پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

خانه های این روستا در ندارند

خانه های این روستا در ندارند

خانه های این روستا در ندارند 

این روستا خیلی جالب است , خانه های این روستا در ندارند ! شما هیچ دری در این روستا نمیبینید . باورتان بشود یا نه باید به شما بگوییم که در هندوستان روستایی وجود دارد که در آن نمی توانید هیچ دری پیدا کنید. در این روستا هیچ خانه، مغازه، موسسه یا حتی بانک ها هم درب ندارند و پول و لوازم قیمتی در کشوی بدون قفل میزها نگهداری می شود.

خانه های این روستا در ندارندروستای “شانی شینگاپور” به روستای بدون در معروف است و تا چند سال پیش حتی دستشویی های عمومی هم دری نداشتند اما به تازگی با اعتراض های انجام شده یک پارچه در قسمت خانم ها نصب شده است.

 

در این روستا به در هیچ اعتقادی ندارند و برخی از خانه ها یک در نازک و الکی در مقابل خانه قرار داده اند تا شب ها از ورود حیوانات وحشی جلوگیری شود اما به طور قطع هیج کس حتی اجازه نصب در هم ندارد.در این روستا مردم یک رسم دیگر هم دارند و آن فریاد زدن است.

خانه های این روستا در ندارندبه علت نبودن در مردم باید دم هر مغازه یا خانه ای نام صاحب خانه را فریاد بزنند تا او خودش را به او برساند.اما جالب تر اینکه آمار جرم و جنایت در این روستا صفر است و پلیس ها بیکارترین قشر این روستا محسوب می شوند!!

خانه های این روستا در ندارندجالب است که با وجو اینکه حتی بانک ها هم در ندارند اما هیچ دزدی در این روستا انجام نمی شود.

 

منبع : yjc.ir