پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فَروَردینگان یا فرودُگ

فروردینگان یا فرودگ یکی از جشن های زرتشت است.تاریخ برگزاری این جشن قدیمی 19 فروردین است.می‌دانیم در آیین مزدیسنی وقتی نام ماه و روز باهم موافق میوفتد آن روز را جشن میگیرند روز 19 فروردین ماه که فروردین روز نام دارد از جمله آنست و آن را جشن فروردینگان یا فرودگ می گویند.

 

تاریخچه

در گاه‌شماری زرتشتی روز نوزدهم هرماه «فروردین» نام دارد و نوزدهم فروردین جشنی برگزار میشد، به نام «فروردینگان» که به آن «فرودگ» نیز می گویند. فروردین به معنای فروهرها، ماه فروردین، ماه فروهرها و این جشن در بزرگداشت فروهره است.

 

فَرَوَهَر که گونه اوستایی آن فروشی و گونه فارسی باستان آن فرورتی است، یکی از نیروهای باطنی است که به عقیده‌ي مزدیسنان پیش از پدید آمدن موجودات، وجود داشته و پس از مرگ و نابودی آنها، به عالم بالا رفته و پایدار میماند. این نیروی معنوی که آن را میتوان جوهر حیات نامید، فناپذیر و زوالی نیست.

 

در دوران باستان، فروردگان جشن فروهرها بودو ظاهراً در آن هنگام ده روز و ده شب برگزار میشد. بعد ها جشن «همسپثمیدیه» به یادبود آفرینش انسان تخصیص یافت. جشن‌های نوروزی و ماه فروردین با فروهرها پیوند خورده‌ است، چون عقیده بر این است که دراین ایام، فروهرها به زمین فرود می آیند و به خانه‌های سابق خویش میروند.

 

پس مردم باید برای پیشواز آنان خانه را پاکیزه کنند، برای هدایت آنان آتش بیفروزند ودر اینروزها، بوهای خوش در آتش نهند و روان‌ها را ستایش کنند و اوستا بخوانند تا روان‌ها آسایش داشته باشند و با شادی و نشاط باشند و برکت ارزانی دارند.

 

در اینروزها، به هیچ کاری نباید دست زد، مگر انجام وظایف و کار نیک تا این که فروشی‌ها با رضایت خاطر بجای‌های خویش برگردند و خوبی بخواهند ودر پایان جشن، روان‌ها را بدرود میگویند.

 

جشن فروردین

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

لرک مخلوطی است از هفت میوه خشک خام از قبیل پسته خام، بادام خام، فندق خام، برگه، انجیر خشک، خرما، توت. ترکیبات لرک به مناسبت های مختلف تغییر می‌کند.در جشن فروردینگان، هفت موبد وارد می‌شوند و مینشینند.

 

لرک ها را در چادرشب هایي می ریزند و جلو موبدان می گذارند.چند «موبدیار» هم حضور دارند. موبدان شروع به اوستاخوانی میکنند، بیشتر هم سرودهایی از فروردین یشت میخوانند و به این ترتیب، لرک را تبرک می‌کنند.

 

سپس، موبدیاران چادرشب ها رابه کمر می بندند و لرک را بین مردم تقسیم می‌کنند. اگر کسی هم نذری دارد، دراین روز نذرش را میان مردم پخش میکند. این مراسم در واقع گونه اي دعا یا در اصطلاح مسلمانان، فاتحه دسته جمعی برای شادی ارواح درگذشتگان است.

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

فروهر چیست؟

این واژه در اوستا فروشی ودر زبان پهلوی فروهر گفته می شود و به معنی نیروی پیشرفت و سربلندی می باشد.

 

ذره اي از ذرات نود خداوند است که در بدن هر یک از ادمها وجوددارد. فروهر به منزله مشعلی است فروزان که پیرامون خودرا روشتن نموده و راه و چاه را نشان میدهد. فروهر راهنمای روان برای در زندگی است. سخن دیگری که می توان بیان کرد این است که فروهر نوری ست سرچشمه گرفته از خداوند و از چنین نوری جز روشنایی و راهنمایی چیزی دیگری تراوش نمیکند.

 

فروهر همیشه سپنته یا مقدس است ودر درازای زندگانی پاکی خودرا از دست نمی‌دهد و حتی ازآن کاسته نمی شود. در نسکهای «کتابها» دین بهی فروهر به رخنمای «شکل» پیرمردی نورانی مجسم شده که دارای دو بال گشاده است.فروهر هریک از آدمها پس از مرگ راه بالا را پیش گرفته و به سرچمشه خود می پیوندد.

 

آنگونه که از اولین بندهای فروردین یشت برمی‌آید، اهورامزدا به اشوزرتشت میگوید: « اي زرتشت، فروهرهای پاکان مرا در کار آفرینش یاری کردند. از پرتو فر و شکوه آنهاست که من آسمان و زمین و انچه در روی آن است از رود و گیاهان و جانوران و مردمان را نگاه می‌دارم. و اینچنین خواهد بود تا دامنه رستاخیز؛… اگر یاری فروهر پاکان نبود هرآینه نه گیتی پایدار می ماند و نه انسان و نه چهارپایان. و سراسر گیتی گرفتار دیو دروغ میشد

 

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

سمبل فروهر یا سمبل اهورامزدا از نشان های ایران باستان بیشتر بدانید

 

معنی نماد فروهر چیست؟

همه ی ي ما نام فروهر را شنیده ایمحتی خیلی از ما نشان فروهر رابه دست و گردن انداخته و یا از تندیس و یا تصویر آن استفاده میکنیم، اما اطلاعات زیادی درباره ي تاریخچه ي فروهر نداشته و حتی نمی دانیم این نشان، سمبل چیست. سمبل فروهر همان سمبل اهورامزدا یا ایزد باستانی بالدار است.

 

نمادی که بر فراز تعداد زیادی از سنگ نبشته های شاهان هخامنشی از جمله در پایتخت باستانی امپراتوری ایران باستان یعنی تخت جمشید «پارسه / پرسپولیس» بر سر در کاخ ها و تندیس ها حک شده است.

 

این موجودیت مستند با قدمتی حداقل دو هزار و پانصد ساله در طول سده ها و هزاره ها پس از هخامنشیان همان‌ گونه برای هم میهنان زرتشتی ما و ایرانیان دوستدار فرهنگ و تمدن باستانی ایران ارزشمند و قابل احترام است.این سمبل کهنسال و ملی ایرانیان در تفکر اساطیری ایران باستان ودر باور زردشتیان معنایی اصیل دارد و به شکلی زیبا تعبیر، تعریف و تفسیر می شود.

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

فروهر نماد ایران باستان

این سمبل امروزه نیز در اشکال گوناگون بر بشقاب های نقره اي، کاشی و سنگ ها ودر جواهرسازی ها به شکل گردنبند و انگشتر ساخته می شود و از آنجا که بیانگر دوران شکوه و قدرت ایرانیان در عهد باستان و دربرگیرنده ي معانی عمیق اخلاقی است، طرفداران بسیاری دارد.

 


حتماً بخوانید :  سخنان پرمعنا از زرتشت «2»


 

خوب است عزیزانی که بعنوان ایرانی مسلمان، ایرانی مسیحی، ایرانی کلیمی و ایرانی زردشتی و حتی ایران دوستان غیر ایرانی، این سمبل اخلاقی رابه هر شکلی، زیبایی بخش سر و گردن یا نمای ساختمان و دیوار و طاقچه های خانه ي خود کرده اند، معانی نهفته ي تعبیر شده از دوران کهن، در شکل ظاهری آن را نیز بدانند.

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

در تفکر باستانی و اساطیری ایران ودر اعتقادات آیین زردشت، وجود هر انسان از پنج بخش تشکیل شده است که به زبان ساده و پرهیز از بکار بردن لغات و واژگان باستانی، شرحشان میدهم.

 

“تن” که همان کالبد انسان است،

 

“روان” که همان روح است که در روز پسین «آخرت» یا کیفر کردار بد را میبیند یا پاداش کردار نیک،

 

“جان” که کیفیت زنده بودن است و با مرگ پایان می پذیرد،

 

“وجدان” که دادگاه درونی و نیروی استنباط و قضاوت درونی هر انسان نسبت به خویشتن خود است،

 

و “فروهر” که در حقیقت و به نوعی بخشی از وجود پروردگار و یا نعمتی از سوی پروردگار «اهورامزدا:سرور دانا» است که در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده و بدون آنکه به گناه آلوده شود، پس از مرگ به سوی پروردگار بازمی گردد.

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

بنا بر باور باستانی ایرانیان فروهر، هر انسانی موظف است از هنگام بسته شدن نطفه تا هنگام مرگ از او محافظت کند. فروهر آدمی پس از مرگ به عالم بالا می رود، ولی با صورت جسمانی خود ترک علاقه نمیکند و بازماندگان درگذشتگان همواره درنظر فروهر هستند و فروهر برای بازماندگان از خداوند سلامتی و شادی می‌خواهد.

 

در باور باستانی ایرانیان، «فروهر با روان» تفاوت دارد، زیرا روان مسئول اعمال انسان و کیفر پذیر است اما فروهر همیشه پاک می ماند. “ماه فروردین” به فروهرها تعلق دارد و رفتن بر مزار درگذشتگان و روشن کردن شمع و فانوس بر مزار آنها در شب عید نوروز نیز بنابر سنت کهن سالی است که می پندارد در شب عید نوروز و اول فروردین ماه که ماه فروهرهاست، فروهر درگذشتگان از آسمان به زمین و مزار و خانه ي خود می آیند،

 

سنت خانه تکانی نیز دراین باور و آماده شدن خانه برای مهمان آسمانی ریشه دارد و همچنین باور به بدرقه ي فروهر درگذشتگان در روز سیزدهم فروردین ماه از دامن طبیعت به سوی آسمان نیز با سنت سیزده به در در ارتباط است؛ فرآیندی که هر سال تکرار می شود و تعداد زیادی از ما شاید حکمت آن را از این منظر نمیدانستیم.

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

شایان ذکر است که درباره ي هر یک از این سنت ها در باورهای گوناگون اقوام و ادیان و مذاهب سرزمینمان نظریه ها و اعتقادات گوناگون وجوددارد که انچه گفته شد، تنها نظری در بین بسیاری است. مسلما برای مطالعه بیشتر درباره ي ماهیت این تفکر اساطیری ایران کهن می‌توانید به کتب و مقالات و سایتهای تخصصی رجوع کنید.

 

سمبل فروهر را گاه تصویری نمادین از اهورا مزدا هم یاد میکنند که با توجه به توضیحات پیشین، درمی یابیم که این برداشت هر چند اشتباه است، چون فروهر در حقیقت بخشی از وجود پاک اهورامزد و یا نعمتی از سوی اوست که در هر انسانی به ودیعه گذاشته می شود، قابل درک است.

 

بگذریم و بپردازیم به توضیح این سمبل؛

چهره ي این سمبل مرد جا افتاده و کهنسال فارسی را نشان میدهد که در درون حلقه اي گرد قرار دارد؛ مرد با تجربه ي فارسی بیانگر آن است که خداوند می‌خواهد انسان را در کمال بلوغ ببیند، آن حلقه ي بزرگ نشانی است از دنیای مادی و بزرگی که انسان در آن متولد می شود و زندگی میکند.

 

دو بال سه قسمتی در دو سوی حلقه ي بزرگ، در نگاره با امتدادی راست و مستقیم وجوددارد. این سه قسمت یادآور سه ارزش بزرگ اخلاقی تفکر کهن ایرانی و زردشتیان است که دین مبین اسلام هم بر آن تأکید دارند.

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

این سه ارزش اخلاقی معروف عبارت هستند از ” اندیشه ي نیک ” ، ” گفتار نیک ” و ” کردار نیک “.

 

انسان پارسا و خداجوی با استفاده از این دو بال با پرهای اندیشه و گفتار و کردار نیک میتواند از دایره و حلقه ي دنیا به سوی بهشت برین و راستی پرواز کند.

 

در دست چپ نگاره حلقه اي دیده می شود که بیانگر ”عهد و پیمانی” است که انسان با خدای خود « اهورامزدا:سرور دانا» می بندد تا در راه پروردگار بیندیشد، بگوید و انجام دهد.

 

حلقه ي ازدواجی که قرن هاست در سرتاسر دنیا زن و مرد در هنگام ازدواج در انگشت دست چپ یک دیگر میکنند، بیانگر عقد «پیمان و عهد» زناشویی و وفاداری است که به نوعی یادگار از این حلقه ي پیمانی است که در دست چپ نگاره ي فروهر دیده می شود.

 

دست راست که به شکل نیایش و نشان دادن امتداد مستقیم بال، بالا گرفته شده است، انسان رابه یاد آیه ي شریفه ي قرآن مجید «اهدنا الصراط المستقیم» می اندازد.همان طور که خود فروهر و معنا و فلسفه اش انسان رابه یاد خطاب پروردگار به انسان در اسلام مبین می اندازد که می فرمایند: من از روح خودم در شما دمیدم» ودر جای دیگر نیز یاد آور «همه ی از خداییم و به سوی او بازخواهیم گشت» می شود.

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

به راستی پیامبران راستین پروردگار و پیرو آنها مصلحان خداجوی و متفکر برای هدفی بزرگ و نهادینه کردن اخلاق برانگیخته شده اند و یا احساس مسئولیت کرده اند. این شباهت ها در اهداف آسمانی را در هر یک از ادیان و آیین های آسمانی و معتقدان و مبلغان خردمند و راستین آنها به نوعی می توان یافت.

 

در زیر تصویر دم را در نگاره مشاهده میکنیم که آن هم سه قسمتی است و این سه طبقه در تضاد سه طبقه در بال ها، بیانگر اندیشه و گفتار و کردار بد است. خداوند از انسان میـــخواهد با توجه به بلوغ خود، بنا بر پیمانی که با او بسته است، با توجه به تأکید او بر راه راست و با تکیه بر دو بالی که از اندیشه و گفتار و کردار نیک تشکیل شده اند، بر اندیشه و گفتار و کردار بد نیز مسلط و چیره باشد و آنها را پایین افکند.

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

در نگاره دو رشته اي که از دو طرف حلقه اي که بیانگر دنیاست به سمت پایین ودر دو جهت مخالف هم آویزان شده اند، بیانگر دومینوی «نیروی» بد و نیک یا همان شر و خیر، تاریکی و روشنایی، حق و باطل است که هر گز به یک دیگر نمیرسند.

 

امید است با توجه به نکات اخلاقی عمیق در فرهنگ و تمدن و ادب سرزمینمان از دوران کهن باستان تا دوران پس از ظهور اسلام و تاکنون در راه رضای خداوند مهربان و پیشرفت و آبادانی سرزمینمان گام برداریم.

 

عکس پروفایل نماد فروهر + عکس های نماد فروهر

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

عکس های سمبل فروهر +عکسهایی از کورش کبیر

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

جشن فروردینگان | عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردين ماه جشن فروردین روز

آیا هنوز جشن فروردینگان در ایران کنونی برگزار میشود؟

در یزد، این مراسم از ساعت چهار بعدازظهر نوزدهم فروردین بطور مفصل برگزار می شود اما در تهران بدلیل مشغله‌های روزانه مردم، همه ی نمیتوانند دریک ساعت مشخص یک جا جمع شوند. از این‌ رو، مراسم چند سالی است که منسجم برگزار نمیشود و هر زردشتی هر ساعتی از روز مذکور که توانست، برای زیارت قبور به قصر فیروزه می رود.

 

فرودگ یا فروردینگان جشنی است برای یادبود درگذشتگان و از آنجا که در دین زردشتی، آیین‌های عزاداری به اشکالی که می‌شناسیم، وجود ندارد، این مراسم به صورت جشن برگزار می شود و مردم روان درگذشتگان را هم در شادی خود شرکت میدهند.

 

برگزاری جشن فروردینگان در بعضی نقاط ایران

در استان يزد نيز همكيشان ساكن تفت و توابع صبح روز ١٩ فروردين ماه در مقبره چم جمع میشوند و آيين های مربوط به فرودگ را اجرا مي‌كنند.

 

در تهران نیز گروه های زیادی در روز 19 فروردین گردهم می آیند و به مقبره قصر فیروزه می روند و بر مزار های