پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

خروپف و احتمال خطر مرگ در افراد

خروپف و احتمال خطر مرگ در افراد

خروپف و احتمال خطر مرگ در افراد 

خروپف مشکلی اسـت کـه باید جدی گرفته شود تا فرد و اطرافیانش بتوانند آسان استراحت کنند و بخوابند. خروپف میتواند خطرآفرین نیز باشد. برای عده اي از مردم خروپف تنها بخشی طبیعی از زندگی محسوب می‌شود و شریک زندگی و اطرافیان آن ها باید با آن کنار بیایند. اما اگر خروپف درمان نشود، این شرایط بـه ظاهر بی ضرر و البته پر سر و صدا افزایش خطر ابتلا بـه چندین بیماری کـه میتوانند زندگی فرد را تهدید کنند رابه همراه دارد.

 

خروپف میتواند بـه واسطه آلرژی ها، چاقی، ژنتیک، و حتی داروهای آرامش بخش عضله شکل بگیرد. هم چنین، خروپف می‌تواند نشانه اي از آپنه خواب باشد. افراد مبتلا بـه آپنه خواب هنگامیکه خواب هستند با توقف کوتاه مدت تنفس مواجه می‌شوند. اگر این شرایط بـه اندازه کافی نگران کننده نیست، انجمن قلب کشور آمریکا هشدار داده اسـت کـه آپنه خواب با فشار خون بالا، سکته مغزی، و نارسایی قلبی مرتبط اسـت و مطالعات صورت گرفته میتوانند این مساله را تایید کنند.

 

پژوهشگران دانشگاه ویسکانسین طی مطالعه اي کـه 18 سال بـه طول انجامیده اسـت، متوجه شدند، نرخ مرگ و میر بین افرادی کـه بـه آپنه خواب شدید و درمان نشده مبتلا هستند، سه برابر بیشتر از افراد فاقد آپنه بوده اسـت. برای شرکت کنندگانی کـه 30 توقف یا بیشتر در تنفس طی هر ساعت از خواب خود داشتند، خطر مرگ ناشی از موارد قلبی عروقی پنج برابر بیشتر از افرادی بوده اسـت کـه پنج توقف یا کمتر داشتند.

 

در مطالعه اي جداگانه کـه توسط آکادمی دکتری خواب کشور آمریکا انجام شد، افرادی کـه بـه آپنه خواب انسدادی متوسط تا شدید مبتلا بودند، چهار برابر احتمال بیشتری داشت جان خودرا از دست بدهند و سه برابر احتمال بیشتری داشت در نتیجه سرطان از دنیا بروند. خطر ابتلا بـه سرطان نیز در بین آن ها دو برابر بیشتر بودو چهار برابر احتمال بیشتری داشت سکته مغزی را تجربه کنند.

 

از دیگر نشانه هاي آپنه خواب میتوان بـه خستگی در طول روز، نفس نفس زدن یا مسدود شدن مسیر تنفس هنگام خواب، سردردهای صبحگاهی، و نیاز مکرر بـه دفع ادرار هنگام شب اشاره کرد. درصورت تجربه این قبیل نشانه ها با دکتر خود صحبت کنید تا محاسبه دقیقی درباره علت خروپف شـما انجام شود.