پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این خانواده همیشه در حال سفر هستند

این خانواده همیشه در حال سفر هستند

این خانواده همیشه در حال سفر هستند 

خانواده ای که مدت ها است در یک کاروان زندگی می کنند و مدام در حال سفر کردن هستند.زندگی برای آن ها بسیار جالب است. خانواده لین اهل سانتا باربارا از ایالت کالیفرنیای آمریکا 8 سال اخیر عمر خود را در حال مسافرت در تریلر ماشین خود سر کرده‌اند.

این خانواده همیشه در حال سفر هستند

این خانواده همیشه در حال سفر هستند

این خانواده همیشه در حال سفر هستند

این خانواده همیشه در حال سفر هستند

خانواده ای که همیشه در حال مسافرت هستند