پارس ناز پورتال

تولد نوزاد باردار همه را شگفت زده کرد +عکس

مجموعه : مجله خبری روز
تولد نوزاد باردار همه را شگفت زده کرد +عکس

تولد نوزاد باردار همه را شگفت زده کرد +عکس 

تولد نوزادی که خودش حامله بود در خبرگزاری ها به سرعت منتشر شد و پزشکان نیز همگی از این رخداد تعجب زده میباشند. نوزاد آبستن متولد شده بود و بایستی زایمان میکرد سونوگرافی نشان داد که جنینی با مغز کامل و پاهای رشد کرده داخل شکم نوزاد پسر 9 روزه قرار گرفته هست در حقیقت این نوزاد برادر دوقلوی خود را در شکم داشت

 

وجود بخشی از بدن نوزاد متولد نشده داخل بدن جنین پسری که نوزاد حامله شده بود موجب تعجب تیم پزشکی شد.نوزاد آبستن

تولد نوزاد باردار همه را شگفت زده کرد +عکستولد نوزاد حامله با نیمی از بدن برادر دوقلویش

 

نوزاد پسری که برادر دوقلوی مرده اش را داخل شکم داشت متولد شد .بدن نیمه رشد کرده برادر دوقلوی این نوزاد به اندازه 7 سانتی متر با مغز و عضوی ناقص بود که در دیواره پشتی شکم این نوزاد قرار گرفته بود. اوضاع قرار گرفتن جنین ناقص مرده داخل شکم نوزاد متولد شده خوشبختانه در وضعیتی بود که آسیبی به او نرسانده بود برای همین این نوزاد پسر کاملا تندرست به جهان آمد.

تولد نوزاد باردار همه را شگفت زده کرد +عکس

عکس نوزاد آبستن پسر بعد از جراحی

 

 به گزارش پارس ناز بارداری نوزاد مورد نادری هست که تا کنون 200 مورد از ان در سرتاسر جهان گزارش شده هست.به گزارش میرر سونوگرافی انجام شده برای تشخیص سلامت نوزاد تازه متولد شده راز وجود جنین دوقلوی این نوزاد داخل بدن وی را فاش کرد ، جنین نیمه رشد کرده مغز کامل و دست و پا داشت که با جراحی از بدن برادرش خارج شد.

تولد نوزاد باردار همه را شگفت زده کرد +عکس

پزشک “باهاوان صورات” میگوید:9 روز بعد از به جهان امدن نوزاد موردی مشکوک در اوضاع سلامتی او دیده شد که برای تشخیص دقیق سونوگرافی تجویز شد اما هرگز تصور نمیشد چنین نتیجه اي دیده شود.باورکردنی نبود ولی نوزاد تازه متولد شده بخشی از بدن یک جنین را آبستن بود من در بررسی ها استخوان هاي اندام تحتانی جنین داخل شکم نوزاد را دیدم.

تولد نوزاد باردار همه را شگفت زده کرد +عکس

بعد از انجام یک عمل جراحی دلنازک پیروز به خارج کردن نیمه بدن یکی از جنین هاي دوقلو که مرده داخل شکم قل دیگرش قرار داشت را خارج کنیم و در حال آماده نوزاد در اوضاع خوبی به سر میبرد.