پارس ناز پورتال

قاصدک 24

حکم شرعی نماز خواندن بانوان با بلوز و شلوار

مجموعه : مذهبی
حکم شرعی نماز خواندن بانوان با بلوز و شلوار

حکم شرعی نماز خواندن بانوان با بلوز و شلوار 

شرط نماز خواندن برای خانم ها از نظر حجاب پوشیده بودن بدن تا مچ پا و دست ها و ظاهر بودن تنها گردی صورت است. حالا سوال اینجاست که حتما باید این حجاب با چادر بوجود آید؟ نمازخواندن با لباس داخل منزل مثل بلوز و شلوار(بدون حضور نامحرم) به شرط اینکه این میزان پوشش را ایجاد کند اشکالى ندارد، هر چند پوشش با چادر برای نماز بهتر و مناسب تر است.

 

نمازخواندن با لباس داخل منزل مثل بلوز و شلوار(بدون حضور نامحرم) به شرط اینکه این میزان پوشش را ایجاد کند اشکالى ندارد، هر چند پوشش با چادر برای نماز بهتر و مناسب تر است.

 

نماز خواندن با بلوز و شلوار برای بانوان چه حکمی دارد
در خصوص حکم نماز خواندن بانوان با بلوز وشلوار باید پاسخ داد:حد حجاب بانوان در موقع نماز، پوشاندن تمام بدن حتى سر و موى می باشد که پوشاندن صورت و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا از آن استثنا شده است.حال نمازخواندن با لباس داخل منزل مثل بلوز و شلوار(بدون حضور نامحرم) به شرط اینکه این میزان پوشش را ایجاد کند اشکالى ندارد، هر چند پوشش با چادر برای نماز بهتر و مناسب تر است.

 

تبصره: نظر حضرات آیات زنجانی و تبریزی در مورد پوشاندن پا این است که در نماز روی پا نیز باید پوشانده شود.

 

پی نوشت
توضیح المسائل مراجع،ج‌1، م789