پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن 

جزیره هاشیما در کشور ژاپن قرار دارد که کاملا خالی از سکنه می باشد و اگر کسی پا در آن جا بگذارد نخستین چیزی که حس میکند ترس است. شهر یا جزیره متروکه “هاشیما” در 15 کیلومتری ساحل شهر گردشگری ناکازاکی ژاپن قرار گرفته است. هاشیما از نمای دور و داخل دریا بـه کشتی جنگی غول‌پیکری در حال فرورفتن در آب شبیه است.

 

در تاریخچه این جزیره متروکه بیان شده که در سال 1810 میلادی با کشف یک معدن زغال سنگ این مکان بـه یکی از پر رفت و آمدترین جزیره ها تبدیل شد. این شهر در فاصله سال‌هـای 1887 تا 1974 بـه عنوان مرکز استخراج زغال سنگ مورد استفاده بود و در بلوک‌هـای ساختمانی‌اش هزاران کارگر بـه همراه خانواده‌هایشان سکونت داشتند اما در سال 1974 با تخلیه این معادن کلیه ساکنانش آنجا را ترک کردند.

 

ورود بـه این جزیره خالی از سکنه که بـه شهر ارواح شهرت یافته، بـه مدت 35 سال ممنوع بود تا آنکه از آوریل سال 2009 نخستین تورهای گردشگری بازدید از هاشیما راه اندازی شدند. البته بلوک‌هـای بتونی هاشیما امروزه با خطر ریزش روبرو هستند، بـه همین دلیل راهی ایمن در میان خرابه‌ها برای گردشگران در جزیره ایجاد شده است.

 

این شهر در فیلم “سقوط آسمانی”، آخرین فیلم از سری فیلم هـای جیمز باند مخفیگاه “رائول”، شخصیت منفی فیلم بود، البته سازندگان فیلم جیمز باند بـه دلیل خطر ریزش بلوک‌هـای ساختمانهای متروکه مجبور شدند تا بخش‌هایی از محیط را در استودیو بازسازی کنند.

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن

جزیره هاشیما شهر ارواح کشور ژاپن