پارس ناز پورتال

قاصدک 24

چگونه تیمم کنیم؟ آموزش تصویری

مجموعه : مذهبی
چگونه تیمم کنیم؟ آموزش تصویری

چگونه تیمم کنیم؟ آموزش تصویری 

در بسیاری از موارد که امکان وضو گرفتن وجود ندارد یا رسیدن آب به بدن مضر می باشد،عمل تیمم صورت می گیرد. 

 

در هفت مورد، به جاى وضو و غسل بايد تيمم كرد:

1 – پيدا نكردن آب

2 – مشقت بيش از حد

3 – ترس از ضرر

4 – نياز به آب براى حفظ جان

5 – نياز به آب براى تطهير

6 – نداشتن آب مباح

7 – نداشتن وقت براى وضو يا غسل

چگونه تیمم کنیم؟ آموزش تصویری

آموزش تیمم

چگونه تیمم کنیم؟ آموزش تصویری

آموزش تصویری تیمم

چگونه تیمم کنیم؟ آموزش تصویری

روش تیمم کردن

چگونه تیمم کنیم؟ آموزش تصویری

 

منبع:کلوب