پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جشن تولد ایوانکا ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن

جشن تولد ایوانکا ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن

جشن تولد ایوانکا ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن 

ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور کشور آمریکا به ژاپن سفر کرده هست و اتفاقا در این سفر روز تولدش نیز بود که اولیه وزیر برای دختر رئیس جمهور ایالات امریکا سنگ تمام گذاشت. شینزو آبه به مناسبت تولد ایوانکا ترامپ در زمان حضور او در توکیو مراسمی را برگزار و وی را غافلگیر کرد.

 

 “ایوانکا ترامپ” دختر رئیس‌جمهور ایالات امریکا عکس هایي را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده که نشان میدهد “شینزو آبه” اولیه وزیر ژاپن به مناسبت تولد او مراسمی را در توکیو ترتیب داده هست. در این مراسم شینزو آبه با اهدای هدیه‌اي به ایوانکا وی را غافلگیر کرد.

جشن تولد ایوانکا ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن

جشن تولد ایوانکا ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن

جشن تولد ایوانکا ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن

جشن تولد ایوانکا ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن

جشن تولد ایوانکا ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن

جشن تولد ایوانکا ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن

جشن تولد ایوانکا ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن

جشن تولد ایوانکا ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن

جشن تولد ایوانکا ترامپ در کنار نخست وزیر ژاپن