پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تمیزترین شهرهای جهان را ببینید

تمیزترین شهرهای جهان را ببینید

تمیزترین شهرهای جهان را ببینید 

با نگاه کلی به یک شهر می توان پی برد که تمز هست یا نه.حتی با دیدن یک عکس از نمای کلی هم می توان قضاوت کرد مانند عکس های زیر. شهرهایی در دنیا وجود دارند که همکاری مردم با مقامات باعث شده تمیز ترین شهر دنیا را داشته باشند واز آن لذت ببرند.

 

در تمامی اسامی قرار گرفته در فهرست تمیز ترین شهرهای دنیا به نقش مهم رعایت فرهنگ نظافت توسط هر شهروند و در مقابل عملکرد مسئولین آن شهر می رسیم و دستاورد آن را در این تصاویر تماشایی مشاهده می کنیم.

تمیزترین شهرهای جهان را ببینید«کلگری» واقع در کانادا با 2 میلیون نفر جمعیت در جایگاه دهم قرار دارد.
تمیزترین شهرهای جهان را ببینیدهوای پاک و خیابانهای تمیز،«آدلاید» استرالیا را در این مکان قرار داده است.
تمیزترین شهرهای جهان را ببینیدهوای پاک و خیابانهای تمیز،«آدلاید» استرالیا را در این مکان قرار داده است.
تمیزترین شهرهای جهان را ببینیدجایگاه هفتم متعلق به «مینیاپولیس» مینه سوتا است.
تمیزترین شهرهای جهان را ببینیدششمین شهر بزرگ ژاپن «کوبه» است و در جایگاه ششم قرار دارد.
تمیزترین شهرهای جهان را ببینیدشهر سبز اروپا در سال 2014 کپنهاگ،دانمارک عنوان پنجمین شهر تمیز دنیا را در سال 2016 دارد.
تمیزترین شهرهای جهان را ببینیدهلسینکی ،فنلاند علاوه بر تمیز بودن مرکز آموزش ،سیاست، پژوهش و فرهنگ این کشور است.
تمیزترین شهرهای جهان را ببینیدجایگاه سوم متعلق به «ولینگتون» نیوزیلند است.
تمیزترین شهرهای جهان را ببینید«اسلو» نروژ جایگاه دوم را از آن خود کرد.
تمیزترین شهرهای جهان را ببینیدسبز ،تمیز ،بدون آلودگی،هوای پاک ، ویژگی های «فرایبورگ» آلمان است که این شهر را در جایگاه نخست قرار داده است.