پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

خوابیدن کلمبیایی ها در خیابان در روز جهانی تنبلی

خوابیدن کلمبیایی ها در خیابان در روز جهانی تنبلی

خوابیدن کلمبیایی ها در خیابان در روز جهانی تنبلی 

در روز جهانی تنبلی که یکی از عجیب ترین مناسبت هاي دنیا هست, مردم کلمبیا با گمان آسان در خیابانها خوابیدند. مردم کلمبیا در روز جهانی تنبلها تشک و پتوهای خود را به معابر و خیابان‌ها می اوردند تا ایبن روز را به خوبی سپری کرده و جشن بگیرند.

 

این جشن به منظور کم کردن استرس کاری و فشار کار مداوم انجام می شود تا کسانی که شغل سخت و طاقت فرسایی دارند یک روز را به استراحت و تفریح بپردازند .این جشنواره را شخصی به اسم کارولس ماریو منتویا مرسوم کرد تا کسانی که از حرفه و شعل خود خسته شده و کم آوردند در این روز با تمدد اعصاب و خستگی در کردن به جشن و استراحت بگذرانند .

 

در مراسم جشن روز جهانی تنبلی ,مسابقات برگزار شده هم با دیگر جشنواره ها متفاوت هست .در این مراسم برترین و خوشگلترین پیژامه و تخت خواب چرخداری که سریعتر حرکت کندرا به نمایش گزاشته و به برترین آن ها پاداش تعلق می گیرد .در اتمام این جشن مردم شرکت کننده با بالش به جان هم افتاده و جنگ بالش راه می‌اندازند .

خوابیدن کلمبیایی ها در خیابان در روز جهانی تنبلی

بالشت بازی در خیابان،خوابیدن مردم در خیابان،روز جهانی تنبلی،مردم در روز جهانی تنبلی

خوابیدن کلمبیایی ها در خیابان در روز جهانی تنبلی