پارس ناز پورتال

قاصدک 24

حضرت محمد (ص) چگونه وضو می گرفت؟

مجموعه : مذهبی
حضرت محمد (ص) چگونه وضو می گرفت؟

حضرت محمد «ص» چگونه وضو می گرفت؟ 

وضو و نمازی کـه اکنون مسمانان هر مذهبی طور خاصی انجام میدهند,در زمان پیامبر چگونه بوده اسـت؟ در ادامه میخوانید. شیخ کلینی از زراره نقل می‌کند کـه امام باقر «ع» فرمود: “آیا برای شـما کیفیت وضوی پیامبر «ص» را نقل نمایم؟ عرض کردیم: آری، حضرت دستور داد کـه قدحی از آب حاضر کنند

 

و آنرا جلو روی خود گذارد، سپس آستین هاي خودرا تا آرنج بالا زد و کف دست راست خودرا در آب وضو فرو برد و فرمود: در صورتی کـه دست پاک باشد باید چنین کرد.سپس مشت خودرا پر از آب کرد و بر پیشانی خود ریخت و فرمود: «بسم الله» و آب را بر محاسن خود جاری ساخت و دست خودرا بر صورت و پیشانی خود کشید.

 

سپس دست چپ خودرا پر از آب کرد و بر روی آرنج دست راست خود ریخت و آنرا بر ساق دست خود کشید، آن گاه آب تا سر انگشتانش جاری شد.سپس دست راست خودرا پر از آب کرد و بر آرنج دست چپ ریخت و بر ساق دست چپ خود کشید و آب را بر اطراف انگشتانش جاری ساخت و بعد جلو سرخود و روی پاهای خودرا با تری باقی مانده در دست راست و دست چپ خود مسح کشید.

 

زراره میگوید: امام باقر «ع» فرمود: شخصی از امیرمؤمنان «ع» درباره وضو پیامبر «ص» سؤال کرد. حضرت درست این جریان را برای او نقل فرمود.[۱]

 

[۱]. کلینی، کافی، ج ۳ ص، ۲۵، حدیث ۴، دارالکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۵ش.
منبع:islampedia.ir