پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

مجموعه : حذف شده است
جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

جاذبه و جذابیت جنسی «اهمیت و راهکارهای افزایش آن»

 

جاذبه و جذابیت جنسی  شاخه اي از روان شناسی جنسی یا سکسولوژی می‌باشد. یکی از مواردی کـه باعث افزایش میزان عشق و وابستگی زناشویی می شود، جاذبه جنسی زن و مرد می‌باشد، حال باید مواردی را بدانیم: جاذبه و جذابیت جنسی دقیقا چـه معنایی دارد و چگونه میتوانیم میزان آن ها را افزایش دهیم، در ادامه بطور کامل صحبت می‌کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

اهمیت جاذبه جنسی در رابطه

روانشناسان می گویند امکان ندارد با شخصی رابطه داشته باشید و آن رابطه سالم، ماندگار و عاشقانه باشد، اما هیچگونه کشش جنسی بین شـما و همسرتان وجود نداشته باشد. چرا کـه وجود همین رابطه جنسی اسـت کـه بین رابطه‌اي صمیمی و رابطه‌اي تنها دوستانه تمایز ایجاد میکند.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

چنانچه زن و مردی سال خورده بـه قصد ازدواج یک دیگر را ملاقات کنند، ممکن اسـت علاقه زیادی بـه رابطه جنسی نداشته باشند چرا کـه آنان اساس رابطه‌اشان را بیشتر بر داشتن مناسبات دوستانه با یک دیگر پایه‌ریزی میکنند و این نوع رابطه اسـت کـه آنان را خوشحال و راضی میکند. و حال: چرا یک رابطه بدون جاذبه جنسی شکل میگیرد؟

 

شما از صمیمیت دوری می‌کنید

رابطه جنسی زن و مرد رابه طرز خاصی بـه یک دیگر پیوند میدهد؛ بـه ویژه هنگامیکه رابطه جنسی میان شـما دو نفر فقط کنشی جنسی نباشد، بلکه فعلی برخاسته از عشق و صمیمت باشد. آن موقع اسـت کـه صمیمیتی فراوان بین خود بـه وجود آورده‌اید.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

اما ممکن اسـت با انتخاب کسیکه نسبت بـه او کششی ندارید، ناخودآگاه بخواهید از صمیمت ناشی از رابطه جنسی در زندگی‌تان پیشگیري کنید. از آنجا کـه می دانید قرار نیست یک رابطه جنسی رضایت‌بخش در رابطه‌اتان داشته باشید، بدین گونه خودرا از آسیب‌پذیر بودن در مقابل نامزد یا همسرتان محافظت می کنید.

 

شما از رابطه جنسی دوری می‌کنید

برخی افراد نامزد یا همسری برای خود انتخاب می کنند کـه نسبت بـه او کشش جنسی ندارند تا بدین گونه بهانه‌اي داشته باشند برای این کـه رابطه جنسی برقرار نکنند. در واقع شـما بـه این دلایل از برقراری رابطه جنسی دوری می کنید: در گذشته تجربه اذيت یا اذیت جنسی داشته‌اید. بشما تجاوز شده اسـت. شـما احساس میکردید بـه لحاظ جنسی تحت سلطه نامزد یا همسر قبلی خود قرار دارید.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

ممکن اسـت هرگز متوجه نشوید کـه از لحاظ جنسی دچار مشکل هستید و از این کـه چرا نسبت بـه کسیکه بـه او علاقمندید هیچگونه کشش جنسی ندارید گیج و سر در گم شوید. اما چنانچه کمبود جاذبه جنسی زمینه‌اي تکرار شونده در رابطه شماست، شاید نیاز داشته باشید در جهت التیام تمایلات جنسی خود کار کنید.

 

می‌خواهید با بی‌ اعتنایی جنسی کنترل امور را دست بگیرید

هنگامیکه نسبت بـه شخصی احساس کشش جنسی می کنید، بـه طریقی بـه او اجازه میدهید بر شـما تسلط داشته باشد. گویی در دل می گویید: «تـو چنان تاثیر نیرومندی بر مـن می گذاري کـه درکنار تـو خودرا از دست می دهم.» چنانچه نیاز بـه تسلط بر دیگران دارید یا از این کـه دیگران بر شـما مسلط باشند واهمه دارید.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

ممکن اسـت جذب افرادی شوید کـه برایتان جذابیت جنسی زیادی ندارند، تا بدین گونه با دوری کردن از رابطه جنسی احساس امنیت کنید. زیرا هیچ احساس قدرتمند جنسی شـما رابه سمت آنان نمی‌کشاند و بدین گونه فاصله روحی – احساسی زیادی بین شـما ایجاد میشود و دچار این توهم می شوید کـه در رابطه بیشتر مسلط هستید تا تحت تسلط.

 

آیا جاذبه جنسی با گذشت زمان به وجود می‌آید؟

پاسخ بـه این سوال بـه شناسایی علت نبود این کشش و جاذبه بین زوجین باز میگردد. چنانچه از لحاظ روحی دراین زمینه هیچ مشکلی ندارید و یا هیچگونه اختلال جنسی یا سابقه هیچ‌گونه مورد اذيت و اذیت جنسی قرار گرفتن نداشته باشید و از ابتدای رابطه با نامزد یا همسرتان هیچگونه کشش جنسی نسبت بـه او در خود احساس نمیکردید، بعید بنظر میرسد کـه بتوانید این کشش رابا گذشت زمان بـه وجود بیاورید.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

اما چنانچه سابقه مورد اذيت و اذیت قرار گرفتن یا اختلالات جنسی یا مشکلات روحی دارید، می توانید با حل مسایل خود، جاذبه پنهان شده در زیر آن لایه ‌ها را بیرون آورید. این یکی از مشکلات عمده ودر عین حال از مهمترین مسایلی اسـت کـه دونفر، پیش از آنکه تصمیم بگیرند با هم ازدواج کنند، لازم اسـت درباره‌اش با هم صحبت کنند.

 


 

جذابیت جنسی و راه های افزایش آن

بیشتر افراد تصور می کنند کـه برای این کـه از لحاظ جنسی برای پارتنرشان جذابیت داشته باشند، باید از لحاظ چهره و اندام با استانداردهای زیبایی شناختی مطابقت داشته باشند. اما آیا واقعا آن گونه اسـت؟ درواقع زیبایی امری نسبی اسـت و برای هرکس بـه نوع متفاوتی تعریف میشود. اما چـه اتفاقی می‌افتد کـه یک فرد برای دیگری جذابیت جنسی پیدا میکند؟ چـه مولفه‌هایي دراین زمینه دخیل هستند؟

 

زیبایی یا جذابیت جنسی؟

زیبایی چهره در واقع ایجاد احساس خوب در ذهن بیننده و از لحاظ بصری اسـت. شـما با دیدن یک فرد زیبا همان احساسی را پیدا میکنید کـه با دیدن یک گل زیبا. اما جذابیت جنسی بیشتر بـه ایجاد هیجان جنسی مربوط می شود. از نظر کارشناسان زیبا کسی اسـت کـه با دیدن او، حتی در خیابان، نمی توانید چشم از او بردارید.  اما جذابیت جنسی دریک رابطه تعریف می شود.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

تشخیص زیبایی درنظر هرکس با معیار‌هاي شخصی او سنجیده می شود. اما جذابیت جنسی در طول رابطه ایجاد میشود. شـما از تمجید همسرتان از جذابیت جنسیتان خشنود می شوید، اما دوست ندارید دیگران دراین باره نظری بدهند. این مسئله در رابطه با زیبایی چهره صادق نیست. شـما از این کـه از زبان دیگران بشنوید زیبا هستید، خوشحال می شوید.

 

جذابیت رابطه زناشویی

البته لازم بـه ذکر اسـت کـه واژه‌ي زیبایی می تواند فراتر از زیبایی چهره رود. شـما زمانی دوست دارید دیگران شـما را زیبا بخوانند کـه بـه اندام فیزیکی شـما اشاره‌اي نکنند؛ زیبایی میتواند مجموعه‌اي از صفات مثل مهربانی، خوش صحبت بودن، خوش چهره بودن و … باشد. حال اگر بـه یک خانم بگویید چقدر خوش اندام اسـت چـه؟ خب قطعا او فکر میکند برای شـما جذابیت جنسی دارد و احتمالا از این گفته خوشحال نخواهد شد.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

بـه خصوص اگر او با مرد دیگری در رابطه باشد. جذابیت جنسی تمایلات افراد را فراتر از فقط نگاه کردن میبرد. زمانی کـه همسر شـما برایتان از لحاظ جنسی جذاب اسـت هر دوی شـما بـه سمت تعاملات فیزیکی پیش می روید. جذابیت جنسی طبق معمول سرآغاز شروع یک رابطه‌ي رمانتیک اسـت.

 

چه چیز‌هایی بر جذابیت جنسی تاثیر دارند؟

جذابیت جنسی تاثیر کاملا مستقیم در رابطه‌ي عاشقانه شـما با پارتنرتان دارد. اما دقت کنید کـه جذابیت جنسی فقط در زیبایی اندام خلاصه نمیشود. علاقه‌ي جنسی همسرتان بشما، فقط مربوط بـه اندام شـما نیست، کـه اگر باشد رابطه‌ي شـما همیشه در سطح باقی میماند.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

ویژگی‌هایي مثل صداقت، خوش صحبتی، شوخ طبعی، لحن صدا و … در میزان جذابیت جنسی شـما در نگاه همسرتان تاثیر میگذارد. همه ی‌ي ویژگی‌هاي رفتاری شـما و شخصیت شماست کـه احساس مثبت و جذاب بودن در همسرتان ایجاد می کند.

 

نگاه جذاب

چشم انسان همیشه مهم ترین نقطه در برقراری ارتباط اسـت. چشم شـما می تواند راز دل شـما و فکر شـما را برملا کند. مهارت برقراری ارتباط چشمی را یاد بگیرید.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

با چشمانتان طوری بـه همسرتان نگاه کنید کـه گویی این آخرین فرصت شماست. یک نگاه جذاب درکنار یک لبخند زیبا میتواند دریک لحظه دل همسرتان را از جا بکند. بـه واکنش‌هاي همسرتان دقت کنید و ببینید در چـه مواقعی بیشتر بشما جذب میشود، و بعد بیشتر تمرین کنید.

 

صحبت کردن با همسر

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

موضوع و لحن صحبت یکی از مولفه‌هاي کلیدی در افزایش جذابیت جنسی اسـت. مانند هر نوع رابطه‌اي، شـما در ارتباط با همسرتان باید سرگرم کننده باشید. گاهی سعی کنید مرموز باشید، گاهی شوخی کنید. وی را بـه شعف بیاورید و همه ی این ها رابه زبان بدنی جذاب مزین کنید. با اینکار همسرتان نمی تواند چشم از شـما بردارد و بـه چیزی جز شـما فکر کند.

 

حفظ فاصله

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

سعی کنید در زندگی زناشویی زمان‌هایي را تنها بـه خودتان اختصاص دهید و از همسرتان هم بخواهید همین کار را بکند. اجازه دهید هر از گاهی دل تان برای یک دیگر تنگ شود. اجازه دهید در خلوت بـه زیبایی‌ها و جذابیت‌هاي یک دیگر فکر کنید. هیچ اشکالی ندارد اگر درسال یک‌بار هر کدام بـه سفر با دوستان خود بروید. بـه خودتان فرصت قدرشناسی بدهید.

 

غیرقابل پیشبینی بودن

اگر قرار باشد هرروز رابطه‌ي شـما بـه یک شکل باشد، هم شـما و هم همسرتان بـه مرور از وقت گذراندن با هم خسته خواهید شد. سعی کنید در همه ی چیز تنوع ایجاد کنید. زمان، شکل و مکان رابطه تان را هر از چندی تغییر دهید. وی را حيرت زده کنید. بگذارید هرروز قبل از دیدن شـما با خود فکر کند: «امروزه چـه خوابی برایم دیده؟»

 

ظاهر زیبا

جذابیت ظاهری نخستین چیزی اسـت کـه شـما رابه هم جذب کرده اسـت. سعی کنید این جذابیت را حتی بعد از ازدواج هم حفظ کنید. سعی کنی هرروز زندگی‌تان مانند روز اول آشنایی پرهیجان و پرحرارت باشد. اگر بعد از گذشت زمان و طولانی شدن رابطه‌تان، از خودتان غافل شوید، ممکن اسـت این احساس رابه همسرتان بدهید کـه از او خسته شده‌اید یا این رابطه دیگر برایتان مهمه نیست.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

با شناخت عوامل جذابیت جنسی و ظاهری، میتوانید رابطه‌ي عاشقانه‌ي موفق‌تری داشته باشید. البته این جذابیت تضمین کننده‌ي موفقیت شـما نیست و مسلما مولفه‌هاي زیادی یک رابطه‌ي زناشویی موفق را شکل می دهند. اما خب، همیشه باید از یک جایی شروع کرد.

 


 

راهکار عملی تحریک همسر به ابراز احساسات

ابراز احساسات کلامی برای خیلی از افراد مخصوصا مردان سخت اسـت اما بیان احساسات بـه شکل گفتاری بـه التیام و حفظ رابطه عاشقانه بسیار کمک میکند. خیلی از زنان از این کـه همسرشان احساساتش رابه طور کلامی ابراز نمیکند ناخشنود هستند. چـه چیز مانع آشکار کردن احساسات در گفتار می شود ودر مورد آنچه می توان کرد؟

 

اهمیت ابراز احساسات کلامی در رابطه

خیلی از مـا در دوران کودکی خود هرگز نشنیده‌ایم کسی بـه مـا بگوید دوستمان دارد؛ حتی پدر و مادرمان نیز بـه ندرت گفته‌اند کـه دوستمان دارند. بهمین جهت اهمیت این موضوع را درک نمی کنیم. در واقع مسئله این نیست کـه نامزد/همسر شـما در عمل نمی خواهد احساساتش رابه شـما نشان دهد. بلکه رفتار او بـه این دلیل اسـت کـه او درک نمی کند چرا این مهم اسـت و نمیداند چگونه این نیاز شـما را برآورده کند.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

ارتباط کلامی یکی از مهمترین راه‌هاي ایجاد صمیمیت بین شـما و نامزد/همسرتان بـه شمار می آید. کلمات مانند پل‌هایي هستند کـه بشما امکان میدهند بـه دنیای خصوصی و شخصی نامزد یا همسرتان سفر کنید. کلمات شـما رابه هم متصل میکنند و میتوانید درون کسی راکه دوستش دارید بشناسید و هم چنین او نیز می تواند از درون شـما را بشناسد.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

کلمات سند و مدرکی هستند برای این کـه بـه انچه پیش‌تر در قلبتان احساس کرده اید ایمان بیاورید. خیلیها در قلبشان می دانند همسرشان دوستشان دارد اما وقتی این را از لابه‌لای کلمات میشنوند احساس واقعی‌تری بـه آنان دست میدهد. برخی بر سر این موضوع بحث دارند کـه بر طبق قاعده، کلمات نمیتوانند دربردارنده اوج عاطفه و احساس باشند. بنابر این استدلال، ارتباط کلامی صمیمیت را محدود میکنند. اما بدانید:

 

= بدون کلمات احساسات ملموس و قابل انتقال نیستند.

= بدون کلمات احساسات واقعی بنظر نخواهند آمد.

= کلمات عشق میان شـما را افزایش میدهد.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

کلمات مانند بادی هستند کـه بر سطح اقیانوس احساسات امواج تولید می کند و آن رابه حرکت در می‌آورند. احساسات شـما درست مثل آب همیشه در قلب شـما هست، و کلمات هستند کـه آن رابه حرکت و غلیان در می‌آورند و از سکوت بـه ابراز و نمود و ظهور میرسانند.

 

خساست در ابراز احساسات کلامی

بعضی از عشاق در استفاده از کلمات سختگیر هستند و چنان صرفه‌جویانه واژه‌ها را مصرف می کنند گویی خزانه واژگانشان محدود و مختصر اسـت. طوری ابراز احساسات می کنند گویی فقط چندتایی «دوستت دارم» در چنته دارند. بـه ندرت از دهانشان شنیده می شود:

 

«بـه تـو خیلی احتیاج دارم… تـو بـه راستی بـه مـن احساس خوشبختی میدهی.» می ترسند این جملاتشان ته بکشد. تا آنجا کـه میتوانند این جملات و کلمات و عبارات را ترشی می اندازند و برای روزهای مبادا و مناسبت‌هاي ویژه «تولدها، سالگردها و مانند اینها» ذخیره می کنند و اغلب اوقات نامزد/همسرشان را گرسنه و تشنه نگه می‌دارند.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

وقتی بـه افرادی کـه بـه لحاظ گفتاری خسیس هستند تذکر داده میشود تا احساسات خودرا باید بـه صورت کلامی بروز دهند، حالت تدافعی میگیرند و چنین استدلال می کنند کـه اگر مدام بشما بگوییم دوستتان داریم دیگر معنی‌اش را از دست میدهد. این جمله بـه همان اندازه مضحک اسـت کـه ادعا کنیم اگر یک لباس زیبا را چندبار بپوشیم بار دو مو سوم بـه اندازه بار اول زیبا نیست.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

یا اگر فرزندمان را هرشب ببوسیم و بـه او شب بخیر بگوییم و بـه او بگوییم دوستش داریم، این عبارت بی‌معنا خواهد بود! نتیجه‌ي این نوع خساست روحی این اسـت کـه بتدریج طرف محروم، از دیگری منزجر می شود و احساس میکند بـه او ستم شده اسـت. نامزد/همسری کـه در آشکار کردن احساساتش خسیس اسـت، بدون آنکه بداند طرف مقابلش را در قحطی کلمات نگه می‌دارد.

 

چرا ابراز احساسات کلامی سخت است؟

البته ترجمه احساسات و بـه قالب درآوردن آن‌ها همیشه ساده نیست. انتخاب واژه‌هاي مناسب برای توصیف دقیق احساسات مهارتی ویژه می‌طلبد. عده اي از مـا زیاد بـه زبان عشق آشنا نیستیم. این بـه این معناست کـه در گذشته هرگز کسی آن گونه بـه مـا عشق نورزیده اسـت.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

برخی می گویند کـه دوست ندارند در مورد احساساتشان حرف بزنند. برخی ‌میترسند مهارتی در اینکار نداشته باشند و با اینکار حس میکنند آسیب‌پذیر شده‌اند. برخی اظهار می کنند کـه نمیدانند چـه بگویند و نمی توانند احساساتشان را توصیف کنند و دوست ندارند در مورد آن حرف بزنند. اما ترس مـا از آسیب‌پذیر بودن یا عدم مهارت دراین زمینه نباید پوزش و بهانه‌اي برای استفاده نکردن از کلمات باشد.

 

برای تحریک همسر به ابراز احساسات کلامی چه باید کرد؟

آگاهی دراین زمینه بـه مـا در تغییر رفتارمان کمک میکند. اگرهم نامزد/همسرتان در ابراز احساسات خسیس یا ناتوان اسـت از او بخواهید این مقاله را بخواند. شاید وقتی نامزد/همسرتان متوجه شود این خواسته شـما مبنی بر این کـه او عشق خودرا با کلمات نیز بشما ابراز کند بـه این دلیل نیست کـه وی را تحت سلطه بگیرید یا مجبورش کنید کارها را مطابق میل شـما انجام دهد.

جاذبه و جذابیت جنسی (اهمیت و راهکارهای افزایش آن)

بلکه بـه این دلیل اسـت کـه عشق وی را نسبت بخود بـه مراتب بیش از پیش گرامی بدارید، شاید تمایل بیشتری دراین زمینه نشان دهد. او باید بداند کـه نخستین عضوی کـه در زنان برانگیخته می شود گوش اسـت و واژه‌ ها تحریک‌ کننده‌ اي افسانه‌ اي برای زنان بـه شمار می آیند.