پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی 

در اسپانیا همۀ ساله} فستیوال دیدنی و پرشور گوجه فرنگی برگزار می‌شود که دختران و پسران به سمت همدیگر گوجه پرتاب میکنند. در تاریخ «30 آگوست 2017» هزاران نفر در شهر بونول اسپانیا دور هم جمع میشوند و با پرتاب صدها تن گوجه فرنگی خام به همدیگر فستیوال بزرگ سالیانه جنگ گوجه فرنگی «توماتینا» را اجرا کنند.

 

توماتینا گردشگر هاي زیادی را از سراسر جهان به ویژه بریتانیا, ژاپن و ایالات متحده به خود جلب میکند. سال جاری بیست و هفتمین سالگرد جشنواره توماتینا اجرا شد.این فستیوال در ابتدا ممنوع اعلام شده بود و مردم بدون دقت به اخطارهای پلیس هر ساله به مد نظر خود آن را اجرا میکردند. اما در سال 1950 اجازه برگزاری این جشنواره توسط شورای شهر اعلام شد.

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره پرتاب گوجه فرنگی،

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

درمورد جشنواره گوجه فرنگی در اسپانیا

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

جشنواره گوجه فرنگی با حضور دختران و پسران اسپانیایی

فستیوال پرتاب گوجه،