آسيب برسد کـه سپس وادار بـه تعمیر یا تعویض آن شوید.

 

حتی رانندگی با بنزین کم داخل باک می تواند بـه پمپ بنزین شـما آسیب بزند زیرا هر زباله و کثیفی کـه در باک شـما باشد «کـه طبیعتا در ته باک جمع می شوند» هنگامیکه باک شـما تقریباً خالی باشد از پمپ بنزین شـما عبور خواهند کرد. رانندگی با چراغ بنزین روشن خودروی شـما را از بین نمیبرد ولی تکرار مکرر آن باعث آسيب رسیدن بـه ماشین می شود.

 

بخش دوم:

مسافتی کـه پشت آمپر خودروی شـما هنگام روشن شدن چراغ بنزین تخمین می‌زند چقدر قابل اعتماد اسـت؟ در پشت آمپر بیشتر خودرو هـای جدید هنگام روشن شدن چراغ بنزین مسافت قابل طی کردن قبل از تمام شدن بنزین نمایش داده می شود کـه تخمین می‌زند قبل از تمام شدن بنزین چند مایل می توانید با ماشین رانندگی کنید.

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

تعداد زیادی از رانندگان ترجیح می‌دهند از این ویژگی ماشین بجای چراغ اخطار بنزین استفاده کنند و تصور کنند کـه وقتی نمایشگر مسافت باقیمانده ۲۰ مایل را نشان می دهد می توانند تا قبل از تمام شدن بنزین ۲۰ مایل «۳۲ کیلومتر» رانندگی کنند. با این وجود تکیه بر مسافت باقیمانده اي کـه پشت آمپر نشان می دهد یک عمل خطرناک اسـت زیرا این مسافت فقط یک تخمین تقریبی اسـت.

 

این تخمین بر اساس میانگین مسافت طی شده هنگام رانندگی با خودرویتان ارزیابی شده اسـت ودر نتیجه ممکن اسـت نسبت بـه شرایط رانندگی فعلی شـما زیاد دقیق نباشد. مثلاً اگر بیشتر مواقع در بزرگراه رانندگی کرده باشید هنگامیکه در ترافیک گیر کرده باشید مسافت تخمین زده شده احتمالا زیاد دقیق نیست. بنابر این با وجودی کـه پشت آمپر خودروی شـما هنگامیکه باک اتومبیل نسبتا پر باشد تخمین نسبتا دقیقی ارائه می دهد.

 

بخش سوم:

چند مایل می توانید با چراغ بنزین روشن رانندگی کنید؟ این کـه دقیقا چند مایل می توانید با چراغ روشن رانندگی کنید هم بـه خودروی شـما هم بـه عادتها و شرایط رانندگی شـما بستگی دارد. با این وجود احتمالا متعجب خواهید شد کـه بدانید در واقع مسافتی راکه می توانید با چراغ بنزین روشن طی کنید چقدر کوتاه اسـت.

 

با باک خالی چقدر می توانید رانندگی کنید؟

تفاوت بین بنزین سوپر و معمولی + با باک خالی چقدر می توانیم رانندگی کنیم؟

رانندگی با باک خالی گاهی مواقع یک ضرورت اسـت و وقتی در چنین شرایطی قرار می‌گیرید بسیار مهم اسـت کـه بدانید دقیقا چند مایل دیگر تا متوقف شدن خودروی شـما باقیمانده اسـت. بهتر اسـت از قبل این مسافت را حساب کنید تا در مواقعی کـه بنزین داخل باک خودروی شـما واقعا کم می شود آمادگی لازم را داشته باشید و از متوقف شدن ناگهانی اتومبیل پیش گیری کنید.