پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تناسب اندام و وزن و رابطه با موفقیت در کار

تناسب اندام و وزن و رابطه با موفقیت در کار

تناسب اندام و وزن و رابطه با موفقیت در کار 

مطمئنا ظاهر و تناسب اندام و وزن افراد می تواند در زمینه کاری به کمک آن ها بیاید و موجبات مورد توجه قرار گرفتن و پیشرفت کاری را برای آن ها فراهم کند. افرادي كه داراي وزن مناسبي هستند، مي‌توانند مشتريان بيشتري را جذب كنند.در پي تحقيقات دانشگاه ايالتي داكوتاي جنوبي افرادي كه داراي برنامه كنترل وزن هستند داراي ميزان موفقيت بيشتري مي‌باشند. اين مقاله مي‌گويد افرادي كه داراي وزن مناسبي هستند، مي‌توانند مشتريان بيشتري را جذب كنند.

 

 به گزارش پارس ناز در اين بررسي آمده است، براي استخدام افراد پرسشنامه‌اي به آنان داده شده و نظر آنها را در مورد چگونگي زندگي شخصي جويا شده‌اند.براساس آن از جمله اين سوالات چگونگي زندگي و مسائل مربوط به وزن پرسيده شده است. به نظر آنها شخصيت مي‌تواند در ايجاد رابطه با افراد بسيار مهم باشد بر همين اساس نگه داشتن وزن مطلوب و حفظ سلامت جسماني و توجه به فيزيك ظاهري بسيار موثر بوده است.

 

افرادي كه بيشتر ورزش مي‌كنند، به غذاي خود و فروشگاه هاي مواد غذايي كه از آن خريد مي‌كنند و همچنين ميوه‌ها و غلات سبوس‌داري كه به رژيم غذايي خود مي‌افزايند مي‌تواند رفتار فرد را تعيين كرده و اين افراد مشمول انتخاب بهتري باشند. محققين به اين نتيجه رسيده‌اند كه با چنين ريزنگري در زندگي افراد مي‌توانند افراد پايدارتر و داراي تعامل بهتر با جامعه را تشخيص دهند.