پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

شلوغی و جمعیت در هنگ کنگ باعث شده که مردم بی بضاعت در مکان هایي که به اندازه تابوت تنگ میباشند استراحت کنند.تعداد زیادی از شهروندان هنگ کنگ در منزل هاي بسیار کوچک زندگی می نمایند این منزل ها اصلا جا برای خوابیدن ندارند و تنگ و تاریک می باشند شبیه یک تابوت که یک پنجره هم در این اتاق ها و منزل ها وجود ندارد

 

 در هنگ‌کنگ بعضی منزل‌هاي مسکونی به واحدهای کوچکتری تقسیم شده هست که منزل‌هاي تابوتی لقب گرفته‌اند. تخمین زده میشود در حدود دویست هزار نفر از مردم هنگ‌کنگ به واسطه شرایط اقتصادی خود ناچارند در این واحدها روزگار بگذرانند، واحدهایی که گاه به قدری کوچکند که شخص قدر نیست حتی پای خود را به طور کامل دراز کند. در ادامه عکس هایي از منزل‌هاي تابوتی هنگ‌کنگ را می‌بینید. 

 

منزل هاي کوچکی که لقب تابوت را به خود اختصاص داده اند

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

منزل هاي تابوتی شکل در  هنگ کنگ

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

منزل هاي تابوتی شکل در  هنگ کنگ

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

منزل هاي تابوتی شکل در  هنگ کنگ

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

منزل هاي تابوتی شکل در  هنگ کنگ

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

منزل هاي تابوتی شکل در  هنگ کنگ

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند

منزل هاي تابوتی شکل در  هنگ کنگ

خانه های هنگ کنگ که لقب تابوت دارند