پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

تمرینات نظامی دختران جوان چینی 

یگان ارتش چین از دختران نیز در نیروهای خود استفاده می کند که تمرینات بسیار دشواری را نیز برای گزینش آن ها در نظر گرفته است. حضور بانوان در عرصه نظامی با قدرت بدنی بالا می تواند انرژی بخش و روحیه دهنده باشد چرا که نشان می دهند زنان با ظرافت خاصی که دارند می توانند کارهای قدرتی و خشن نیز انجام دهند. آموزش نظامی زنان پلیس چین در یک مرکز آموزشی در شهر “هوی شوی”

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

عکس های دختران نظامی چین

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

عکس دختران نظامی

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

عکس های دختران نظامی چین

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

عکس های دختران نظامی چین

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

عکس های دختران نظامی چین

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

عکس های دختران نظامی چین 

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

عکس های دختران نظامی چین

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

عکس های دختران نظامی چین

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

عکس های دختران نظامی چین

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی

عکس های دختران نظامی چین

تصاویر جالب تمرینات نظامی دختران جوان چینی