پارس ناز پورتال

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

 

در اینبخش بـه معرفی ثروتمندترین و گرانترین کشور هـای جهان برای زندگی میپردازیم. مـا در میان چند صد کشور دیگر در جهان زندگی می‌کنیم کـه هرکدام اقتصاد و ثروتی برای خودشان دارند بـه بیان ساده تر جهان مثل بازار شده و کشورها در حال داد و ستد هستند ودر این بین برخی مولتی میلیادر هستند و برخی فقیر، در ادامه پولدارترین و همچنین گرانترین کشورها دراین دنیا را معرفی میکنیم.

 

ثروتمندترین کشورها برای زندگی

صندوق بین المللی پول برای پاسخ بـه این پرسش طبق معمول کشورها را براساس پایه سرانه تولید ناخالص داخلی آن ها دربرابر قدرت خرید رتبه‌بندی میکند. این محاسبه، ارزِ رایج‌ کشورها رابه‌نسبتِ هزینه‌ي کالاها مقایسه می کند و برای سنجش اقتصاد کشورها نسبت بـه یک دیگر بـه‌کار میبرد.

 

ایسلند «۵۲۱۵۰ دلار»

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

بنابر گزارش صندوق بین‌ المللی پول، صنعت گردشگری، صادرات و سرمایه گذاری، رشد تولید ناخالص داخلی ایسلند را افزایش داده اسـت. همچنین این صندوق پیش‌بینی میکند کـه صنعت گردشگری این کشور بـه رشد خود ادامه دهد.

 

هلند «۵۳۵۸۰ دلار»

بنابر گزارش صندوق بین المللی پول درسال ۲۰۱۶، علی‌رغم تأثیر منفی خروج بریتانیا از اتحادیه‌ي اروپا بر اقتصاد هلند، این کشور درمسیر التیام اقتصادی قرار دارد.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

پادشاهی هلند کـه دربرگیرنده‌ي هلند، آروبا، کوراسائو و سنت‌مارتین اسـت، بیش از ۱۷ میلیون نفر جمعیت دارد کـه تقریباً همگی آن ها در خود هلند زندگی میکنند.

 

عربستان سعودی «۵۵۲۶۰ دلار»

نفت بزرگ‌ترین منبع تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی اسـت؛ بااین‌حال، بنابر گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد غیرنفتی این کشور نیز رشدی چشمگیر را نشان می دهد.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

هم‌اکنون این کشورِ ۳۲‌میلیون نفری درحال اجرای برنامه‌ي اقتصادی اصلاحات «چشم ‌انداز ۲۰۳۰» اسـت تا از این‌ راه، اقتصاد این کشور را در آینده از وابستگی بـه نفت رهایی بخشد.

 

ایالات متحده آمریکا «۵۹۵۰۰ دلار»

بنابر گزارش صندوق بین المللی پول، ایالات متحده‌ي ایالات امریکا کـه سکونت‌گاهِ بیش از ۳۲۵میلیون نفر اسـت، از سال ۱۸۵۰ تا کنون از بیشترین رشد اقتصادی برخوردار بوده اسـت.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

همچنین بنابر این گزارش، نرخ بیکاری در ایالات متحده‌ي ایالات امریکا بسیار پایین بوده و رشد اقتصادی آن مرهون تأمین منابع و سرمایه گذاری اسـت.

 

سان‌ مارینو «۶۰۳۶۰ دلار»

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

این کشور فقط با ۹میلیون نفر جمعیت درمسیر رشد و التیام زندگی قرار دارد. بنابر گزارش صندوق بین‌ المللی پول، افزایش شمار استخدام و تقاضاهای داخلی و خارجی بـه رشد تولید ناخالص داخلی سان مارینو کمک بسیاری کرده اسـت.

 

هنگ‌ کنگ «۶۱۰۲۰ دلار»

بـه‌گزارش صندوق بین‌ المللی پول، با وجودِ کاهش نرخ رشد اقتصادی هنگ‌کنگ درسال ۲۰۱۶، این کشور همان‌ گونه یکی از ثروتمندترین کشور هـای جهان اسـت.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

کاهش رونق تجارت جهانی و صنعت گردشگری در سرزمین اصلی چین، از مهمترین عوامل این کاهشِ رشد درسال ۲۰۱۶ عنوان شده اسـت. بنابر نظر صندوق بین المللی پول، انتظار میرود با تأمین منابع مالی، رشد اقتصادی این کشور در آینده شاهد افزایشی چشمگیر باشد. این کشور هم‌اکنون بیش از ۷میلیون نفر جمعیت دارد.

 

سوئیس «۶۱۳۶۰ دلار»

اوضاع اقتصادی این کشورِ ۸میلیون نفری، پس از آنکه بانک مرکزی آن توانست ۵۲میلیارد دلارِ ازدست‌رفته‌ي خودرا درسال ۲۰۱۵ بازگرداند، رو بـه التیام گذاشته اسـت.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

بنابر گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی سوئیس درسال ۲۰۱۶ بـه ۱۱/۲ درصد رسید. همچنین رهبران سوئیس تدابیری اندیشیده‌اند تا این کشور را درمسیر پویایی اقتصادی بیشتری قرار دهند.

 

امارات متحده‌ عربی «۶۸۲۵۰ دلار»

بنابر گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد کشور امارات متحده کـه مبتنی بر بازار نفت اسـت، این کشور رابه یکی از ثروتمندترین کشور هـای جهان تبدیل کرده اسـت.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

اما کاهش قیمت نفت و درنتیجه کاهش بازده مالی، موجب شد این کشور درسال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی نداشته باشد. اما انتظار می رود اقتصاد غیرنفتی این کشور، کـه اندکی بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد، رشد کند.

 

کویت «۶۹۶۷۰ دلار»

کویت یکیدیگر از ثروتمندترین کشور هـای جهان اسـت. این کشور، با جمعیتی بیش از ۴ میلیون نفر، نسبت بـه دیگر کشورهایی کـه اقتصاد انها مبتنی بر نفت اسـت، در رتبه‌ي اقتصادی پایین‌تری قرار دارد.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

بنابر گزارش صندوق بین المللی پول، کاهش قیمت نفت و البته تولید آن کـه عمدتا بـه‌دلیل رشد تولیدات غیرنفتی کویت اسـت، این کشور را درسال ۲۰۱۶، با رشدی آهسته‌تر روبرو کرد. اما انتظار میرود رشد اقتصاد غیرنفتی کویت بـه رشد اقتصادی کلی این کشور کمک کند و آنرا همان‌ گونه در زمره‌ي ثروتمندترین‌ها نگه‌ دارد.

 

نروژ «۷۰۵۹۰ دلار»

این کشور اسکاندیناویایی با جمعیتی بیش از ۵ میلیون نفر، با ۵ کشور ثروتمند جهان تنها یک رتبه فاصله دارد. بنابه گفته‌ي صندوق بین المللی پول، کاهش قیمت نفت درطول چند سال گذشته، بر این کشور تأثیر منفی گذاشته بود.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

از سوی دیگر، نروژ بـه‌دلیل رکود اقتصادی درسال‌هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد پایین‌ترین میزان رشد اقتصادی خود بود. اما این کشور سرانجام توانست از نرخ بیکاری خود کـه در تابستان گذشته در اوج بود، بـه‌میزان زیادی بکاهد و بـه جایگاه اقتصادی کنونی دست یابد.

 

ایرلند «۷۲۶۳۰ دلار»

درمیان کشور هـای اروپایی، ایرلند از جمله کشورهایی اسـت کـه بیشترین نرخ رشد را شاهد بوده اسـت و هم‌اکنون در ردیف پنجمین کشور ثروتمند جهان قرار گرفته اسـت.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

بنابر گزارش صندوق بین المللی پول، تأمین منابع مالی، سرمایه گذاری و ساخت‌وساز، از مهم ترین عوامل رشد تولید ناخالص داخلی ایرلند درسال ۲۰۱۶ بوده اسـت.

 

برونئی «۷۶۷۴۰ دلار»

برونئی یکیدیگر از ثروتمندترین کشور هـای جهان اسـت. بنابر گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد برونئی با وجودِ کاهش رشد تولید ناخالص داخلی درسال ۲۰۱۶، بیش از انچه انتظار می‌رفت التیام یافته اسـت.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

این کشور ثروتمند کـه تنها اندکی بیش از ۴۰۰هزار نفر جمعیت دارد، علی‌رغم رکود بازار نفت کـه عمده‌ترین بخش صادرات آنرا تشکیل میدهد، توانست با شرایط موجود سازگار شود. بنابر آخرین ارقامِ ارائه‌شده ازسوی صندوق بین المللی پول، تقریباً ۹۰درصد درآمد برونئی درسال ۲۰۱۴، از فروش نفت و گاز تأمین شده اسـت.

 

سنگاپور «۹۰۵۳۰ دلار»

سنگاپور مدت‌هاست کـه در جمع ثروتمندترین کشور هـای جهان قرار گرفته اسـت و بنابر گزارش صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آن سال‌بـه‌سال افزایش می یابد. این شاخص تنها در سه ماهه‌ي نخست سال ۲۰۱۷، ۷/۲ درصد رشد نشان داده اسـت.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

این دولت‌شهر از سال گذشته کـه تجارت الکترونیک در جهان شاهد رشدی جهشی بوده اسـت، پیوسته درحال شکوفایی اسـت. بنابر نظر صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی سنگاپور، عمدتا بـه محصولات صادراتی آن وابسته اسـت.

 

لوکزامبورگ «۱۰۹۱۹۰ دلار»

لوکزامبورگ با جمعیتی نزدیک بـه ۶۰۰هزار نفر، عنوان دومین کشور ثروتمند جهان رابه خود اختصاص داده اسـت. این کشور از نیروی کار نیرومندی بهره‌مند اسـت و رشد آن درسال ۲۰۱۶، بیش از رشد کلی اتحادیه‌ي اروپا بوده اسـت.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

اما بنابر نظر صندوق بین المللی پول، خروج بریتانیا از اتحادیه‌ي اروپا و تغییر سیاست‌هاي کشور آمریکا ممکن اسـت بازار این کشور را دستخوش بی‌ثباتی کند.

 

قطر «۱۲۴۹۳۰ دلار»

این کشور کوچکِ خاورمیانه بنابر درآمد سرانه‌اش، اغلب افتخار ثروتمندترین کشور جهان رابا خود یدک میکشد. جمعیت قطر تقریباً ۲/۲۷ میلیون نفر اسـت و بنابر گفته‌ي صندوق بین المللی پول، درآمد سرانه‌ي آن حدود ۱۲۴۹۳۰ دلار اسـت.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

این کشور با وجودِ کاهش قیمت هیدروکربن رشد اقتصادی خوبی داشته اسـت. هیدروکربن یکی از منابع اصلی درآمد قطر اسـت کـه برای سوخت بـه‌کار میرود.

 


 

و در ادامه گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

 

شرکت «MoveHub» برای محاسبه و تعیین لیست گران‌ترین کشور هـای دنیا برای زندگی، عوامل متعددی را درنظر گرفته اسـت، از جمله هزینه‌ي خرید مواد غذایی، هزینه‌ي حمل‌ونقل عمومی، صورت‌حساب‌ها و قبض‌ها، رستوران‌ها و هزینه‌ي کرایه‌ي مکانی برای زندگی. این عوامل دریک لیست جمع آوری شده‌اند. شهر نیویورک بعنوان معیار برای این محاسبه تعیین شده اسـت.

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

برای شهر نیویورک دراین لیست امتیاز ۱۰۰ درنظر گرفته شده اسـت و کشور هـای دنیا براساس این معیار، امتیازبندی شده‌اند. بنابر این، کشوری کـه امتیاز بالای ۱۰۰ دریافت کرده اسـت از نیویورک گران‌تر اسـت و کشوری کـه امتیازی کمتر دارد، ارزان‌تر اسـت. 

 

غنا

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

غنا با امتیاز ۵۳٫۸۹ یکی از موفق‌ترین کشور هـای آفریقایی اسـت. این موفقیت و پیشرفت، در هزینه‌ي زندگی دراین کشور بازتاب یافته اسـت. براساس آمار «MoveHub» ، هزینه‌ي زندگی در غنا از سایر کشور هـای آفریقایی بیشتر اسـت.

 

ایتالیا

ایتالیا دراین محاسبه، نمره‌ي ۵۳٫۹۸ را دریافت کرده اسـت. بـه این ترتیب، هزینه‌ي زندگی در ایتالیا از دو کشور بزرگ منطقه‌ي یورو یعنی کشور آلمان و فرانسه بیشتر اسـت.

 

کویت

امتیاز کویت دراین لیست ۵۷٫۳۱ اسـت. ارز کویت یعنی دینار کویت، یکی از ارزشمندترین ارزهای دنیا اسـت؛ هر دینار کویت ۲٫۶۳ یورو ارزش دارد.

 

ژاپن

اقتصاد ژاپن ممکن اسـت درسال‌هاي اخیر دچار رکود شده باشد، ولی هنوز یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا اسـت و این قدرت اقتصادی رابه وضوح میتوانید در هزینه‌هاي زندگی دراین کشور مشاهده کنید. ژاپن دراین لیست، امتیاز ۵۷٫۶۲ دارد.

 

نیوزیلند

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

نیوزیلند کشوری اسـت کـه بخش زیادی از محصلات مورد نیاز خودرا وارد می کند. این کشور ازاین‌رو، یکی از گران‌ترین کشور هـای دنیا برای زندگی اسـت ودر این لیست، امتیاز ۵۸٫۲۶ رابه دست آورده اسـت.

 

ایالات متحده ایالات امریکا

با وجود این کـه نیویورک بعنوان معیار این محاسبه انتخاب شده اسـت، کشور ایالات امریکا در مجموع، نسبت بـه نیویورک ارزان‌تر اسـت. زندگی در شهر هـای بزرگ کشور آمریکا مثل نیویورک و لس آنجلس ممکن اسـت، گران باشد؛ ولی در نواحی روستایی و شهر هـای کوچک‌تر، هزینه‌ها بسیار پایینتر اسـت. امتیاز ایالات امریکا دراین لیست، ۵۸٫۵۹ اسـت.

 

ایرلند

از زمانی‌کـه همه ی‌پرسی برکسیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بـه نتیجه رسید، تقاضای‌ها برای دریافت گذرنامه از طرف بریتانیایی‌هایي کـه قصد خروج از انگلستان داشتند، افزایش یافت. ایرلند با امتیاز ۵۹٫۵۶ در لیست گران‌ترین کشور هـای دنیا برای زندگی قرار گرفته اسـت.

 

دانمارک

امتیاز دانمارک دراین لیست ۶۰٫۰۱ اسـت. دانمارک یکی از بدهکارترین کشور هـای اروپایی در سطح شخصی اسـت و طبق آمار Eurostat، بدهی خانوادگی دراین کشور ۲۶۵ درصد درآمد اسـت. اگر هزینه‌هاي زندگی دراین کشور را درنظر بگیرید، تعجبی ندارد کـه دانمارک بـه این جایگاه دست پیدا کرده اسـت.

 

استرالیا

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

استرالیا درست مثل نزدیک‌ترین همسایه‌ي خود یعنی نیوزیلند، یکی از بزرگ ترین کشور هـای واردکننده اسـت کـه تعداد زیادی از مواد و محصولات مصرفی خودرا وارد می کند. البته این کشور صادرات عظیمی چون سنگ آهن دارد. نیاز بـه واردات، باعث افزایش قابل توجه هزینه‌هاي زندگی در استرالیا شده اسـت. امتیاز این کشور دراین لیست ۶۲٫۳۹ اسـت.

 

جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا

این کشور جزیره‌اي زیبا و چشم‌نواز، جای ایده‌آلی برای زندگی بنظر می رسد، ولی هزینه‌ي زندگی در آن بسیار بالا اسـت و حتی از خود کشور آمریکا، گران‌تر اسـت. هزینه‌هاي زندگی در جزایر مختلف این منطقه‌ي خودگردان، متفاوت اسـت. طبق آمار سایت مهاجرت Expatistan، زندگی در جزیره‌ي «سنت توماس» بسیار گران‌تر از زندگی در جزیره‌ي همسایه‌ي آن یعنی «سنت کرویکس» اسـت. امتیاز این کشور دراین لیست ۶۲٫۵۶ اسـت.

 

لوکزامبورگ

لوکزامبورگ همواره در چند جایگاه ابتدایی لیست ثروتمندترین کشور هـای دنیا قرار دارد. در زمینه‌ي هزینه‌هاي زندگی نیز، این کشور جزو گران‌ترین کشور هـای دنیا اسـت. دراین لیست، امتیاز ۶۴٫۱۸ برای لوکزامبورگ درنظر گرفته شده اسـت.

 

قطر

امتیاز کشور قطر دراین لیست ۶۸٫۰۶ اسـت. این کشور، کارگران ماهری از سایر کشور هـای دنیا را دراختیار گرفته اسـت و حقوق‌هاي بسیار رقابتی و بالایی بـه آن ها می دهد. ولی بخش زیادی از این حقوق، صرف هزینه‌هاي بالای زندگی در قطر میشود.

 

امارات متحده عربی متحدۀ عربی

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

امارات متحده عربی متحده‌ي عربی بعنوان کشوری برای ثروتمندان و افراد معروف شناخته می شود. شهر هـای کشور امارات متحده‌ي عربی برای نمونه دوبی و ابوظبی، جزو گران‌ترین شهر هـای دنیا هستند. امتیاز امارات متحده عربی متحده‌ي عربی در لیست گران‌ترین کشور هـای دنیا ۶۸٫۳۹ اسـت.

 

باهاما

باهاما با امتیاز ۷۳٫۶۳، ایالتی کارائیبی اسـت کـه مثل تعداد زیادی از کشور هـای جزیره‌اي دنیا، با مشکلات واردات زیاد دست‌ بـه‌ گریبان اسـت. واردات این کشور، از میزان صادرات آن پیشی می گیرد و همین مسئله باعث شده کـه هزینه‌ي زندگی در باهاما بسیار بالا باشد.

 

نروژ

همه ی‌ي کشور هـای منطقه‌ي اسکاندیناوی، گران هستند و نروژ هم از این قاعده مستثنی نیست. نروژ با امتیاز ۷۴٫۴۷ جزو گران‌ترین کشور هـای دنیا برای زندگی اسـت. بـه نقل از Numbeo، در نروژ، هزینه‌ي کرایه‌ي یک واحد آپارتمان یک‌خوابه بـه‌طور میانگین ماهی ۹۲۵ یورو اسـت.

 

سنگاپور

سنگاپور با امتیاز ۷۶٫۵۷، دراین لیست جایگاه پنجم رابه دست ‌آورده اسـت.

 

ایسلند

معرفی ثروتمندترین و گران ترین کشورهای جهان برای زندگی

ایسلند کشوری اسـت کـه از سایر کشور هـای اروپایی جدا افتاده و زمین‌هاي حاصلخیز بسیار اندکی دارد. بهمین دلیل این کشور وادار اسـت کـه بیشتر مواد غذایی مصرفی خودرا وارد کند کـه همین مسئله باعث افزایش هزینه‌هاي زندگی دراین کشور شده اسـت. امتیاز ایسلند دراین لیست ۸۰٫۴۷ اسـت.

 

هنگ کنگ

هنگ کنگ یکی از گران‌ترین کشور هـای دنیا اسـت و با امتیاز ۸۱٫۹۳ در جایگاه سوم این لیست قرار دارد. دراین کشور شلوغ و فشرده، آپارتمان‌ها بسیار کوچک و بسیار گران هستند.

 

سوئیس

سوئیس بخاطر زیرساخت‌هاي عالی و بی‌نقص، بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست پاک، همواره در لیست بهترین کشور هـای دنیا برای زندگی قرار دارد. البته همه ی‌ي این خدمات عالی، هزینه دارند؛ بهمین دلیل سوئیس گران‌ترین کشور اروپایی برای زندگی اسـت. سوئیس با امتیاز ۹۰٫۶۸ در جایگاه دوم گران‌ترین کشور هـای دنیا برای زندگی قرار دارد.

 

برمودا

برمودا، بهشت مالیاتی یا گریزگاه مالیاتی در اقیانوس اطلس اسـت. این کشور با امتیاز ۱۲۶٫۳۴ توانسته عنوان گران‌ترین کشور دنیا برای زندگی رابه دست آورد. پایتخت این کشور یعنی همیلتون، گران‌ترین شهر مستقل روی زمین اسـت.