پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جشن عروسی در میان جنگ و شورش در موصل

جشن عروسی در میان جنگ و شورش در موصل

جشن عروسی در میان جنگ و شورش در موصل 

در میان سیل جنگ و ناامنی در شهر موصل عراق زوج جوانی تصمیم به برگزاری مراسم عروسی خود کردند تا رنگ و بوی زندگی را برای یک روز به مردم نشان دهند. برگزاری یک مراسم عروسی در بحبوحه جنگ و آوارگی در میان پناهجویان شهر موصل

جشن عروسی در میان جنگ و شورش در موصل

جشن عروسی در میان جنگ و شورش در موصل

جشن عروسی در میان جنگ و شورش در موصل

جشن عروسی در میان جنگ و شورش در موصل

جشن عروسی در میان جنگ و شورش در موصل

جشن عروسی در میان جنگ و شورش در موصل

جشن عروسی در میان جنگ و شورش در موصل

جشن عروسی در میان جنگ و شورش در موصل

جشن عروسی در میان جنگ و شورش در موصل