پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس 

در سوچی دانشجویان زیباروی جهان گرد هم آمده اند تا زیباترین و برترین دختر از میان انها انتخاب گردد. در ادامه گزارش تصویری از این جشنواره را جمع آوری کرده ایم. فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان در پارک المپیک سوچی برگزار میشود و بسیار خبرساز بوده هست.

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

زیباترین دختران دانشجوی جهان،

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

دختران خوشگل و جذاب جهان،

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

جذاب ترین دختران دانشجوی جهان

جشنواره زیباترین دختران دانشجوی جهان +عکس

جشنواره دانشجویان جذاب،