پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند 

بهترین و خواندنی ترین جملات درباره خداوند بزرگ پیش روی شماست،

در مدح خداوند هیچ کلمه و جمله ای وجود ندارد اما شاعران تلاش خودشان را می‌کنند.

 

خدا همه ی ی ی ی عالم را برای شما 

و شما را برای خودش آفریده است.

دیدن نمایید که چه مقام و منزلتی برای شما آفریده است

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

اس ام اس با موضوع خداوند

 

پذیرش اقتداری که خداوند بـه ما عطا کرده، 

چیزی بـه جز شکرگزاری خالق و قبول موهبتش نیست. 

موهبت او محدودیتی ندارد

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

اس ام اس خداوند

 

شریعت آن است که او را بپرستی، 

و طریقت آن است که او را بطلبی، 

و حقیقت …

آن است ، که او را ببینی..

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

متن هـای جذاب در مورد خداوند

 

الهى !

 بحق خودت 

حضورم ده 

و از جمال آفتاب آفرینت ،نورم ده.

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

متن درباره خدا

 

الهى !

 چگونه گویم نشناختمت كه شناختمت 

و چگونه گویم شناختمت كه نشناختمت…

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

متن هـای زیبا در مورد خداوند

 

خدایا شروع سخن نام توست 

وجودم بـه هر لحظه آرام توست 

دل از نام و یادت بگیرد قرار

خوشم چونکه باشی مرا در کنار

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

جملات جذاب در مورد خدا

 

راهی بـه خدا دارد  خلوتگه  تنهایی

آنجا که روی از خود ،آنجا که بـه خود آیی

مجموعه ی لطف است و منظومه ی زیبایی

در عشق نمی گنجد این حسن تماشایی

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

اس ام اس خدا

 

خوشبختی یعنی 

واقف بودن بـه این که هرچه داریم از رحمت خداست

وهرچه نداریم ازحکمت خدا

احساس خوشبختی یعنی همین!

خوشبختی رسیدن بـه خواسته ها نیست،بلکه لذت بردن ازداشته هاست.

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

سخنان خداوند

 

غمگین نباشید!

چراکه خوشبخت بودن می‌توانداز درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شمازاده شود.

خدا قفل بی‌کلید “نمی‌سازد”امکـان ندارد

مشكلى که‌برایت پیش آمده باشد راه‌ حل نداشته باشد.

كارهای خداحساب شده است

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

پیامک خداوند

 

اگر ديدی مردم از تو خوششان می‌آید

پس بدان آنها از نعمتی که خداوند بـه توعطا کرده خوششان آمده

و از عيوبی که خداوند آنها را پوشانده خبر ندارند

پس خدا را شکر کن و مغرور نشو

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

جملات جذاب درباره خداوند

 

اگر چشم امیدتان خدا باشد

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

جملات جذاب در مورد خداوند

 

دعا میڪنم زیر ایڹ سقف بلند

روے داماڹ زمیڹ

هرڪجا خستہ و پر غصہ شدے

دستي از غیب بـه دادت برسد

و چہ زیباست

ڪہ آڹ دست خدا باشد و بس

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

اس ام اس با موضوع خداوند

 

خدا جونم 

بـه هیچ چیز جز خودت عادتم نده

و بـه هیچ کسی جز خودت محتاجم نکن

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

اس ام اس خداوند

 

باور کن

در تقدیر هر انسانی معجزه ای از طرف خدا

تعیین شده که قطعا در زندگی

در زمان مناسب نمایان خواهد شد

یک شخص خاص

یک اتفاق خاص

منتظر اعجاز خدادر زندگیت باش

بدون تردید

 

بهترین جملات و متن های ناب درباره خداوند

متن هـای جذاب در مورد خداوند

 

از شیخ بهایی پرسیدند:

خدا را در کجا یافتی ؟؟؟

فرمودند در قلب کسانی که بی خاطر

مهربانند…